DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2021: Käyttökate, tulos ja liikevaihto kasvoivat – mobiilidataa käytetään jo liki 40 gigaa kuussa liittymää kohti

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n puolivuotiskatsauksesta 2021. Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavissa myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 476 miljoonaa euroa (457).
 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 281 miljoonaa euroa (275).
 • Käyttökate kasvoi 13 % ja oli 183 miljoonaa euroa (162).
 • Liiketulos kasvoi 6 % ja oli 81 miljoonaa euroa (76).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU)1) kasvoi 1 % ja oli 17,0 euroa (16,8).
 • Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 695 000 (2 676 000).
  • Laskutusliittymien2) määrä kasvoi 21 000 liittymällä.
  • Prepaid-liittymien määrä laski 3 000 liittymällä.
 • Kiinteän verkon liittymämäärä3) kasvoi ja oli 899 000 liittymää (880 000).
  • Kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 32 000 liittymällä.

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samalla tavalla kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut. Suurimmat muutokset koskevat hankittujen taajuuksien luokittelua aineettomasta omaisuudesta käyttöoikeusomaisuudeksi ja vastaavasti taajuusmaksuvelkojen luokittelua korottomista korollisiksi veloiksi, millä on vaikutusta nettovelan sekä rahavirtojen esittämiseen. Lisäksi mm. joitakin aiemmin pitkäaikaisiksi luokiteltuja saatavia on siirretty esitettäväksi lyhytaikaisissa erissä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla kautta linjan myönteiseen suuntaan. Liikevaihtomme kasvoi 4 % ja oli 476 miljoonaa euroa (457). Myös matkaviestinliikevaihtomme kasvoi 2 % ja oli 281 miljoonaa euroa (275). DNA:n käyttökate kehittyi puolivuotiskaudella hienosti kasvaen 13 % 183 miljoonaan euroon (162), ja liiketulos parani 6 % kohoten 81 miljoonaan euroon (76).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä kasvoi 19 000 liittymällä vertailukaudesta, vaikka prepaid-liittymien määrä samaan aikaan laski. Laskutusliittymien määrä sen sijaan kasvoi 21 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 1 % 17,0 euroon (16,8). Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 19 000 liittymällä, mikä johtui erityisesti laajakaistayhteyksien määrän kasvusta 32 000 liittymällä.

Olemme DNA:lla havainneet jo noin puolitoista vuotta kestäneen koronapandemian vauhdittaneen datamäärien kasvutrendiä merkittävästi. Kyseessä ei ole vain suomalainen ilmiö, sillä kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin huhtikuussa julkaiseman7) raportin perusteella mobiilidatan siirtomäärä kasvoi vuoden 2020 aikana koko maailmassa 38 %. Raportti osoittaa DNA:n asiakkaiden käyttäneen vuonna 2020 eniten liittymäkohtaista mobiilidataa Euroopassa, 34,8 gigatavua kuussa. Tammi–kesäkuussa 2021 mobiilidatan käyttö oli noussut jo noin 39,8 gigatavuun kuussa.

Kiihtyvä kasvu mobiilidatan käyttömäärissä osoittaa selvän tarpeen uudelle 5G-teknologialle. Pelkän 4G-verkon avulla kapasiteetin alati kasvavaan tarpeeseen olisi vaikea vastata, mutta 5G-verkon myötä mobiiliverkon kapasiteetti pystytään moninkertaistamaan. DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt nopeasti, ja väestöpeitto ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä oli lähes 2,4 miljoonaa ihmistä, eli yli 43 % suomalaisista. 5G-liittymien myynti on jatkunut vahvana, ja DNA:n myydyimpien puhelimien TOP 15 -listalla oli kesäkuussa jo kaksi kolmesta laitteesta 5G-puhelimia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. DNA tiedotti 14. kesäkuuta, että sen henkilöstön ei tarvitse palata toimistolle, ja vain harva aikookaan palata. Kyselyiden perusteella noin 70 % henkilöstöstä arvioi työskentelevänsä jatkossa toimistolla vain yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Suurin osa DNA:n henkilöstöstä on suoriutunut työstään jatkuvan etätyön aikana hyvin ja tehokkaasti.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

***

1) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä
2) Postpaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
3) Puhe-, laajakaista-, maksu-TV- ja DNA TV -liittymät.
4) Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero vertailukaudella 1–6/2020 ja samalla koko vuonna 2020.
5) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA arvioi syksyllä 2020 uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 11 miljoonaa euroa 1–6/2021.
6) Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.
7) Tefficientin raportti, Tefficient Industry Analysis #1 2021. Tefficient on kansainvälinen tietoliikennealan analyysi-, vertailu- ja konsulttiyritys, jonka raportit ovat ladattavissa osoitteessa https://tefficient.com/mobile-data-operators-fy-2020/

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Liite