Elisan osavuosikatsaus Q3 2021

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen keskeiset luvut 

 • Liikevaihto kasvoi 29 miljoonaa euroa 496 miljoonaan euroon pääasiassa camLine-yrityskaupan, Elisa Viihde Viaplay -yhteistyön ja matkaviestinnän liikevaihdon kasvun myötä.
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 218 miljoonaan euroon.
 • Käyttökate kasvoi 6 miljoona euroa 186 miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto kasvoi 9 miljoonaa euroa 121 miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen kassavirta pieneni 7 miljoonaa euroa 89 miljoonaan euroon pääasiassa negatiivisen nettokäyttöpääoman muutoksen seurauksena.
 • Suomessa mobiilin postpaid ARPU nousi 20,1 euroon (19,9 edellisellä neljänneksellä).
 • Mobiilin postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 16,3 prosenttiin (18,3).
 • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 53 700 liittymällä, joista 38 600 oli M2M- ja IoT-liittymiä.
 • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 18 200 liittymällä.
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 1 800 liittymällä neljänneksen aikana.
 • Ohjeistusta vuodelle 2021 on käyttökatteen osalta päivitetty tasolle ”hieman korkeampi” (aiemmin ”samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna”).

Keskeiset tunnusluvut

1) 1–9/21 ilman 6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) 7–9/21 ilman 4 milj. euron osakehankintoja, 1–9/21 ilman 14 milj. euron osakehankintoja, 7–9/20 ilman 5 milj. euron osakehankintoja ja 1–9/20 ilman 8 milj. euron osakehankintoja.

Muita liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja on osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational and Financial Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vahva tuloksentekeminen jatkuu

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6 prosenttia 496 miljoonaan euroon. Käyttökate parani 3 prosenttia 186 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 9 prosenttia 0,60 euroon.

Elisan johtoasema 5G-verkon kattavuudessa vahvistui neljänneksen aikana. Tuorein riippumaton operaattoritutkimus vahvistaa, että Elisan 5G-verkko on Suomen kattavin1). Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan Elisa tarjoaa Suomen parhaan 5G-asiakaskokemuksen ja maailman toiseksi parhaan videokokemuksen2).

Elisan 5G-verkko kattaa yli 60 prosenttia väestöstä lähes 130 paikkakunnalla. 5G-ominaisuuksilla varustetut laitteet olivat edelleen asiakkaiden ensisijainen valinta, ja 5G-internetpaketit lanseerattiin prepaid-asiakkaille.

Elisa teki strategisen sijoituksen hankkimalla enemmistöosuuden belgialaisesta tuotannon laadun (EHSQ) ja operatiivisten riskien hallintaohjelmistojen toimittajasta TenForcesta. TenForce palvelee pääasiassa suuria maailmanlaajuisia teollisuusasiakkaita SaaS-mallilla. Yritysosto kasvattaa Elisan strategian mukaisesti kansainvälistä digitaalista liiketoimintaa ja vauhdittaa Elisa IndustrIQ -liiketoiminta-alueen kasvua. TenForce avaa ristiinmyyntimahdollisuuksia asiakaskannassa ja täydentää Elisan osaamista etenkin prosessiteollisuuden ja sen kriittisten ominaisuuksien syvällisellä ymmärryksellä.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Jatkoimme kestävien ja innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen tarjoamista asiakkaillemme. Koronatilanteen vähitellen helpottuessa työntekijämme jatkavat työskentelyä kullekin tiimille parhaiten sopivilla hybridityön malleilla.

Elisan vastuullisuustavoitteet näkyvät myös yhtiön rahoituksessa. Elisa allekirjoitti uuden, vastuullisuustavoitteisiin sidotun 130 miljoonan euron lainajärjestelyn, joka vauhdittaa yhtiön kestävää kasvua. Lainan hinnoittelu riippuu Elisan suoriutumisesta yhtiön vastuullisuustavoitteissa: ostetusta energiasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, nopean mobiiliverkon saatavuuden parantamisessa ja henkilöstön monimuotoisuuden edistämisessä.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

1) Boftel: Operaattorivertailu, syyskuu 2021 
2) Tutela: Global State of Mobile Experience report for 2021

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2021

Suomen makrotaloudellisen ympäristön näkymät ovat parantuneet. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2020. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q3 2021. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ