DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus: Käyttökate ja tulos paranivat – DNA nousi kiinteän laajakaistan markkinaykköseksi

DNA:n liiketoiminta sujui vuoden 2021 tammi–maaliskuussa yhteiskunnan poikkeusoloista huolimatta hyvin. Matkaviestinliikevaihto on pysynyt kasvu-uralla, kuten myös käyttökate, liiketulos ja postpaid-liittymien määrä. Myös kokonaisliikevaihto on kääntynyt taas kasvuun.

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–maaliskuussa 2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 1 % ja oli 140 miljoonaa euroa (138).
 • Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 236 miljoonaa euroa (230).
 • Käyttökate kasvoi 14 % ja oli 93 miljoonaa euroa (82).
 • Liiketulos kasvoi 7 % ja oli 42 miljoonaa euroa (40).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 1,5 % ja oli 17,0 euroa (16,7).
 • Matkaviestinverkon liittymämäärä8) laski ja oli 2 683 000 (2 690 000).
  • Laskutusliittymien (postpaid-, liikkuva laajakaista ja Luuri-liittymät) määrä kasvoi 22 000.
  • Prepaid-liittymien määrä laski 29 000.
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja TV) kasvoi 3 % ja oli 904 000 (877 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 40 000.

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen vakaasti. Liikevaihtomme kääntyi 3 % kasvuun ja oli 236 miljoonaa euroa (230). Myös matkaviestinliikevaihtomme nousi 1 % ja oli 140 miljoonaa euroa (138). DNA:n käyttökate kehittyi ensimmäisen neljänneksen aikana hienosti kasvaen 14 % 93 miljoonaan euroon (82), ja liiketulos parani 7 % kohoten 42 miljoonaan euroon (40).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 7 000 liittymällä vertailukaudesta, mikä johtui jälleen yksinomaan prepaid-liittymien määrän laskusta. Laskutusliittymien määrä sen sijaan kasvoi 22 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 1,5 % 17,0 euroon (16,7).

Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 27 000 liittymällä, mikä johtui erityisesti laajakaistayhteyksien määrän kasvusta 40 000 liittymällä. Samalla DNA nousi kiinteiden laajakaistojen markkinaykköseksi asiakasmäärissä mitattuna*. Saavutus on seurausta pitkäjänteisestä työstä, jota DNA:lla on tehty markkinaosuuden kasvattamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi vuosien ajan.

Olemme DNA:lla havainneet jo yli vuoden kestäneen koronapandemian vauhdittaneen datamäärien kasvutrendiä räjähdysmäisesti. Kyseessä ei ole vain suomalainen ilmiö, sillä kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin huhtikuussa julkaiseman raportin perusteella mobiilidatan siirtomäärä kasvoi vuoden 2020 aikana koko maailmassa 38 %. Kyseinen raportti osoittaa DNA:n asiakkaiden käyttävän eniten mobiilidataa liittymää kohti Euroopassa, 34,8 gigatavua kuussa.

Kiihtyvä kasvu mobiilidatan käyttömäärissä osoittaa selvän tarpeen uudelle 5G-teknologialle. Pelkän 4G-verkon avulla kapasiteetin alati kasvavaan tarpeeseen olisi vaikea vastata, mutta 5G-verkon myötä mobiiliverkon kapasiteetti pystytään moninkertaistamaan. DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt nopeasti, ja väestöpeitto ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä oli jo yli 2 miljoonaa ihmistä. DNA:n ja Telian yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko Oy alkoi maaliskuussa rakentaa uutta 5G-verkkoa myös Pohjois- ja Itä-Suomeen yhteistyössä Nokian kanssa.

5G-liittymien myynti on jatkunut rivakasti, ja DNA:n myydyimpien puhelimien TOP 15 -listalla oli maaliskuussa jo kaksi kolmesta laitteesta 5G-puhelimia. Myös kiinteän DNA Koti 5G -palvelun asennuksia on jatkettu hyvässä tahdissa, ja kiinnostus palvelua kohtaan on kasvanut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. Henkilöstökyselyn perusteella etätyö on jatkunut sujuvana läpi pandemia-ajan, ja DNA on pyrkinyt reagoimaan kaikkiin henkilöstön jaksamista koskeviin huoliin välittömästi.

Jukka Leinonen 
toimitusjohtaja

*) Lähde: Suurimpien laajakaistapalveluita tarjoavien operaattoreiden osavuosikatsauksissaan Q1/2021 raportoimat liittymämäärät (DNA: 591 000, Elisa 567 000 ja Telia 470 000).

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa1–3/20211–3/2020Muutos, %1–12/2020
Liittymien ja liikenteen liikevaihto 1271252 500
Yhdysliikenne ja inbound roaming 1010-2 41
Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä 1371351 541
Muu matkaviestinliikevaihto 331 11
Matkaviestinliikevaihto yhteensä 1401381 552
Ei-mobiililiikevaihto 1) 44417 172
Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto 1831783 723
     
Kiinteä puhe 444         17
Kiinteä laajakaista ja TV 2) 38366      147
Datapalvelut –             –             –  
Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 3) 77-9         29
Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä 49474      193
Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 4) 440         16
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä5353-1      211
Liikevaihto yhteensä 5)2362303      932
 josta sisäistä laskutusta           –   
     
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja 938017 330
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0          2  -108 2
Käyttökate 5),6) 938214 333
Poistot -51-4220 -181
Arvonalentumistappiot –             –   –  
Liiketulos 42407 151
     
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, %39351435
Käyttökate / liikevaihto, %39361136
Liiketulos / liikevaihto, %1817516
     
Investoinnit 7) 301956308
Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja211724171
     
Matkaviestinpalvelut:    
Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 8) 2 6832 6900 2 694
 joista prepaid 9) 200229-13 209
Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia –             –   
Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 10) 17,016,71,5 16,8
 josta postpaid-liittymistä, euroa 17,717,60,8 17,5
 josta prepaid-liittymistä, euroa 7,87,29,5 7,9
     
Kiinteät yhteydet:    
Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)    
– Kiinteät puhelinliittymät 3034-12 31
– Kiinteä laajakaista 5915507 584
– TV 2) 283293-3 285
     
ARPU neljänneksellä – kiinteä puhe, euroa 47,240,317 42,1
ARPU neljänneksellä – kiinteä laajakaista, euroa 16,016,1-1 16,3
ARPU neljänneksellä – TV, euroa 7,05,821 5,9

1) Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti

2) TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV

3) Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.

4) Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.

5) Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero vertailukaudella 1–3/2020 ja samalla koko vuonna 2020.

6) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA:n arvioi uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 6 miljoonaa euroa Q1/2021.

7) Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.

8) Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

9) Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät 10) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.