Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa

Elisalla on jo vuodesta 2018 lähtien ollut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Nyt Elisa on ensimmäisten yhtiöiden joukossa Suomessa saanut hyväksytetyksi uudet, entistä kunnianhimoisemmat Science Based Targets initiative (SBTi) 2030 tavoitteet sekä Net-Zero Standardin mukaisen nollapäästötavoitteen vuoteen 2040 mennessä, sisältäen myös toimitusketjun päästöt.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan kiireellisimmistä haasteista, ja sen torjuminen edellyttää meiltä kaikilta – myös yrityksiltä ja organisaatioilta – nopeaa ja tehokasta päästöjen vähentämistä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa Elisan strategiaa jo vuodesta 2009. Vuonna 2018 Elisa asetti tieteelliset ilmastotavoitteet (Science Based Targets) ensimmäisenä suomalaisoperaattorina. Elisa on jo saavuttanut tavoitteen vähentää absoluuttisia oman toimintansa scope 1 ja 2 -päästöjä 50 % vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

”Määrätietoisella työllä olemme pystyneet vähentämään polttoaineen, sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen päästöjämme yli 77 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Uusilla tieteeseen perustuvilla tavoitteilla nostimme tavoitetasoa tuntuvasti.  Sitouduimme saavuttamaan lähiajan ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä ilman kompensaatiota ja pidemmällä aikavälillä vuoteen 2040 asetimme nollapäästötavoitteen eli käytännössä huolehdimme, ettei hiilidioksidipäästöjä synny toimitusketjussakaan”, kertoo Elisan yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Elisan uudet, hyväksytyt Science Based Targets -ilmastotavoitteet:

  • Lähiajan ilmastotavoite: Elisa Oyj sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2021.
    Eritelty tavoite on 42 % scope 1:n ja 2:n osalta ja 42 % scope 3:n osalta, ja se saavutetaan ilman kompensaatioita tai arvoketjun ulkopuolisia lieventämistoimia.
  • Nollapäästötavoite: Elisa Oyj sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 90 % vuoteen 2040 mennessä perusvuodesta 2021.
    Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen suorilla päästövähennyksillä asetetaan etusijalle, ja kaikki jäännöspäästöt neutraloidaan SBTi:n kriteerien mukaisesti ennen nollapäästöjen saavuttamista.

Yhteistyö ja jaetut tavoitteet toimitusketjun toimijoiden kanssa ovat ratkaisevia Elisan nollapäästö 2040 -tavoitteen saavuttamisessa. Nyt kun Elisan omat kokonaispäästöt ovat enää vähäisiä, suurimmat päästöt tulevat toimitusketjusta, erityisesti ostetuista tavaroista ja palveluista sekä tuotantohyödykkeistä (scope 3). Toimitusketjun kanssa tehtävä yhteistyö on jo nyt hyvällä tasolla, mistä osoituksena on Elisan maaliskuussa saama CDP Supplier Engagement Leader -tunnustus. Yli 15 000 CDP:lle raportoineen yrityksen joukossa Elisa sijoittui 8 prosentin kärkeen kun arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvää toimitusketjun sitouttamista.

Elisan vastuullisuusraportti vuodelta 2022: www.elisa.fi/vuosikertomus

Elisan ilmastotyöstä: https://elisa.fi/yhtiotieto/vastuullisuus/ymparistovastuu/

 

Science Based Targets initiative (SBTi) on globaali yhteistyöaloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen mukaisesti. Se keskittyy kannustamaan yrityksiä kaikkialla maailmassa puolittamaan päästöt ennen vuotta 2030 ja saavuttamaan nollapäästöt ennen vuotta 2050. Science Based Targets Initiative on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRIn) ja WWF:n yhteistyöaloite ja yksi We Mean Business Coalition -sitoumuksista. Asettamalla aloitteen hyväksymät tavoitteet yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvassa tavoitteen asetannassa, tarjoaa resursseja ja ohjeita käyttöönottoon, sekä tekee riippumattomat arvioinnit ja hyväksynnät yritysten tavoitteille. www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2022 oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 600 yli 20 maassa. elisa.fi