DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana tasaisesti. Liikevaihto ja matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat. Käyttökate ja liiketulos kuitenkin laskivat hieman vertailukaudesta.

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–maaliskuussa 2022

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 240 miljoonaa euroa (236).
 • Käyttökate laski 1 % ja oli 92 miljoonaa euroa (93).
 • Liiketulos laski 5 % ja oli 41 miljoonaa euroa (42).
 • Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU):
  • Matkaviestinnän ARPU kasvoi 1 % ja oli 17,1 euroa (17,0).
  • Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi 3 % ja oli 16,4 euroa (16,0).
  • TV-liittymien2) ARPU kasvoi 7 % ja oli 7,5 euroa (7,0).
 • Liittymämäärä:
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä5) kasvoi ja oli 2 688 000 (2 683 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 615 000 (591 000).
  • TV-liittymien2) määrä laski ja oli 250 000 (283 000).

Toimitusjohtajan katsaus

Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes päättyi aiempaan nähden selvästi muuttuneissa olosuhteissa. Venäjän Ukrainassa aloittama sota on aiheuttanut laajoja epävarmuuksia globaalisti, mikä heijastuu taloudellisiin näkymiin. Samaan aikaan kiihtyvä inflaatio on alkanut syödä kuluttajien ostovoimaa, ja pitkään jatkuneen nollakorkojen ajan arvioidaan tulevan päätökseen. Poikkeuksellinen tilanne sai myös Suomen Pankin heikentämään ennustettaan kuluvan vuoden talouskehityksestä. Tällä kaikella voi olla vaikutuksia DNA:n talousnäkymiin.

Tuoreet talousluvut tammi–maaliskuulta 2022 osoittavat DNA:n liiketoiminnan kehittyneen kaikesta huolimatta vakaasti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 1 % ja oli 240 miljoonaa euroa (236). DNA:n käyttökate ja liiketulos kuitenkin laskivat hieman vertailukaudesta. Käyttökate laski 1 % ja oli 92 miljoonaa euroa (93), liiketulos laski 5 % ja oli 41 miljoonaa euroa (42). Laskua selittää muun muassa vertailukautta korkeammat myynnin, 5G-rakentamisen ja konsernipalveluiden kustannukset.

Matkaviestinverkon tilaajamäärä kasvoi 5 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,1 euroon (17,0). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 24 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto nousi 16,4 euroon (16,0). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien2) määrä laski odotetusti.

5G-mobiililiittymien kysyntä jatkui vahvana ja maaliskuun myydyimmistä puhelinmalleista lähes kaikki olivat 5G-kykyisiä. 5G-tuotteiden kysyntää DNA:lla kasvatti myös laajentuva 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli vuosineljänneksen päättyessä jo 66 %. 5G:n merkittävä parannus mobiiliyhteyksien nopeuksiin oli selvästi todettavissa Omnitelen tuoreesta mobiiliverkkojen mittauksesta8).  Mitatut latausnopeudet DNA:n verkossa olivat paikoin jopa kymmenkertaistuneet reilussa neljässä vuodessa.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin ilmaantuvuus oli maaliskuun päättyessä hyvin korkealla. Siitä huolimatta rajoituksista on pitkälti jo luovuttu. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päättyminen näkyi myös DNA:lla, ja etätyöskentelijöiden osuus laski ensimmäistä kertaa alle 95 prosenttiin kahteen vuoteen. DNA:n henkilöstöllä säilyi kuitenkin vapaus tehdä töitä paikkariippumattomasti, ja tyypillisesti toimistolla on suosituksen päättymisen jälkeenkin käyty vain 0–2 kertaa viikossa. Pandemia-aika on osoittanut työntekijän itsenäisen päätösvallan työn tekotavasta hyvin tulokselliseksi ja työtyytyväisyyttä kasvattavaksi toimintatavaksi. DNA aikookin toisen vuosineljänneksen aikana lisätä ja uudistaa työnteon vapautta entisestään.

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja 

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa1–3/20221–3/2021Muutos, %1–12/2021
Liittymien ja liikenteen liikevaihto1301272512
Yhdysliikenne ja inbound roaming810-1539
Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä1381371552
Muu matkaviestinliikevaihto23-1413
Matkaviestinliikevaihto yhteensä1411401565
Ei-mobiililiikevaihto 1)46446176
Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto1871832741
Kiinteä puhe44-1516
Kiinteä laajakaista ja TV 2)39383157
Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 3)67-1326
Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä49490200
Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 4)44215
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä53530215
Liikevaihto yhteensä2402361956
 
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja9293-1359
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-00-0
Käyttökate9293-1359
Poistot-51-511-204
Liiketulos4142-5154
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, %3839 38
Käyttökate / liikevaihto, %3839 38
Liiketulos / liikevaihto, %1718 16
Investoinnit2830-6191
Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja22215160
Matkaviestinpalvelut: 
Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 5)2 6882 68302 699
 joista prepaid 6)2042002213
ARPU 7) neljänneksellä – matkaviestinliittymät, euroa17,117,0117,1
 josta postpaid-liittymistä, euroa17,917,7117,8
 josta prepaid-liittymistä, euroa8,47,878,2
Kiinteät yhteydet:
Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)
– Kiinteät puhelinliittymät2530-1727
– Kiinteä laajakaista6155914603
– TV 2)250283-12262
ARPU 7) neljänneksellä – kiinteä puhe, euroa40,247,2-1544,0
ARPU 7) neljänneksellä – kiinteä laajakaista, euroa      16,416,0316,3
ARPU 7) neljänneksellä – TV, euroa        7,57,077,5
 1. Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti.
 2. TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV.
 3. Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.
 4. Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.
 5. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
 6. Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät.
 7. ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.
 8. Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 3/2022. Tutkimus toteutettiin 11 alueella, jotka kattoivat 19 eri paikkakuntaa. Nämä olivat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Jyväskylä, Lahti ja Pori. Mitatut latausnopeudet vaihtelivat alueittain. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina. Lisäksi tiedonsiirtonopeudet ja operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen alueiden sisällä. Tutkimus ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69937838

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.