DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun liiketoimintakatsaus

DNA:n vuosi käynnistyi vahvasti – mobiilipalveluliikevaihto kasvoi 6 prosenttia.

Yhteenveto DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun keskeisistä tunnusluvuista

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

  • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 6 % ja oli 138 miljoonaa euroa (130).
  • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 232 miljoonaa euroa (230).
  • Käyttökate kasvoi 7 % ja oli 82 miljoonaa euroa (76).
  • Liiketulos kasvoi 14 % ja oli 40 miljoonaa euroa (35).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 5 % ja oli 17 euroa (16).
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä laski ja oli 2 690 000 (2 694 000). Sopimusliittymien (postpaid) määrä kasvoi +10 000 liittymällä ja prepaid liittymien määrä laski -14 000 liittymällä.
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapeli-maksu-tv) kasvoi 2 % ja oli 877 000 liittymää (858 000).


Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen neljännes päättyi Suomessa poikkeusolosuhteiden vallitessa. Koronaviruksen leviäminen Kiinasta globaaliksi pandemiaksi muutti hetkessä DNA:n markkina- ja toimintaympäristön. Vallitseva kriisitilanne näkyi neljänneksen lopussa nopeasti mm. asiakaspalvelun volyymin vilkastumisena, DNA Kauppojen mobiililaitemyynnin hiljentymisenä ja merkittävänä datamäärien kasvuna DNA:n verkossa, kun ihmiset siirtyivät työskentelemään ja opiskelemaan kotoa käsin.

Poikkeusoloissa viestintäverkkojen merkittävyys korostuu. Varmistamme verkkojemme kapasiteetin riittävyyden myös poikkeustilanteessa jatkuvalla 5G- ja 4G-verkkojen ylläpidolla ja lisärakentamisella. Verkonhallinta on hajautettu toimintavarmuuden takaamiseksi poikkeusolosuhteissa.

DNA:n alkuvuosi lähti hienosti liikkeelle huolimatta haastavasta ja poikkeuksellisesta markkinaympäristöstä. Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta ja oli 232 miljoonaa euroa (230). Hyvään kehitykseen myötävaikutti erityisesti matkaviestinliikevaihto, mikä kasvoi 6 prosenttia vertailukaudesta. Kasvu tuli lähinnä asiakaslaskutuksen ja postpaid-liittymäkannan hyvästä kehityksestä. Käyttökate kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti. Suotuisa kehitys johtui mm. kasvaneesta matkaviestinliikevaihdosta ja toiminnan tehostumisesta. Käyttökate kasvoi 7 prosenttia vertailukaudesta 82 miljoonaan euroon. Liiketulos parani 14 % ja oli 40 miljoonaa euroa (35).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 4 000 liittymällä tammi-maaliskuussa. Lasku johtui prepaid-liittymien määrän laskusta, sillä sopimusliittymien (postpaid) määrä kasvoi 11 000 liittymällä.  Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi yli 5 % vertailukaudesta, ja oli 17 euroa (16). Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 19 000 liittymällä erityisesti uusien laajakaistayhteyksien myötä.

DNA on aloittanut 5G-liitymien myynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Päätelaitevalmistajilta odotetaan uusia 5G-malleja myös alempiin hintapisteisiin vuoden edetessä, minkä myötä odotamme liittymäkysynnän vilkastuvan. 5G-teknologiaan pohjautuvan kiinteä 5G -palvelun, eli Fixed Wireless Accessin, myynti alkoi viime vuoden lopulla. Alkuvuoden aikana DNA:n 5G-verkko on otettu käyttöön jo lähes 15 paikkakunnalla. Toisen vuosineljänneksen aikana 5G-verkkomme laajenee edelleen noin 10 uudelle paikkakunnalle, muun muassa Lahteen, Jyväskylään, Ouluun ja Kuopioon. 5G-tekniikan hyödyt ja vaikutus asiakaskokemukseen lisääntyvät jatkuvasti, kun asiakkaamme käyttävät yhä rikkaampia sisältöjä ja videoiden tarkkuus kasvaa sekä viivekriittinen nettipelaaminen lisääntyy. 5G-investointien rinnalla tehostamme ja laajennamme jatkuvasti myös 4G-verkkoamme.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja
 

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samoin kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut DNA:sta liikevaihtoa ja käyttökatetta lukuun ottamatta. Liikevaihto ja käyttökate eroavat tiettyjen erien luokittelueroista johtuen. Vertailuvuoden neljännekset esitetty uudella laskenta- ja esittämistavalla tämän tiedotteen liitteenä.

Miljoonaa euroa1-3/20201-3/2019Muutos, %1-12/2019
Liittymien ja liikenteen liikevaihto 1)1251186 %486
Yhdysliikenne ja inbound roaming10104 %40
Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä1351286 %525
Muu matkaviestinliikevaihto3236 %10
Matkaviestinliikevaihto yhteensä1381306 %535
Ei-mobiililiikevaihto 4) 4143-5 %182
Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto1781733 %717
     
Kiinteä puhe45-17 %18
Kiinteä laajakaista ja TV 3)36360 %145
Datapalvelut–  –   –  
Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 6)912-24 %50
Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä5053-7 %214
Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 5)44-2 %15
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä5357-7 %229
Liikevaihto yhteensä 2)2322301 %946
   josta sisäistä laskutusta           –            –   
     
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja82767 %306
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut–   
Käyttökate 2)82767 %306
Poistot (42)(41)2 % (172)
Arvonalentumistappiot           –            –             –  
Liiketulos403514 %134
     
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja
kuluja / liikevaihto, %
35337 %32
Käyttökate / liikevaihto, %35337 %32
Liiketulos / liikevaihto, %171513 %14
     
Investoinnit2832-14 %159
Investoinnit ilman toimilupamaksuja1718-7 %140
     
Matkaviestinpalvelut:    
Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää)2 6902 6940 %2 696
   joista prepaid 7) 229243-6 %225
Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia–  –   
Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 9)17165 %16
   josta sopimusliittymistä (postpaid), euroa18174 %17
   josta prepaid-liittymistä, euroa7613 %7
     
Kiinteät yhteydet:    
Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)    
– Kiinteät puhelinliittymät3438-10 %36
– Kiinteä laajakaista55048514 %542
– TV 8) 293335-13 %330
     
ARPU neljänneksellä – kiinteä puhe, euroa4045-11 %43
ARPU neljänneksellä – kiinteä laajakaista, euroa1617-7 %17
ARPU neljänneksellä – TV, euroa66-7 %6

 1) Liittymien ja liikenteen liikevaihto koostuu matkaviestinverkon liittymien ja liikenteen liikevaihdosta.

2) DNA raportoi luvut osana Telenor-konsernia. DNA:n julkistama liikevaihto ja käyttökate eroavat Telenorin vastaavista luvuista muutamasta luokitteluerosta johtuen

3) TV =pitää sisällään liikevaihdon seuraavista palveluista; kaapelimaksu-TV ja DNA TV

4) Muu liikevaihto kiinteistä palveluista; Antenni-TV / Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.

5) Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti = access ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.

6) Muu kuin matkaviestinliikevaihto = tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti

7) Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaidliittymät

8) Kaapeli-maksu-tv ja DNA TV -liittymät. 

9) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.