Elisa Digihoivan pilotointi on aloitettu Kymsoten alueella

Elisa ja 2M-IT ovat aloittaneet yhdessä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa puoli vuotta kestävän pilotin, jonka avulla ikääntyneet ihmiset pystyvät asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Asuinhuoneistoon asennettavat sensorit seuraavat asukkaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Ratkaisussa huoneistoon asennetaan sensoreita, jotka havainnoivat muun muassa asukkaan liikkeitä ja huoneen lämpötilamuutoksia. Jos poikkeavuudet ylittävät asiakkaan kanssa yhdessä asetetut raja-arvot, järjestelmä hälyttää hoitohenkilökunnalle ja haluttaessa myös omaisille.

”Havainnointi tapahtuu yksityisyyttä kunnioittaen. Palveluun voidaan liittää myös esimerkiksi turvapuhelin, lääkemuistuttaja ja verensokeri-, verenpaine-, kuume- ja happisaturaatiomittari. Digihoiva voi tuoda lisää mielenrauhaa omaisille, jotka voivat olla ikääntyneen läheisen voinnista aika ajoin huolissaan. Elisan tehtävänä on luoda digitalisaatiolla kestävää tulevaisuutta, josta tämä ratkaisu on yksi mainio esimerkki”, Elisan Digitalisaatioratkaisut-liiketoiminnan johtaja Katja Bäckström kertoo.

Lisää turvaa kotihoitoon

Kotihoidon digitaalisten palveluiden lisäämisen myötä voidaan parantaa lääke- ja asiakasturvallisuutta sekä kohdentaa kotihoidon fyysisiä käyntejä paremmin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Kymsoten strategisena tavoitteena on tuottaa 30 % palveluista digitaalisena vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Uusien ratkaisuiden avulla pyritään vastaamaan ikääntyneiden ihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen ja sen mukanaan tuomiin resurssihaasteisiimme. Meillä on käytössä jo lukuisia etähoivaratkaisuja ja selvitämme jatkuvasti uusia tapoja varmistaa ja ennakoida alueella asuvien ihmisten hyvinvointia ja terveyttä turvallisesti myös etänä ja siten mahdollistaa asuminen turvallisesti omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Nyt Elisan ja 2M-IT:n kanssa tehtävään pilottiin osallistuu Kymsoten 40 kotihoidon asiakasta ja osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen”, kertoo Kymsoten koti-, asumis- ja hoivapalvelujen palvelujohtaja Jorma Haapanen.

Digihoivalla tavoitellaan ennakoitavuutta asiakkaan hoidon ja palvelun suunnitteluun

Elisa Digihoiva saattaa vähentää sairaalapäivystyskäyntien määrää. Mikäli havainnointitiedon kautta saadaan tieto, että asukas on alkanut valvomaan öisin, voidaan tilanteeseen reagoida ajoissa. Yövalvomisille pystytään löytämään ajoissa syy ennen kuin asukas hakeutuu päivystykseen esimerkiksi virtsatieinfektion vuoksi. Myös omaisilla on mahdollisuus osallistua havainnointitiedon seurantaan, mikäli asukas niin haluaa.

Kotihoidon hoitajat ja esimiehet ovat olleet tiiviisti mukana pilotin suunnittelussa. Elisa Digihoivan kehittäminen Kymsoten tarpeisiin jatkuu heidän kanssaan läpi pilotin. Tavoitteena on saada järjestelmästä kaikki hyödyt irti ja testata sen pysyvän käytön soveltuvuutta kotihoidon toimintaan.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä merkittävinä tekijöinä ovat digitalisaation ja automaation lisääminen, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 2M-IT edistää toiminnan kehittämisen ja digitalisaation sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa yhteistyössä omistajien ja kumppaneiden kanssa toteutettavien ratkaisujen avulla”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote on toiminut vuodesta 2019. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija, jonka tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää noin 6 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat 170 000 maakunnan asukasta.

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

2M-IT Oy on Suomen suurin julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian palveluihin ja ratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Ratkaisumme helpottavat sote-ammattilaisten jokapäiväistä työtä 15 sairaanhoitopiirin alueella. 2M-IT kehittää aktiivisesti palveluitaan ja tukee omistaja-asiakkaitaan ICT-ratkaisuihin, kuten uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, liittyvissä hankinnoissa ja projekteissa.