Elisan osavuosikatsaus Q1 2020

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut 

•    Liikevaihto kasvoi 28 milj. euroa 468 milj. euroon pääasiassa Polystar-hankinnan myötä
•    Mobiilipalvelujen liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia 208 milj. euroon 
•    Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 8 miljoonaa euroa 166 milj. euroon 
•    Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 7 milj. euroa 99 milj. euroon
•    Kassavirta kasvoi 5 milj. euroa 73 milj. euroon pääasiassa kasvaneen käyttökatteen takia 
•    Mobiilin postpaid ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla, 19,3 euroa (19,3)
•    Mobiilin postpaid vaihtuvuus laski 18,9 prosenttiin (20,1 prosenttia edellisellä neljänneksellä)
•    Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 20 800 liittymällä
•    Prepaid-liittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 12 900 liittymällä kausivaihtelun takia
•    Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 400 liittymällä
•    Ohjeistus vuodelle 2020 pysyy ennallaan

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa1-3 20201-3 2019Δ %2019
Liikevaihto4684406,5 %1 844
Käyttökate1661556,9 %661
Vertailukelpoinen käyttökate1661585,2 %668
Liikevoitto999010,0 %395
Vertailukelpoinen liikevoitto99927,1 %402
Tulos ennen veroja958314,8 %372
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja958511,5 %379
Tulos per osake, euroa0,490,4313,2 %1,90
Vertailukelpoinen tulos per osake, euroa0,490,4410,1 %1,93
Käyttöomaisuusinvestoinnit5157-10,8 %256
Nettovelka1 1171 0753,9 %1 184
Nettovelka / käyttökate1)1,71,7-0,7 %1,8
Velkaantumisaste, %91,9 %90,2 % 103,0 %
Omavaraisuusaste, %42,4 %41,9 % 41,0 %
Kassavirta73687,3 %257
Vertailukelpoinen kassavirta73687,3 %323

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate).

Muita operatiivi Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtajan katsaus: Vahva vuosineljännes haastavissa oloissa

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Elisan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta 468 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintäpalvelujen, digitaalisten palvelujen ja laitemyynnin kasvun sekä Polystar-kaupan seurauksena. Vertailukelpoinen käyttökate parani 5 prosenttia 166 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 10 prosenttia 0,49 euroon. Sekä Henkilöasiakkaat että Yritysasiakkaat liiketoimintasegmentit tekivät hyvän tuloksen.

Vuosineljännes oli ainutlaatuinen koronaviruksen johdosta, ja olemme aktiivisesti mukauttaneet toimintaamme useilla alueilla. Samalla olemme auttaneet yritysasiakkaitamme, kun esimerkiksi etätyön mahdollistavien virtuaalityövälineiden tarve on kasvanut. Kuluttajat ovat myös joutuneet uuteen tilanteeseen joutuessaan pysymään kotona. Luotettava ja laadukas verkkomme takaa hyvät yhteydet etätyötä ja viihdepalveluja varten.

Elisan uusi missio, digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus, on entistäkin relevantimpi. Yhdessä Elisan työntekijöiden kanssa luotu missio tarkoittaa, että Elisa auttaa miljoonia ihmisiä jokapäiväisessä viestinnässä, työskentelyssä, asioinnissa ja viihtymisessä, turvallisesti ja välittäen. Ratkomme digitalisaation keinoin asioita, jotka ovat tärkeitä ihmisille ja kestävälle kehitykselle.

Huhtikuussa Suomen Erillisverkot -konserni on kilpailutuksen perusteella tehnyt päätöksen hankkia viranomaiskäyttöön tulevan Virve 2.0 -radioverkkopalvelun Elisalta. Elisa valittiin ainoaksi toimittajaksi laadukkaan ja kattavan verkkonsa vuoksi. Valinta on osoitus Elisan laadun kilpailukyvystä. Sopimuskausi on kymmenen vuotta.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme, ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2020

Nykyinen koronavirustilanne voi merkittävästi hidastaa talouskasvua ja aiheuttaa epävarmuutta makrotalouden kehitykseen. Talouden voimakkaalla hidastumisella voi olla vaikutusta Elisaan. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Ohjeistus vuodelle 2020 pysyy ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q1 2020. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ