DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto, tulos ja käyttökate kasvoivat

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana myönteisesti. Liikevaihto, liiketulos ja käyttökate kasvoivat, kuten myös matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärätkin.

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–maaliskuussa 2023

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 253 miljoonaa euroa (240).
 • Käyttökate kasvoi 2 % ja oli 94 miljoonaa euroa (92).
 • Liiketulos kasvoi 14 % ja oli 46 miljoonaa euroa (41).
 • Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU)1):
  • Matkaviestinnän2) ARPU kasvoi 3 % ja oli 17,7 euroa (17,1).
  • Kiinteän laajakaistan ARPU laski 1 % ja oli 16,3 euroa (16,4).
  • TV-liittymien3) ARPU kasvoi 25 % ja oli 9,4 euroa (7,5).
 • Liittymämäärä:
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä2) kasvoi ja oli 2 729 000 (2 688 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 651 000 (615 000).
  • TV-liittymien3) määrä laski ja oli 225 000 (250 000).

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä varjosti edelleen yleinen epävarmuus markkinoilla ja maailmalla. Tämä on heijastunut talouteen ja talousnäkymiin myös Suomessa ja ajanut maamme lievään taantumaan. Suomen Pankin maaliskuussa antama väliennuste4) ennakoi Suomen talouden supistuvan vuonna 2023. Nopea inflaatio – erityisesti energian hintojen nousu – ja kasvaneet lainojen viitekorot ovat syöneet kuluttajien ostovoimaa sekä lisänneet yritysten kustannuksia. Suomen Pankki ennakoi taantuman jäävän lyhyeksi ja lieväksi, mutta sillä voi kuitenkin olla vaikutusta DNA:n liiketoimintaan.

DNA:n talousluvut tammi–maaliskuulta 2023 osoittavat liiketoimintamme kehittyneen epävarmassakin markkinaympäristössä myönteisesti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 6 % ja oli 253 miljoonaa euroa (240), käyttökate kasvoi 2 % ja oli 94 miljoonaa euroa (92) ja liiketulos kasvoi 14 % ja oli 46 miljoonaa euroa (41). Matkaviestinverkon liittymämäärä2) kasvoi 41 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto1) kasvoi 17,7 euroon (17,1). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 36 000 liittymällä vertailukaudesta, mutta liittymäkohtainen liikevaihto laski 16,3 euroon (16,4). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti. Inflaatiolla on ollut osittain myönteinen vaikutus tuottojen kehitykseen, vaikka energian hinnan ja tukkuhintojen nopeaa kasvua ei ole täysimääräisesti siirretty DNA:n palveluiden hintoihin.

DNA:n kasvu kiinteän verkon markkinajohtajana on jatkunut ja 5G-palveluiden kysyntä edelleen kiihtynyt. Kysyntää on kasvattanut yhä laajentuva 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli maaliskuun päättyessä jo 86 %. DNA onkin jatkanut merkittäviä investointeja 5G-rakentamiseen, kuituverkkoihin ja siirtojärjestelmiin. Vanha kuparipohjainen lankapuhelinverkko korvataan nykyaikaisilla ratkaisuilla vuoteen 2025 mennessä, ja projekti on edennyt aiotusti. 3G-verkkomme sammutetaan vaiheittain vuosien 2023–2024 aikana, mikä vapauttaa taajuuksia uudemmalle tekniikalle.

Alkuvuoden aikana olemme ottaneet käyttöön uudistetun strategiamme. Tavoitteenamme on tyytyväisimmät asiakkaat, joille tarjoamme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Lisäksi pyrimme kasvamaan jatkossakin markkinoita nopeammin – viime vuosien tavoin. Huolehdimme yhteiskuntamme kehityksestä rakentamalla tärkeää verkkoinfrastruktuuria, edistämällä digitaalista yhdenvertaisuutta ja yhdistämällä suomalaiset kaikkeen mikä kenellekin on tärkeintä: ihmiset, asiat, tapahtumat ja työpaikat. DNA:lla on vastuu verkkoyhteyksien ja -palveluiden tuottamisesta miljoonille ihmisille.

Yksi strateginen tavoitteemme on edelleen olla paras paikka työskennellä ja oppia. Työnteon vapaus, vastuu ja luottamus ovat pysyvä osa DNA:laista työkulttuuria. Tämä näkyy esimerkiksi henkilöstömme vapaudessa valita itse paras tapa, aika ja paikka työnteolle, jos työtehtävät sen sallivat. Näiden teemojen rinnalle on noussut vahvasti työelämän inhimillisyyden merkitys jaksamiselle, minkä vuoksi olemme jatkaneet työkäytäntöjemme kehittämistä myös alkuvuoden 2023 aikana. Me DNA:lla ymmärrämme, että vain hyvinvoiva henkilöstö pystyy mahdollistamaan erinomaisen asiakaskokemuksen.

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % 1–12/2022
Liittymien ja liikenteen liikevaihto 138 130 6 533
Yhdysliikenne ja inbound roaming 7 8 -12 33
Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä 145 138 5 567
Muu matkaviestinliikevaihto 5 2 135 17
Matkaviestinliikevaihto yhteensä 150 141 6 584
Ei-mobiililiikevaihto5) 51 46 10 198
Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto 201 187 7 782
Kiinteä puhe 3 4 -15 14
Kiinteä laajakaista ja TV3) 42 39 6 163
Muu liikevaihto kiinteistä palveluista6) 6 6 1 25
Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä 51 49 4 202
Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti7) 2 4 -47 13
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä 53 53 0 215
Liikevaihto yhteensä 253 240 6 997
 
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja 94 92 2 364
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0 -0
Käyttökate 94 92 2 364
Poistot -48 -51 -6 -204
Liiketulos 46 41 14 160
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, % 37 38   37
Käyttökate / liikevaihto, % 37 38   37
Liiketulos / liikevaihto, % 18 17   16
Investoinnit 53 28 88 167
Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 34 22 54 137
Matkaviestinpalvelut: 
Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää)2) 2 729 2 688 2 2 750
   joista prepaid8) 215 204 6 239
ARPU 1) – matkaviestinliittymät, euroa 17,7 17,1 3 17,4
   josta postpaid-liittymistä, euroa 18,5 17,9 4 18,1
   josta prepaid-liittymistä, euroa 8,4 8,4 0 8,6
Kiinteät yhteydet:
Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)
– Kiinteät puhelinliittymät 13 25 -48 19
– Kiinteä laajakaista 651 615 6 642
– TV3) 225 250 -10 229
ARPU1) – kiinteä puhe, euroa 53,8 40,2 34 41,7
ARPU1) – kiinteä laajakaista, euroa 16,3 16,4 -1 16,4
ARPU1) – TV, euroa 9,4 7,5 25 8,5
 1. ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.
 2. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
 3. TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV.
 4. Suomen Pankki 17.3.2023: Suomen Pankin väliennuste: talous talvihorroksessa. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-pankin-valiennuste-talous-talvihorroksessa/
 5. Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti.
 6. Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.
 7. Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.
 8. Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.