DNA tutki: digitalisaation merkitys yritystoiminnassa on kasvanut – lisäksi 72 % suomalaisista pitää työnantajaa digitaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistajana

DNA:n tuoreista tutkimuksista Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa ja Digitaalinen yhdenvertaisuus yrittäjille selviää, että yritykset ovat pandemian myötä ottaneet käyttöönsä uusia digitaalisia palveluita, ja että suomalaiset pitävät yrityksiä tärkeinä digitaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistajina.

Digitaalisten taitojen merkityksen kasvu näkyy yrityksiin suunnatun kyselytutkimuksen vastaajien kiinnostuksessa oppia lisää erilaisista digikanavista: 39 % vastaajista on kiinnostunut parantamaan digitaitojaan. Lisäksi yli 90 % vastaajista kertoo asiakkaiden löytävän heidän palvelunsa digitaalisten kanavien kautta.

“Poikkeuksellinen etävuosi oli monelle yritykselle selvästi se viimeinen tuuppaus, joka siivitti digitalisoitumista. Meidän suuntaamme tämä näkyi myös kaiken kokoisten yritysten kiinnostuksena vahvistaa verkkoyhteyksiä, jotta asiakaspalvelu pelaisi saumattomasti kaikissa kanavissa”, kertoo DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Olli Sirkka.

Digitaitojen puute huolestuttaa ja vie asiakkaita

Vajaa neljännes rakennus-, kuljetus- ja kiinteistöalan sekä reilu neljännes kaupan alan yrityksistä uskoo, että liiketoimintaa on mennyt muille yrityksille, koska kilpailija on digitaalisesti edistyneempi. Lisäksi rakennus-, kuljetus- ja kiinteistöalan vastaajista vain vajaa neljännes on sitä mieltä, että heillä on paremmat digitaidot kuin yleisesti ottaen muilla. Muissa vastaajaryhmissä usko omiin taitoihin on vahvempi.

57 % kaikista yrittäjien kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan osannut sanoa, mikä on heidän yrityksensä suurin digitaalinen este. Teollisuus-, tuotanto- ja rakennusalalla oltiin sitä mieltä, että digitalisaation esteenä on sen kalleus.

“Yritysten digitaalinen tasa-arvo on koko Suomen kilpailukyvylle eduksi. Jotta esteitä voi raivata, ne on ensin tunnistettava. Uskon, että edelläkävijöiden aika alkaa olla ohitse ja seuraavaksi digiharppaus otetaan kaikilla aloilla”, Sirkka sanoo.

Työnantaja mahdollistaa digitaalisen yhdenvertaisuuden monelle suomalaiselle

DNA:n keväällä 2021 yleisesti kaikille suomalaisille toteuttaman tutkimuksen mukaan 72 % suomalaisista pitää työnantajia tärkeinä digitaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistajina, sillä yritykset hankkivat älylaitteita henkilökunnalleen työvälineiksi ja ottavat uusia digitaalisia palveluita yrityksen käyttöön. Saman tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista on sitä mieltä, että työttömäksi joutuminen tai pitkäaikainen poissaolo työelämästä ovat riski digitaaliseen syrjäytymiseen.

Yrittäjille suunnatun digitaalisen yhdenveroisuuden kyselytutkimuksen avainlöydökset

  • Yli 20 % yrittäjistä otti pandemian myötä käyttöönsä yhden tai useamman uuden digipalvelun.
  • Lähes 20 % yrittäjistä palvelee asiakkaitaan mobiilisovelluksen avulla.
  • 44 % yrittäjistä käyttää yrityksen markkinoinnissa sosiaalisen median kanavia. Kolme keskimääräisesti eniten käytettyä sosiaalisen median kanavaa ovat Facebook (84 %), Instagram (48 %) ja LinkedIn (20 %).
  • 57 % vastaajista ei osannut sanoa, mikä on heidän yrityksensä suurin digitaalinen este.
  • Keskimäärin 39 % vastaajista on kiinnostuneita oppimaan lisää erilaisista digikanavista.
  • 57 % vastaajista on sitä mieltä, että lähes kaikki markkinointi tapahtuu digikanavissa.
  • 92 % vastanneista kertoo, että asiakkaat löytävät heidän palvelunsa digitaalisten kanavien kautta.
  • Tutkimukseen vastanneista 30 % on tehnyt maksettua sosiaalisen median mainontaa. Kaupan alalla tämä luku on 54 %.

Näin tutkimukset toteutettiin

DNA:n digitaalinen yhdenvertaisuus yrityksille -tutkimus toteutettiin huhtikuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 203 henkilöä. Tulokset on painotettu edustamaan suomalaisia yrityksiä.

Suomalaisille yleisesti suunnatun yhdenvertaisuustutkimuksen toteutti DNA:n toimeksiannosta Norstat Finland Oy. Tiedonkeruu toteutettiin internet-paneelissa ja puhelinhaastattelujen avulla toukokuussa 2021. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1043, ja sen vastaajajoukko edustaa yli 15-vuotiaita suomalaisia.

Tutkimusraportit: Lehdistötiedote 22.6.2021: Joka kolmas alle 25-vuotias on kärsinyt yksinäisyydestä yhteiskunnan digitalisoituessa tiedotteen liitteenä yhteenveto tutkimuksesta Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa 2021. Suora linkki julkaisuun: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69913030&scrollTo=UJpEOgFgPw1f

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.