Elisan osavuosikatsaus Q1 2022

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 30 miljoonaa euroa 511 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun myötä.
  • Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia 224 miljoonaan euroon.
  • Käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 177 miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto kasvoi 9 miljoonaa euroa 111 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 6 miljoonaa euroa 66 miljoonaan euroon pääasiassa käyttökatteen kasvun ja rahoituskulujen laskun ansiosta.
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU kasvoi 20,8 euroon (20,7 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilin postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 17,2 prosenttiin (20,5).
  • Neljänneksen aikana postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi 30 300 liittymällä, joista 30 000 oli M2M- ja IoT-liittymiä.
  • Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 6 200 liittymällä.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 6 800 liittymällä.

Keskeiset tunnusluvut

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 2) Kassavirta ennen rahoitusta. 3) 1–3/2022 ilman 13 miljoonan euron osakehankintoja, ja 1–3/2021 ilman 10 miljoonan euron osakehankintoja.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Hyvä vuosineljännes haasteellisissa olosuhteissa

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 511 miljoonaa euroa. Käyttökate parani 4 prosenttia 177 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 8 prosenttia 0,55 euroon. Saavutimme vahvan tuloksen ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka geopoliittiset haasteet lisääntyivät ja koronapandemian aiheuttamat rajoitukset jatkuivat.

Venäjän sodalla Ukrainassa ei ole ollut merkittäviä suoria vaikutuksia Elisaan, mutta kriisin odotetaan vaikuttavan yleiseen taloudelliseen ympäristöön muun muassa energian hinnannousun ja toimitusketjujen haasteiden seurauksena. Nämä epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Elisan liiketoimintaan.

Vahva 5G-johtajuutemme jatkui: Elisan kattavuus on 77 prosenttia suomalaisista yli 160 paikkakunnalla. Helmi–maaliskuussa riippumaton tutkimus1) vertaili eri operaattoreiden 5G-verkkojen kattavuuden eroja. Tulokset osoittavat, että Elisan 5G-verkko on selvästi kattavampi kuin Telenor/DNA:n ja Telian.

Kansainvälinen digitaalisten palvelujen liiketoiminta eteni hyvin neljänneksen aikana. Elisa Polystar osti FRINX s.r.o:n, slovakialaisen televerkkojen automaatio-ohjelmistojen toimittajan. Yhdistetty tarjonta auttaa viestintäpalvelujen tarjoajia automatisoimaan verkonhallintaprosessinsa kattavasti verkkotoimittajasta riippumatta.

Vastuullisuus on ollut osa Elisan strategiaa jo yli kymmenen vuoden ajan, ja päivitetyt vastuullisuustavoitteemme korostavat kädenjälkemme merkitystä. Lisäksi keskitymme raportoinnin läpinäkyvyyteen ja johdonmukaisuuteen. Tästä neljänneksestä alkaen raportoimme myös keskeisten vastuullisuusmittareidemme tulokset osavuosikatsauksissamme. Julkaisimme vuotuisen varmennetun vastuullisuusraporttimme, jossa on myös EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot. Lisäksi julkaisimme ilmastoon liittyviä taloudellisia tietoja Task Force on Climate Related Financial Disclosures -suositusten mukaisesti erillisessä raportissa.

Missiomme on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Ensimmäisellä neljänneksellä julkistimme kymmenvuotisen tuulivoimasopimuksen, otimme käyttöön vastuullisen rahoituksen viitekehyksemme ja liityimme Women4Cyber Finlandiin lisätäksemme naisten työllistymistä Suomen kyberturvallisuusalalla.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, innovointi, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

1) Boftel: operaattorivertailu 15.2.–11.3.2022

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2022

Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan, mutta BKT:n kasvunäkymä on kuitenkin heikentynyt vuoden alun jälkeen. Venäjän sota Ukrainassa on lisännyt epävarmuutta, joka voi näkyä muun muassa inflaatiossa ja energian hinnassa. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2021. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q1 2022. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ