Elisan kehittämästä sähkövarastointiratkaisusta tulossa Euroopan suurin hajautettu virtuaalivoimalaitos

Elisa on kehittänyt mobiiliverkon tukiasemiensa varavirran älykkääseen hallintaan perustuvan Distributed Energy Storage (DES) -ratkaisun. Ratkaisun avulla Elisa voi optimoida tukiasemiensa sähkönhankinnan sekä tarjota tasapainotuspalveluita kantaverkkoyhtiölle. Elisa on saanut 3,9 miljoonan euron valtionavustuksen, joka mahdollistaa palvelun nopeutetun käyttöönoton 150 MWh:n kapasiteetilla. Kyseessä on suurin tämän tyyppinen hanke Euroopassa.

Uusiutuvat energialähteet ovat haaste sähköverkoille, koska toisin kuin fossiiliset polttoaineet, niiden ennustettavuus ja saatavuus voivat vaihdella. Elisan kehittämä ainutlaatuinen, koneoppimiseen perustuva DES-ratkaisu vastaa tähän haasteeseen muuttamalla mobiiliverkon tukiasemien akuston hajautetuksi virtuaaliseksi voimalaitokseksi, joka optimoi energianhallintaa akkujen lataamisen ja purkamisen kautta.

Ratkaisun avulla osa tukiasemien akkujen sähkökapasiteetista voidaan toimittaa joustavasti kantaverkko-operaattorille sähköverkon tasapainottamista varten. Tämä mahdollistaa uusiutuvan energiankäytön kasvun tukemalla energiansaantia myös muun muassa tuulettomalla säällä.

Elisa on saanut 3,9 miljoonan euron avustuksen työ- ja elinkeinoministeriöltä investointinsa tueksi. Tavoitteena on rakentaa 150 MWh:n tallennuskapasiteetti, mikä tekee siitä Euroopan suurimman hajautetun virtuaalivoimalaitosprojektin. Tavoiteltu koko on Euroopan suurimpien varastointijärjestelmien luokkaa, myös verrattuna keskitettyihin akkuvarastoihin. Rahoitus on osa puhtaan energian hankkeisiin suunnattua Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja edellyttää vielä Euroopan komission hyväksynnän.

“Yhteiskunnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että meillä on edullinen, turvallinen ja kestävä energiahuolto, ja tässä mahdollisuudet tietoliikenneverkkojen hajautetun sähkönvarastoinnin hyödyntämisessä ovat valtavat”, sanoo Elisan tekoäly- ja eritysprojektien johtaja Jukka-Pekka Salmenkaita.

”Laajentamalla verkkoomme varastointikapasiteettia ja hallitsemalla sitä älykkäästi paitsi parannamme verkon kestävyyttä, myös säästämme energiakustannuksissa ja edistämme nollahiilisiirtymää helpottamalla uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian varastointia. Se on hyväksi niin verkolle, liiketoiminnalle kuin planeetallemme.”

Testit Elisan matkapuhelinverkossa osoittavat toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöhyötyjä

Elisa testasi DES-ratkaisuaan onnistuneesti 200 tukiasemalla Suomen mobiiliverkossaan vuoden 2022 aikana ja läpäisi Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin teknisten vaatimusten todentamis- ja hyväksyntäprosessin mikä mahdollisti osallistumisen automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) sähkömarkkinaan. Kokeilut osoittivat, että ostamalla ja varastoimalla sähköä silloin, kun se on edullista, voidaan pienentää Elisan sähkökustannuksia sekä tarjota sähköverkon tasapainotuspalveluja Fingridille kulutushuippujen aikaan.

DES tarjoaa etuja niin toiminnallisesta, taloudellisesta kuin ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna. Sen avulla Elisan mobiiliverkon toimintavarmuus paranee, kun käytössä on enemmän varasähköä tilanteissa, joissa ensisijainen virtalähde on häiriintynyt. Lisäksi se vähentää sähkön kokonaiskustannuksia, kun akkuja ladataan sähkön ollessa edullisempaa ja puretaan kalliimman sähkön aikoina.

”Täysin hiilineutraalin talouden saavuttaminen on Euroopan tasolla valtava haaste. DES tarjoaa ratkaisun, jolla voidaan täydentää luonteeltaan epävakaiden uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, käyttöä. Uusiutuvien energialähteiden käytön odotetaan kasvavan tulevina vuosina eksponentiaalisesti, mutta niiden tasapaino edellyttää älykkäitä tallennus- ja hallintaratkaisuja. Arviomme mukaan tietoliikenneteollisuus voi antaa gigawattitunnin-tasoisen panoksen DES:n kaltaisilla ratkaisuilla nopeuttamaan siirtymää* ”, sanoo Salmenkaita.

Elisan hajautettu sähkönvarastointiratkaisu lyhyesti

Koneoppimiseen perustuvan Distributed Energy Storage -ratkaisun avulla Elisa muuttaa mobiiliverkkonsa tukiasemien akuston hajautetuksi virtuaalivoimalaitokseksi, joka optimoi energianhallintaa akkujen latauksen ja purkamisen avulla sähkön hinnan perusteella. Lisäksi osa akkujen joustokapasiteetista tarjotaan paikalliselle kantaverkko-operaattorille sähköverkon tasapainottamista varten. Kantaverkko tasapainottuu sekunnin välein, ja DES-järjestelmä päättää, minkä tukiasemien akkuja säädetään. Aiheesta lisää (englanniksi)

 

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2022 oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 600 yli 20 maassa. Elisa on hiilineutraali yhtiö. elisa.fi

*) Vuoden 2022 lokakuussa Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-e tarkasteli visiossaan mahdollisuuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Euroopassa. Johtopäätöksissä todettiin, että energiaprosessien kattava digitalisaatio sekä edullinen lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi ovat omiaan mullistamaan siirtymän kohti nollahiiltä. ENTSO-e on kehottanut kantaverkkoyhtiöitä lisäämään yhteistyötään kolmansien osapuolien kanssa etsiäkseen kehityksen mullistavia innovaatioita, jotka mahdollistavat tehokkaan siirtymän erityisesti hajautetun varastoinninteknologioissa. Aiheesta lisää (englanniksi): ENTSO-e Vision. A Power System for a Carbon Neutral Europe – https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/tyndp-documents/entso-e_Vision_2050_report_221006.pdf