Elisa avasi 5G-verkon Pietarsaareen ja Mustasaareen / Elisa öppnade 5G-nät i Jakobstad och Korsholm

Elisan 5G-verkko on avautunut Pietarsaareen ja Mustasaareen. Valtakunnallisesti Elisan 5G-verkon alueella asuu jo yli 2 miljoonaa suomalaista.

Elisa jatkaa 5G-verkkonsa nopeaa laajentamista ja nyt verkko avautui Pietarsaareen sekä Mustasaareen. Pietarsaaressa verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Vanhan sataman, Oinaansaaren, Lammassaaren ja Majaniemen alueille. Mustasaaressa verkko sijaitsee alkuvaiheessa keskustan alueella, mutta laajenee jo kevään aikana. Pietarsaaren ja Mustasaaren lisäksi Elisan 5G-verkko palvelee Pohjanmaan alueella myös Vaasassa. Koko Suomessa Elisan 5G-paikkakuntia on jo 70.

5G-verkko mahdollistaa merkittävästi aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. 5G-verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen, jonka ansiosta käyttäjiä ja laitteita mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän. Suomessa kapasiteetin tarve on erittäin suuri, sillä suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa. Myös viive on 5G-verkossa pienempi.

– Kuluttajille 5G:n nopeus ja verkon ruuhkattomuus ovat tällä hetkellä ne näkyvimmät ominaisuudet. 5G:n keskimääräisetkin nopeudet liikkuvat useissa sadoissa megoissa, joka mahdollistaa isojen tiedostojen, kuten vaikka kokonaisten tv-sarjojen, latautumisen hetkessä. Tulevaisuudessa iso osa mobiilipalveluista tulee perustumaan 5G-teknologialle. On ennustettu, että esimerkiksi virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttö tulee olemaan yleistä päivittäin käytettävissä mobiilipalveluissa, Elisan Pohjanmaan aluejohtaja Niklas Granholm kertoo.

– Työn tekemisen siirryttyä laajasti pois työpaikoilta 5G:n avulla voidaan työskennellä samoilla työkaluilla ja nopeuksilla kuin toimistolla. Tämä tukee ja edistää paikkaan riippumatonta työntekoa, Lisäksi 5G-verkon päälle voidaan rakentaa yhä kriittisempää liiketoimintaa tehdasautomaatiosta reaaliaikaiseen analytiikkaan ja autonomiseen logistiikkaan, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Jopa gigan nopeuden tarjoavan 5G:n voi hankkia omaan mobiililaitteeseen tai sitä voi käyttää kiinteän yhteyden tavoin kodin tai pienehkön yrityksen yhteisenä yhteytenä. 5G:n käyttöä varten tarvitsee 5G:tä tukevan päätelaitteen, 5G-liittymän sekä tulee olla 5G-verkon alueella.

Pietarsaaren, Mustasaaren ja muiden Elisan 5G-paikkakuntien peittoalueet löytyvät osoitteesta www.elisa.fi/kuuluvuus. Katso myös lista kaikista Elisan 5G-paikkakunnista www.elisa.fi/5g-paikkakunnat. Lisätietoa 5G:stä osoitteesta www.elisa.fi/5g

Elisa har nu öppnat sitt 5G-nät i Jakobstad och Korsholm. Nu bor över 2 miljoner finländare i områden där Elisa har 5G-nät.

Elisa fortsätter att bygga ut sitt 5G-nät i snabb takt och nu är nätet etablerat i Jakobstad och Korsholm. I Jakobstad är nätet nu byggt bland annat i centrum, Gamla hamn, Baggholmen, Fårholmen och Bonäs. I Korsholm finns nätet i detta skede i centrum, men det kommer att byggas ut redan under våren. I Österbotten har Elisa 5G-nät utöver i Jakobstad och Korsholm även i Vasa. I hela Finland har Elisa 5G-nät redan på 70 orter.

5G-nät möjliggör betydligt snabbare mobiluppkoppling än tidigare. Kapaciteten i 5G-nät är mångfaldig jämfört med de tidigare näten, och därför ryms betydligt fler användare och enheter än tidigare i nätet. I Finland är kapacitetsbehovet väldigt stort, eftersom finländarna använder mest mobildata i världen. Även fördröjningen är kortare i 5G-nätet.

– Konsumenterna märker i nuläget snabbheten i det rusningsfria nätet. Snitthastigheten i 5G är flera hundra mega, vilket möjliggör en snabb laddning av stora filer, såsom hela tv-serier. I framtiden kommer en stor del av mobiltjänsterna att grundas på 5G-teknik. Det förutspås att till exempel virtuell verklighet och förstärkt verklighet kommer att bli vanligt i dagliga mobiltjänster, berättar Elisas regiondirektör i Österbotten, Niklas Granholm.

– Nu när jobben flyttats bort från kontoren kan man tack vare 5G jobba med samma verktyg och snabbheter som på kontoret. Detta stöder och främjar platsoberoende jobb. Dessutom kan man bygga kritisk affärsverksamhet på 5G-nätet, från fabriksautomation till realtidsanalyser och autonom logistik, vilket förbättrar företagens konkurrenskraft, säger direktören för Österbottens handelskammare, Paula Erkkilä.

Du kan skaffa 5G med snabbhet på upp till en giga till din egen mobila enhet eller använda den som en fast uppkoppling i hemmet eller gemensamt i ett litet företag. För att använda 5G behöver du ha en enhet med stöd för 5G, ett 5G-abonnemang och du ska vara i ett område med 5G-nät.

Täckningsområden för Elisas 5G-nät i Jakobstad, Korsholm och övriga orter finns på www.elisa.fi/kuuluvuus. Se även en lista med alla Elisas 5G-orter: www.elisa.fi/5g-paikkakunnat. Mera information om 5G på www.elisa.fi/5g

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj

Elisas mission är en hållbar framtid genom digitalisering. Vi är en pionjär inom datakommunikationstjänster samt digitala tjänster och teknik. Vi erbjuder ansvarsfulla och hållbara lösningar till över 2,8 miljoner konsument- och företagskunder samt kunder inom den offentliga förvaltningen i vårt huvudsakliga marknadsområde i Finland och Estland, samt internationellt i över 100 länder. I Finland är Elisa marknadsledande inom datakommunikationstjänster, och internationellt samarbetar vi med bland annat Vodafone och Tele2. Elisas aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors, omsättningen 2020 var 1,89 miljarder euro och antalet anställda över 5 000. Elisa är ett klimatneutralt företag. Följ vår resa: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj