Elisa öppnade 5G-nät i Nykarleby/ Elisa avasi 5G-verkon Uuteenkaarlepyyhyn

Elisas 5G-nät har öppnats i Nykarleby och är redan tillgängligt på 132 orter i Finland.

Elisa bygger ut 5G-nätet i Österbotten och ett nytt 5G-nät har öppnats i Nykarleby. I den första fasen är nätet tillgängligt i centrum.

Över 60 procent av finländarna bor redan på de 132 orter där Elisa har 5G-nät och enligt en oberoende körmätningsundersökning är nätet det mest omfattande i Finland*.

‒ Vår vision är att bygga ett 5G-nät som fort kan betjäna så många finländare som möjligt. Vårt nät har byggts ut i snabb takt och även våra kunder har lagt märke till detta, eftersom de flesta väljer en smarttelefon som stöder 5G. Enligt undersökningar hör de som använder våra 5G-tjänster till våra mest nöjda kunder, säger Niklas Granholm, regiondirektör för Elisa i Österbotten.

5G-nätet i Nykarleby gynnar många parters

– Det är bra att den nya mobila teknologin även expanderar till mindre orter och den kommer att gynna medborgare och företag i området. För kommuner är effektiva och snabba dataförbindelser en viktig dragningskraft för nya invånare, företag och turister, säger Mats Brandt, Nykarlebys stadsdirektör.

5G-nät möjliggör betydligt snabbare mobilförbindelser än tidigare. Kapaciteten i 5G-nät är mångfaldig jämfört med de tidigare näten, och därför ryms betydligt fler användare och enheter än tidigare i nätet. I Finland är kapacitetsbehovet väldigt stort, eftersom finländarna använder mest mobildata i världen. 

Du kan skaffa 5G med en hastighet på upp till en giga till din mobila enhet eller använda det som en fast uppkoppling i hemmet eller gemensamt i ett litet företag. För att använda 5G behöver du ha en enhet med stöd för 5G, ett 5G-abonnemang och du ska vara i ett område med 5G-nät. 

Elisas täckning på 5G-orter ser du på www.elisa.fi/kuuluvuus. Se en lista över Elisas samtliga 5G-orter på www.elisa.fi/5g-paikkakunnat. Mer information om 5G finns på www.elisa.fi/5g

*Boftel Oy. Mer information om undersökningen och resultaten: www.elisa.fi/5g  

Elisan 5G-verkko on avautunut Uuteenkaarlepyyhyn ja palvelee valtakunnallisesti jo 132:lla paikkakunnalla.

Elisa laajentaa 5G-verkkoa Pohjanmaan alueella ja uusi 5G-verkko on avautunut Uuteenkaarlepyyhyn. Ensimmäisessä vaiheessa verkko on avattu keskustan alueelle.

Yli 60 % suomalaisista asuu jo Elisan 5G-verkon alueella 132 paikkakunnalla ja verkko on riippumattoman ajomittaustutkimuksen mukaan Suomen kattavin*.

– Tahtotilamme on rakentaa 5G-verkko, joka palvelee nopeasti mahdollisimman suurta osaa suomalaisista. Verkkomme onkin laajentunut vauhdilla ja asiakkaammekin ovat sen huomanneet, sillä useimmat valitsevat itselleen jo 5G:tä tukevan älypuhelimen. 5G-palveluidemme käyttäjät ovat tutkimustemme mukaan tyytyväisimpiä asiakkaitamme, sanoo Niklas Granholm, Elisan Pohjanmaan aluejohtaja.

Uudessakaarlepyyssä 5G-verkko hyödyttää monia tahoja. 

– On hienoa, että uusi mobiiliteknologia laajenee myös pienemmille paikkakunnille ja hyödyttää kuntalaisia ja yrityksiä alueella. Kunnille tehokkaat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat merkittävä vetovoimatekijä niin uusien asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin suuntaan, sanoo Uudenkaarlepyyn kunnanjohtaja Mats Brandt

5G-verkko mahdollistaa merkittävästi aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. 5G-verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen, jonka ansiosta käyttäjiä ja laitteita mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän. Suomessa kapasiteetin tarve on erittäin suuri, sillä suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa. 

Jopa gigan nopeuden tarjoavan 5G:n voi hankkia omaan mobiililaitteeseen tai sitä voi käyttää kiinteän yhteyden tavoin kodin tai pienehkön yrityksen yhteisenä yhteytenä. 5G:n käyttöä varten tarvitsee 5G:tä tukevan päätelaitteen, 5G-liittymän sekä tulee olla 5G-verkon alueella. 

Elisan 5G-paikkakuntien peittoalueet löytyvät osoitteesta www.elisa.fi/kuuluvuus. Katso myös lista kaikista Elisan 5G-paikkakunnista www.elisa.fi/5g-paikkakunnat. Lisätietoa 5G:stä osoitteesta www.elisa.fi/5g

*Boftel Oy. Lisätietoa tutkimuksesta ja tulokset: www.elisa.fi/5g  

Elisas mission är en hållbar framtid genom digitalisering. Vi är en pionjär inom datakommunikationstjänster samt digitala tjänster och teknik. Vi erbjuder ansvarsfulla och hållbara lösningar till över 2,8 miljoner konsument- och företagskunder samt kunder inom den offentliga förvaltningen i vårt huvudsakliga marknadsområde i Finland och Estland, samt internationellt i över 100 länder. I Finland är Elisa marknadsledande inom datakommunikationstjänster, och internationellt samarbetar vi med bland annat Vodafone och Tele2. Elisas aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors, omsättningen 2020 var 1,89 miljarder euro och antalet anställda över 5 000. Elisa är ett klimatneutralt företag. Följ vår resa: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj