Elisan osavuosikatsaus Q1 2023

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 28 miljoonaa euroa 540 miljoonaan euroon matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun myötä.
  • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia 235 miljoonaan euroon.
  • Käyttökate kasvoi 6 miljoonaa euroa 183 miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa 117 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 5 miljoonaa euroa 71 miljoonaan euroon pääasiassa käyttökatteen kasvun ja nettokäyttöpääoman pienemmän negatiivisen muutoksen myötä.
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU nousi 21,7 euroon (21,5 edellisellä neljänneksellä).
  • Mobiilien postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 14,9 prosenttiin (16,2).
  • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 19 400 liittymällä. M2M- ja IoT-liittymien määrä kasvoi 26 400 liittymällä.
  • Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 12 000 liittymällä.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2 600 liittymällä neljänneksen aikana.

Keskeiset tunnusluvut

 

1)  2022 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) 1-3/2022 ilman 13 milj. euron osakehankintoja.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Hyvä alku vuodelle haasteellisista olosuhteista huolimatta

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 540 miljoonaa euroa. Käyttökate parani 4 prosenttia 183 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos 4 prosenttia 0,57 euroon. Kaikki liiketoimintamme tekivät vakaan tuloksen energiakustannusten noususta, inflaatiosta ja geopoliittisista haasteista huolimatta.

5G-verkkomme laajentuminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa 5G-verkkomme kattoi 88 prosenttia väestöstä ja Virossa yli 70 prosenttia väestöstä. Elisa otti ensimmäisenä Euroopassa käyttöön hajautetun ja täysin automatisoidun reunapilviratkaisun kaupallisessa 5G-verkossa. Jatkoimme aktiivisia investointeja valokuituverkkoomme.

Jatkoimme missiomme, digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus, toteuttamista. Elisan tuulivoiman ostosopimus tuli voimaan huhtikuun alussa. Se kattaa noin 40 prosenttia Elisan koko matkapuhelinverkon sähköntarpeesta Suomessa.

Osana jatkuvaa kyberturvallisuuden kehitystyötämme huijauspuhelujen keskimääräinen osuus on laskenut 84 prosenttiyksikköä (5/2021–2/2023) Elisan matkapuhelinverkossa. Koko maan tasolla huijauspuheluille altistuneiden suomalaisten määrä on laskenut 15 prosenttiyksikköä*. Elisa otti ensimmäisten joukossa maailmassa käyttöön huijauspuheluiden (caller ID spoofing) teknisen torjuntaratkaisun.

Elisan kansainvälisten digitaalisten palvelujen liiketoiminnan kasvu jatkui ja ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin useita maailmanlaajuisia asiakassopimuksia. Helmikuussa Elisa sai valtionavustuksen uusimmalle innovaatiolleen, Distributed Energy Storage -ratkaisulle, mikä nopeuttaa käyttöönottoa Elisan verkossa. Ratkaisun avulla voidaan luoda virtuaalivoimalaitos, jonka odotettu kapasiteetti on 150 MWh. Kyseessä on suurin tämän tyyppinen hanke Euroopassa.

Elisalla on ollut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (SBTi) vuodesta 2018. Nyt Elisa on ensimmäisten joukossa Suomessa saanut Science Based Targets -hyväksynnän uusille, entistä kunnianhimoisemmille ilmastotavoitteilleen, sisältäen nollapäästötavoitteen vuoteen 2040 mennessä.

Edistämme määrätietoisesti tasa-arvoa ja olemme päässeet mukaan Bloombergin vuoden 2023 sukupuolten tasa-arvon indeksiin (Gender-Equality Index), jossa arvioidaan sukupuoleen liittyvien tietojen raportointiin sitoutuneiden julkisesti listattujen yhtiöiden suorituskykyä kansainvälisesti. Sustainable Brand Index 2023 -tutkimuksen mukaan Elisa on suomalaisten kuluttajien mielestä toimialansa vastuullisin brändi jo neljäntenä vuonna peräkkäin.

Elisan ainutlaatuinen strategia tuottaa kestävää tulosta ja kasvua. Kilpailukykymme perustuu tuottavuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen, vahvaan investointikykyymme sekä innovatiivisten digitaalisten palvelujemme tuomiin kasvumahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti. Keskitymme edelleen lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme, henkilöstömme sitoutumiseen sekä myönteisiin vaikutuksiin yhteiskunnalle, ja varmistamaan osakkeenomistajillemme vakaan taloudellisen kehityksen.

*Lähde: Tuhat suomalaista -tutkimus, IROResearch Oy, helmikuu 2023

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odotetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy edelleen epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi.

Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttökatteen kasvupotentiaali on kuitenkin haasteellisempaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

ELISA OYJ