DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2020: Tammi–kesäkuu sujui poikkeusoloista huolimatta hyvin – käyttökate ja liiketulos kasvoivat

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Tammi–kesäkuu 2020

  • Liikevaihto laski 1 % ja oli 459 miljoonaa euroa (463).
  • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 5 % ja oli 270 miljoonaa euroa (258).
  • Käyttökate kasvoi 5 % ja oli 162 miljoonaa euroa (154).
  • Liiketulos kasvoi 8 % ja oli 76 miljoonaa euroa (71).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 5 % ja oli 16,8 euroa (16,0).
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä* laski ja oli 2 676 000 (2 698 000). Postpaid-liittymien määrä kasvoi 7 000 liittymällä ja prepaid-liittymien määrä laski 24 000 liittymällä.
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapeli-maksu-tv) laski 1 % ja oli 880 000 liittymää (893 000). Laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 33 000 liittymällä.

*) Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samalla tavalla kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut DNA:sta liikevaihtoa ja käyttökatetta lukuun ottamatta. Liikevaihto ja käyttökate eroavat tiettyjen erien luokittelueroista johtuen. Lukujen vertailukelpoisuutta ja sanastoa on avattu 28.4.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessa, joka on nähtävissä DNA:n verkkosivuilla: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69879905&scrollTo=UJpEOgFgPw1f 

Toimitusjohtajan katsaus

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko päättyi Suomessa poikkeusolojen helpottuessa. Koronaviruksen ensimmäisen aallon huipun arvioidaan olevan jo takana ja hallituksen asettamia rajoituksia on purettu merkittävästi. Kotimaan hyvästä tilanteesta huolimatta maailmalla yhä paheneva pandemia tekee DNA:n toimintaympäristöstä ja markkinanäkymistä poikkeuksellisia ja vaikeasti ennustettavia. Pandemia voi hidastaa talouskasvua Suomessakin, millä voi olla kielteisiä vaikutuksia DNA:n palveluiden kysyntään.

Poikkeuksellinen tilanne näkyi DNA:lla maaliskuusta alkaen mm. asiakaspalvelun kontaktien kasvuna, DNA Kauppojen mobiililaitemyynnin hiljentymisenä ja merkittävänä datamäärien kasvuna DNA:n verkossa. Poikkeusoloissa viestintäverkkojen merkitys yhteiskunnalle korostuu. DNA:n verkon kapasiteetti kesti erinomaisesti datamäärän kasvun, ja verkon valmiutta on parannettu jatkuvalla 5G- ja 4G-verkkojen ylläpidolla ja lisärakentamisella. Verkonhallinta hajautettiin toimintavarmuuden takaamiseksi, ja tätä poikkeusjärjestelyä jatketaan edelleen. Toisen vuosineljänneksen päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä on edelleen etätöissä. Pandemiatilanteen etenemistä seurataan jatkuvasti ja toimenpiteistä päätetään vallitsevan tilanteen mukaisesti. Henkilöstökyselyn perusteella etätyö on ollut sujuvaa.

Huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä ja vallinneista poikkeusolosuhteista, oli vuoden ensimmäinen puolikas DNA:lle pääasiassa hyvä. Tammi–kesäkuun liikevaihto laski hieman vertailukaudesta ja oli 459 miljoonaa euroa (463). Lasku johtui pääasiassa antenniverkon maksu-TV-liiketoiminnan myynnistä ja laitemyynnin laskusta. DNA:n käyttökate kehittyi kuitenkin ensimmäisellä vuosipuolikkaalla myönteisesti ja kasvoi 5 prosenttia 162 miljoonaan euroon (154). Myös liiketulos parani tammi–kesäkuussa 8 % ja oli 76 miljoonaa euroa (71). Suotuisa kehitys johtui matkaviestinliikevaihdon myönteisestä kehityksestä ja operatiivisen tehokkuuden parantumisesta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 22 000 liittymällä vertailukauteen nähden. Lasku johtui prepaid-liittymien määrän laskusta, sillä postpaid-liittymien määrä kasvoi 7 000 liittymällä.  Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 5 % vertailukaudesta, ja oli 16,8 euroa (16,0). Kiinteän verkon liittymäkanta laski 13 000 liittymällä, mutta laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 33 000 liittymällä.

DNA:n 5G-verkon rakentaminen on jatkunut aktiivisesti eri puolilla Suomea ja ensimmäisen puolen vuoden aikana DNA:n 5G-palvelut ovat saatavilla jo yli 20 paikkakunnalla. 5G-verkon päivityksen yhteydessä kasvatetaan myös 4G-verkon kapasiteettia. Kesäkuussa DNA voitti tavoittelemansa 5G-kaistan myös 26 gigahertsin taajuusalueelta. Uusi taajuusalue mahdollistaa entistä suurempien datamäärien siirron pienellä viiveellä.

5G-liittymien myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, ja päätelaitevalmistajat ovat tuoneet toisen vuosineljänneksen aikana markkinoille runsaasti uusia 5G-malleja. Alemman hintapisteen mallien odotetaan lisääntyvän vuoden edetessä, minkä myötä liittymämyynnin arvioidaan vilkastuvan. Myös DNA Koti 5G-palvelun asennukset ovat käynnistyneet, ja asiakaspalaute palvelun toimivuudesta on ollut kiittävää. 5G-tekniikan hyödyt ja vaikutus asiakaskokemukseen lisääntyvät jatkuvasti, kun asiakkaamme käyttävät yhä rikkaampia sisältöjä ja videoiden tarkkuus kasvaa sekä viivekriittinen nettipelaaminen lisääntyy.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n puolivuotiskatsauksesta 2020. Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.