Elisa pääsi jälleen tasa-arvoa mittaavaan 2023 Bloomberg Gender-Equality -indeksiin

Elisa on mukana tänään julkaistussa 2023 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) -indeksissä, jossa arvioidaan sukupuoleen liittyvien tietojen raportointiin sitoutuneiden julkisesti listattujen yhtiöiden suorituskykyä kansainvälisesti. Vuoden 2023 indeksiin pääsi 483 yhtiötä 45 maasta, Suomesta mukana on kolme yhtiötä.

– Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus ovat meille keskeisiä arvoja ja teemme pitkäjänteistä työtä tasa-arvon edistämiseksi. Meille on suuri kunnia päästä jälleen mukaan kansainvälisesti arvostettuun Bloomberg GEI -indeksiin, sillä se on osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä. Samalla saamme arvokasta tietoa niistä osa-alueista, joissa voimme kehittyä paremmiksi, sanoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho.

Tasa-arvotyö Elisalla on tavoitteellista. Syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumista mitataan vuosittain ja yli 90 prosenttia elisalaisista kokee, että yhtiössä toteutuu yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys.

– Meillä on vahva, yli kymmenen vuoden aikana kehittynyt joustavan työn ja jatkuvan parantamisen kulttuuri. Haluamme luoda työympäristön, jossa ketään ei syrjitä tai kohdella epäoikeudenmukaisesti sukupuolen, rodun, iän, uskonnon, kielen tai kansallisuuden takia. Raportoimme systemaattisesti mm. naisten osuudesta esihenkilötehtävissä ja kehitämme rekrytointikäytäntöjämme sukupuolineutraaleiksi, Ranta-aho jatkaa.

GEI on indeksi, joka mittaa sukupuolten tasa-arvoa viidellä osa-alueella: johtajuus ja lahjakkuus, yhdenvertainen palkitseminen ja sukupuolten välinen palkkapariteetti, inklusiivinen kulttuuri, sukupuolisen häirinnän vastaiset käytännöt sekä yhtiön brändi. Bloombergin indeksissä sukupuolten tasa-arvoa organisaatioissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja se mittaa osallisuutta kaikilla työelämän tasoilla.

Tämän vuoden indeksissä mukana olevat yritykset saavuttivat Bloombergin asettaman maailmanlaajuisen kynnysarvon, joka kuvastaa tietojen julkistamista ja luokkansa parhaiden tilastojen ja toimintatapojen saavuttamista tai käyttöönottoa.

– Onnittelemme kaikkia yhtiöitä, jotka ovat mukana vuoden 2023 GEI-indeksissä. Kiinnostus indeksiä kohtaan kasvavaa edelleen maailmanlaajuisesti, mikä heijastaa yhteistä tavoitetta sukupuoleen liittyvien mittareiden avoimuudesta, sanoo Peter T. Grauer, Bloombergin puheenjohtaja ja U.S. 30% Club -perustajajäsen. 

Lisätietoja GEI-indeksistä: Sekä viitekehys että GEI ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. GEI on viitteellinen indeksi eikä sitä käytetä taloudellisena vertailumittarina. Indeksiin otetaan mukaan yhtiöitä, joiden markkina-arvo on yli miljardi dollaria, mutta kaikkia listattuja yhtiöitä kannustetaan toimittamaan tasa-arvodatansa Bloomberg Terminal -järjestelmään. https://www.bloomberg.com/gei

2023 Bloomberg Gender-Equality -indeksissä mukana olevat yhtiöt

Lisätietoja Elisan monimuotoisuustyöstä

 

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2022 oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 600 yli 20 maassa. Elisa on hiilineutraali yhtiö. elisa.fi

Bloomberg on johtava yritys- ja rahoitustiedon globaali tuottaja, joka tarjoaa luotettavaa tietoa, uutisia ja näkemyksiä, jotka tuovat markkinoille läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Yhtiö auttaa yhdistämään vaikutusvaltaisia yhteisöjä koko globaalissa rahoitusekosysteemissä luotettavilla teknologiaratkaisuilla, joiden avulla asiakkaamme voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja edistää parempaa yhteistyötä.