Elisa avasi 5G-verkon Loviisaan / Elisa etablerade 5G-nät i Lovisa

Elisan 5G-verkko on avautunut Loviisaan. Valtakunnallisesti Elisan 5G-verkon alueella asuu yli 2,5 miljoonaa suomalaista. 

Elisa jatkaa 5G-verkkonsa nopeaa laajentamista ja nyt verkko avautui Loviisaan. Aluksi verkko palvelee keskustan ja Määrlahden alueella. Kevään ja kesän aikana verkko vahvistuu keskustassa sekä laajenee Loviisanlahden ja Tesjoen suuntaan. 

Loviisa on jo 88. paikkakunta, jonne Elisa on avannut 5G-verkon. Vastikään valmistuneen riippumattoman tutkimuksen mukaan Elisan 5G-verkko on kattavin Suomessa*. 

– Uudellamaalla 5G:n laajeneminen on ollut erityisen nopeaa, koska tarvettakin on suuren väkimäärän vuoksi enemmän. Monella paikkakunnalla verkko kattaa jo miltei kaikki kunnan asukkaat. Esimerkiksi koko pääkaupunkiseudun alueella jo yli 80 % asukkaista asuu Elisan 5G-verkon alueella. Loviisan osalta rakentaminen on nyt alkanut ja lähiaikoina tuodaan vielä useita uusia alueita verkon piiriin, Elisan Uudenmaan aluejohtaja Sanna Sarpila sanoo. 

5G-verkko mahdollistaa merkittävästi aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. 5G-verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen, jonka ansiosta käyttäjiä ja laitteita mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän. Suomessa kapasiteetin tarve on erittäin suuri, sillä suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa. Myös viive on 5G-verkossa pienempi.

Jopa gigan nopeuden tarjoavan 5G:n voi hankkia omaan mobiililaitteeseen tai sitä voi käyttää kiinteän yhteyden tavoin kodin tai pienehkön yrityksen yhteisenä yhteytenä. 5G:n käyttöä varten tarvitsee 5G:tä tukevan päätelaitteen, 5G-liittymän sekä tulee olla 5G-verkon alueella. 

Loviisan ja muiden Elisan 5G-paikkakuntien peittoalueet löytyvät osoitteesta www.elisa.fi/kuuluvuus. Katso myös lista kaikista Elisan 5G-paikkakunnista www.elisa.fi/5g-paikkakunnat. Lisätietoa 5G:stä osoitteesta www.elisa.fi/5g 

*Boftel Oy. Lisätietoa tutkimuksesta ja tulokset: www.elisa.fi/5g/#tutkimus

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOy


Elisa har etablerat sitt 5G-nät i Lovisa. Över 2,5 miljoner finländare har tillgång till Elisas 5G-nät. 

Elisa fortsätter att bygga ut 5G-nätet i snabb takt och nu är nätet etablerat i Lovisa. Till en början är nätet tillgängligt i centrum och i Märlax. Under våren och sommaren stärks nätet i centrum och byggs ut i Lovisaviken och i Tessjö. 

Lovisa är ort nummer 88 där Elisa har 5G-nät. Enligt en nyligen gjord oberoende undersökning har Elisa Finlands mest omfattande 5G-nät*. 

– I Nyland har 5G byggts ut speciellt snabbt, eftersom det finns ett stort behov på grund av den stora befolkningsmängden. På många orter omfattar nätet redan nästan alla kommuninvånare. I huvudstadsregionen har till exempel redan över 80 procent av invånarna tillgång till Elisas 5G-nät. I fråga om Lovisa har byggandet inletts och under den närmaste tiden får flera nya områden tillgång till 5G-nät, säger Sanna Sarpila, regiondirektör för Nyland hos Elisa. 

5G-nät möjliggör betydligt snabbare mobiluppkoppling än tidigare. Kapaciteten i 5G-nät är mångfaldig jämfört med de tidigare näten, och därför ryms betydligt fler användare och enheter än tidigare i nätet. I Finland är kapacitetsbehovet väldigt stort, eftersom finländarna använder mest mobildata i världen. Även fördröjningen är kortare i 5G-nätet.

Du kan skaffa 5G med snabbhet på upp till en giga till din egen mobila enhet eller använda den som en fast uppkoppling i hemmet eller gemensamt i ett litet företag. För att använda 5G behöver du ha en enhet med stöd för 5G, ett 5G-abonnemang och du ska vara i ett område med 5G-nät. 

Täckningsområdena för Elisas 5G-nät i Lovisa och på övriga orter finns på www.elisa.fi/kuuluvuus. Se även en lista över alla orter där Elisa har 5G-nät www.elisa.fi/5g-paikkakunnat. Mera information om 5G på www.elisa.fi/5g 

*Boftel Oy. Mera information om undersökningen och resultaten: www.elisa.fi/5g/#tutkimus

Elisas mission är en hållbar framtid genom digitalisering. Vi är en pionjär inom datakommunikationstjänster samt digitala tjänster och teknik. Vi erbjuder ansvarsfulla och hållbara lösningar till över 2,8 miljoner konsument- och företagskunder samt kunder inom den offentliga förvaltningen i vårt huvudsakliga marknadsområde i Finland och Estland, samt internationellt i över 100 länder. I Finland är Elisa marknadsledande inom datakommunikationstjänster, och internationellt samarbetar vi med bland annat Vodafone och Tele2. Elisas aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors, omsättningen 2020 var 1,89 miljarder euro och antalet anställda över 5 000. Elisa är ett klimatneutralt företag. Följ vår resa: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj