Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Vuoden 2022 toisen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 37 miljoonaa euroa 522 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun myötä.
  • Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 228 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 179 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 miljoonaa euroa 113 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta pieneni 20 miljoonaa euroa 81 miljoonaan euroon pääasiassa nettokäyttöpääoman negatiivisen muutoksen seurauksena.
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU nousi 21,0 euroon (20,8 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilin postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 15,3 prosenttiin (17,2).
  • Postpaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 52 300 liittymällä, joista 26 800 oli M2M- ja IoT-liittymiä.
  • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 15 900 liittymällä.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 6 600 liittymällä.
  • Ohjeistus vuodelle 2022 pysyy ennallaan.

Keskeiset tunnusluvut

1) 2022 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja, ja 2021 ilman 6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) Kassavirta ennen rahoitusta. 4) 1-6/2022 ilman 12 milj. euron osakehankintoja, ja 1-6/2021 ilman 10 milj. euron osakehankintoja.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Kasvu jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 522 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate parani 4 prosenttia 179 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos 8 prosenttia 0,56 euroon. Kaikki liiketoimintamme tekivät vakaan tuloksen geopoliittisista haasteista ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta.

5G-verkkomme kattaa nyt yli 80 prosenttia Suomen väestöstä yli 180 kunnassa. Saavutimme yhdessä Nokian ja Qualcommin kanssa uuden ennätyksen 5G-lähetysnopeuksissa: 2,1 gigabittiä sekunnissa Suomessa toteutetussa livedemossa. Tämä mahdollistaa erittäin suorituskykyiset palvelut ja minimaalisen viiveen. Virossa menestyimme 3,5 GHz:n taajuushuutokaupassa ja saimme 130 MHz haluamaltamme taajuusalueelta. Elisa lanseerasi ensimmäisenä 5G-palvelut 3,5 GHz:n taajuudella.

Kansainvälisten digitaalisten palvelujen liiketoiminnan kasvu jatkui. Heinäkuussa Elisa allekirjoitti sopimuksen Cardinality Ltd:n ostosta Isossa-Britanniassa. Cardinality toimittaa pilvipohjaisia tiedonhallinnan, palveluvarmennuksen ja asiakaskokemusanalytiikan ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Cardinalityn palkittu alusta täydentää Elisa Polystarin tuoteportfoliota ja mahdollistaa koko verkon kattavat automaatioratkaisut, joka tuo kustannushyötyjä.

Keskitymme vastuulliseen liiketoimintaan missiomme mukaisesti: digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Elisa pääsi Financial Timesin eurooppalaisten ilmastojohtajien listalle jo toisena peräkkäisenä vuotena. Jatkoimme ukrainalaisten tukemista rahalahjoituksilla ja esimerkiksi prepaid-liittymillä Suomessa ja Virossa. Olemme olleet jo vuosia Helsinki Pride -tapahtuman virallinen kumppani yhdessä muiden teleoperaattoreiden kanssa edistääksemme monimuotoisuutta ja osallisuutta.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, innovointi, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2022

Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan, mutta BKT:n kasvunäkymä on kuitenkin heikentynyt vuoden alun jälkeen. Venäjän sota Ukrainassa on lisännyt epävarmuutta, joka voi näkyä muun muassa inflaatiossa ja energian hinnassa. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2021. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille


Elisa Puolivuosikatsaus 2022