Elisa panostaa merkittävästi tuulivoiman käyttöön 10 vuoden hankintasopimuksella

Elisa panostaa voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöön ja on solminut seuraavaksi 10 vuodeksi tuulivoiman hankintasopimuksen rakenteilla olevasta Puutikankankaan tuulivoimapuistosta. Sopimus kattaa allekirjoitushetkellä noin puolet Elisan Suomen mobiiliverkon sähköenergian kulutuksesta.

Tuore hankintasopimus tarkoittaa, että jatkossa merkittävä osa Elisan sähköenergian tarpeesta Suomessa katetaan tuulivoimalla. Puutikankankaan tuulivoimapuisto valmistuu vuonna 2023, ja Elisalle tuotettava sähköenergia muodostaa valtaosan koko puiston sähköntuotannosta.

Tuulivoimaan sitoutuminen on yksi konkreettinen askel Elisan mission ”Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus” viitoittamalla tiellä. Yhtiö saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2020 ja allekirjoitti viime vuonna vastuullisuustavoitteisiin sidotun lainajärjestelyn.

Digitalisaatio mahdollistaa ilmastonmuutosta hillitsevien kestävämpien ratkaisujen kehittämisen. Samalla kuitenkin lisääntyvä datan käyttö kasvattaa tulevaisuudessa sähköntarvetta, ja siksi on tärkeää lisätä uusiutuvan energian tuotantoa.

– Olemme jo aiemmin varmistaneet, että kaikki käyttämämme sähköenergia on tuotettu uusiutuvin menetelmin. Tuulivoima on puhdas ja uusiutuva energiantuotantomuoto, ja sillä on keskeinen osa kasvavan energiatarpeen kattamisessa. Tuore hankintasopimus Puutikankangas Windin kanssa vahvistaa sitoutumistamme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Haluamme näyttää yhteiskunnallisena toimijana esimerkkiä ja edistää tuulivoiman lisäämistä valtakunnan tasolla, sanoo Elisan yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Puutikankankaan tuulivoimapuiston omistaa uusiutuvaan energiaan investoiva RPC (Renewable Power Capital), joka rakennuttaa tuuli- ja aurinkovoimaloita Suomeen ja ympäri Eurooppaa.

– On loistava asia, että pääsimme sopimukseen luotettavan uusiutuvan energian toimittamisesta Elisalle. Kustannustehokkaan, puhtaamman ja vihreämmän sähkön hyödyntäminen on elintärkeää koko Euroopalle, kun maat jatkavat siirtymistään pois fossiilisista polttoaineista. Olemme tyytyväisiä, että suomalaiset mobiilikäyttäjät voivat luottaa siihen, että heidän palvelunsa käyttämä sähköenergia on peräisin uudesta Suomeen rakennetusta tuulivoimapuistosta, kertoo RPC:n toimitusjohtaja Bob Psaradellis.

– Elisalle hankesopimus turvaa kustannustehokkaan sähkön hankinnan ja tukee samalla kestävän kehityksen tavoitteitamme. Sen ohella tuulivoimaan sitoutuminen tuo suomalaiselle yhteiskunnalle hyötyjä, kuten työpaikkoja tuulivoimapuiston elinkaaren eri vaiheissa, puhumattakaan muista kerrannaistyöllisyysvaikutuksista. Tämä osaltaan vahvistaa kestävien palveluiden tuottamista asiakkaillemme ja varmistaa tulevaisuuden kilpailukykyämme, kommentoi Elisan verkkopalveluiden johtaja Sami Rajamäki.

Uusi tuulivoiman hankintasopimus on vahvaa jatkoa Elisan vastuullisuustavoitteiden toteutumiselle ja on askel kohti vielä kestävämpää sähkönhankintaa.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj

Renewable Power Capital on euroopanlaajuinen uusiutuvaan energiaan investoiva taho, joka on perustettu CPP Investmentsin tuella vuonna 2020. Renewable Power Capital on rekisteröity Iso-Britanniaan, ja sen päätoimipiste sijaitsee Lontoossa. Investoimme aurinko-, ja tuulivoima- sekä akkuprojekteihin, niiden rakentamiseen sekä pitkäaikaiseen omistukseen. Näin mahdollistamme siirtymät energian käytössä, ja edistämme vakaita pitkän aikavälin tuottoja. Joustava mandaattimme mahdollistaa investointien rakenteen, joka huomioi Euroopan muuttuvat markkinadynamiikat ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Lisätietoa löydät osoitteesta www.renewablepowercapital.com