DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto, käyttökate ja tulos kasvoivat markkinaympäristön epävarmuudesta huolimatta

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2022 tammi–syyskuun aikana myönteisesti yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta. Liikevaihto, käyttökate ja tulos sekä matkaviestinverkon ja kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat.

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–syyskuussa 2022

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 734 miljoonaa euroa (705).
 • Käyttökate kasvoi 3 % ja oli 279 miljoonaa euroa (271).
 • Liiketulos kasvoi 8 % ja oli 126 miljoonaa euroa (117).
 • Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU)1):
  • Matkaviestinnän2) ARPU kasvoi 2 % ja oli 17,3 euroa (17,0).
  • Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi 1 % ja oli 16,4 euroa (16,2).
  • TV-liittymien3) ARPU kasvoi 14 % ja oli 8,3 euroa (7,3).
 • Liittymämäärä:
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä2) kasvoi ja oli 2 746 000 (2 707 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 636 000 (601 000).
  • TV-liittymien3) määrä laski ja oli 237 000 (273 000).

Toimitusjohtajan katsaus

Kolmannen vuosineljänneksen päättymistä leimasi yleinen epävarmuus markkinoilla ja maailmassa. Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota on aiheuttanut laajoja epävarmuuksia globaalisti, mikä heijastuu taloudellisiin näkymiin myös Suomessa. Inflaatio on pysytellyt lähivuosiin nähden poikkeuksellisen korkealla ja yleisimmät lainojen viitekorot sekä energian hinta ovat nousseet nopeasti. Tilastokeskus raportoi syyskuussa, että suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen oli vajonnut alemmas kuin koskaan vuodesta 1995 alkaneessa mittaushistoriassa. Tällä kaikella voi olla vaikutuksia DNA:n talousnäkymiin.

Talousluvut tammi–syyskuulta 2022 osoittavat DNA:n liiketoiminnan kehittyneen epävarmassakin markkinaympäristössä vakaasti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 4 % ja oli 734 miljoonaa euroa (705), käyttökate kasvoi 3 % ja oli 279 miljoonaa euroa (271) ja liiketulos kasvoi 8 % ja oli 126 miljoonaa euroa (117). Matkaviestinverkon liittymämäärä2) kasvoi 38 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,3 euroon (17,0). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 35 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto nousi 16,4 euroon (16,2). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti.

5G-mobiililiittymien kysyntä kasvoi selvästi heinä–syyskuussa ja syyskuun myydyimmistä puhelinmalleista valtaosa oli 5G-kykyisiä. Myös SIM-korttipaikalla varustettujen tietokoneiden myynti on kasvanut. 5G-verkkomme on laajentunut kasvavien käyttömäärien tahdissa, ja vuosineljänneksen päättyessä se kattoi jo 76 % suomalaisten asuinpaikoista. Kyvykkään verkon tarvetta alleviivaa tuore Tefficientin raportti4), joka osoittaa DNA:n asiakkaiden käyttävän eniten liittymäkohtaista mobiilidataa Euroopassa. Mobiiliverkkomme nopeudesta taas kertoo kahdeksassa isossa kaupungissa tehty Omnitelen tutkimus5), jossa DNA:n liittymällä saavutettiin koko vertailumittauksen suurin keskimääräinen latausnopeus.

Työnantajana DNA otti syyskuussa jälleen askeleen vapauden, vastuun ja luottamuksen tiellä, kun teimme päätöksen kokeilla tekniikka- ja IT-osastoilla täysin toimipaikasta riippumatonta rekrytointi- ja työskentelymallia Suomessa. Käytännössä rekrytoitava henkilö voi siis valita työhönottopaikakseen minkä tahansa lukuisista toimipisteistämme ympäri maata. Tämä ei tietenkään heikennä jo entuudestaan mahdollistamaamme vapaata etätyötä Suomessa. Uudistimme myös lukuisia muita henkilöstökäytäntöjämme esimerkiksi pidentämällä mahdollisuutta tehdä etätöitä ulkomailta neljään viikkoon. Uudistusten taustalla on DNA:n uusi työnantajalupaus olla inhimillinen ja omanlainen työpaikka kaikille DNA:laisille. Kyseessä on samalla vastauksemme maanlaajuiseen IT:n ja tekniikan asiantuntijoita koskevaan osaajapulaan.

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 1–12/2021
Liittymien ja liikenteen liikevaihto 397 383 3 512
Yhdysliikenne ja inbound roaming 25 29 -15 39
Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä 422 413 2 552
Muu matkaviestinliikevaihto 13 9 32 13
Matkaviestinliikevaihto yhteensä 434 422 3 565
Ei-mobiililiikevaihto6) 7) 140 123 14 176
Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto7) 574 545 5 741
Kiinteä puhe 10 12 -15 16
Kiinteä laajakaista ja TV3) 121 117 4 157
Muu liikevaihto kiinteistä palveluista8) 18 19 -7 26
Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä 150 148 1 200
Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti9) 10 12 -16 15
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä 159 160 -1 215
Liikevaihto yhteensä 734 705 4 956
 
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja 279 271 3 359
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0 0 -0
Käyttökate7) 279 271 3 359
Poistot -153 -153 0 -204
Liiketulos7) 126 117 8 154
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, % 38 38   38
Käyttökate / liikevaihto, % 38 38   38
Liiketulos / liikevaihto, % 17 17   16
Investoinnit 114 117 -3 191
Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 95 92 3 160
Matkaviestinpalvelut: 
Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää)2) 2 746 2 707 1 2 699
   joista prepaid10) 234 219 7 213
ARPU 1) – matkaviestinliittymät, euroa 17,3 17,0 2 17,1
   josta postpaid-liittymistä, euroa 18,0 17,8 2 17,8
   josta prepaid-liittymistä, euroa 8,6 8,1 7 8,2
Kiinteät yhteydet:
Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)
– Kiinteät puhelinliittymät 21 28 -25 27
– Kiinteä laajakaista 636 601 6 603
– TV3) 237 273 -13 262
ARPU1) – kiinteä puhe, euroa 40,6 44,6 -9 44,0
ARPU1) – kiinteä laajakaista, euroa 16,4 16,2 1 16,3
ARPU1) – TV, euroa 8,3 7,3 14 7,5
 1. ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.
 2. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
 3. TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV.
 4. Tefficientin raportti, Tefficient Industry Analysis #2 2022. Raportti ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69950364
 5. Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 7/2022. Tutkimus toteutettiin kahdeksassa kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Porissa. DNA:n liittymän keskimääräinen latausnopeus oli suurin seitsemässä kaupungissa kahdeksasta. Mitatut latausnopeudet vaihtelivat alueittain. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina sekä koko mittauksen keskiarvona. Lisäksi tiedonsiirtonopeudet ja operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen alueiden sisällä. Tutkimus ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69947826
 6. Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti.
 7. Tavaraliikevaihtoon (ei-mobiililiikevaihto) tehtiin tammi–syyskuussa 2021 kertaluontoinen oikaisu vuoden 2021 aiemmin raportoituihin vuosineljänneksiin. Oikaisulla oli negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mutta ei oleellista vaikutusta koko vuoden 2021 lukuihin.
 8. Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.
 9. Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.
 10. Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.