Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

Vuoden 2023 toisen neljänneksen keskeiset luvut

 • Liikevaihto kasvoi 11 miljoonaa euroa 533 miljoonaan euroon pääasiassa mobiili- ja kiinteän verkon palvelujen kasvun myötä.
 • Mobiilipalvelujen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 241 miljoonaan euroon.
 • Kansainvälisten digitaalisten liiketoimintojen vuosikasvu oli lievästi negatiivinen johtuen liiketoiminnan ennakoidusta volatiliteetista. Koko vuoden osalta odotetaan vahvaa, kaksinumeroista orgaanista kasvua.
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3 miljoonaa euroa 183 miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 miljoonaa euroa 116 miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 27 miljoonaa euroa 108 miljoonaan euroon pääasiassa nettokäyttöpääoman positiivisen muutoksen seurauksena.
 • Suomessa mobiilin postpaid ARPU kasvoi 21,9 euroon (21,7 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilin postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 13,6 prosenttiin (14,9).
 • Postpaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 43 300 liittymällä, joista 32 900 oli M2M- ja IoT-liittymiä.
 • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 2 200 liittymällä.
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 4 200 liittymällä.
 • Ohjeistus koko vuodelle 2023 pysyy ennallaan.

Keskeiset tunnusluvut

1) 2022 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) Kassavirta ennen rahoitusta. 4) 1-6/2022 ilman 12 milj. euron osakehankintoja.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Hyvä tulos ennakoiduista haasteista huolimatta

Elisan hyvä tuloskunto jatkui. Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 533 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate parani 2 prosenttia 183 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa. Kaikki liiketoimintamme tekivät vakaan tuloksen palkkakustannusten noususta, inflaatiosta ja geopoliittisista haasteista huolimatta.

Toisen neljänneksen aikana 5G-verkkomme väestöpeitto laajeni Suomessa lähes 90 prosenttiin. Elisa otti ensimmäisenä operaattorina Euroopassa käyttöön tuotannonaikaiset ohjelmistopäivitykset tuotantokäytössä olevassa 5G standalone (SA) -verkossa.

Jatkoimme aktiivisia investointejamme kuituverkkoomme, ja kesäkuussa ilmoitimme 200 miljoonan euron investoinneista tulevina vuosina muun muassa kotitalouksien valokuituyhteyksien (FTTH) laajentamiseen. Valokuituyhteyksien käyttöönotto perustuu asiakaskysyntään, ja asiakkaamme arvostavat Elisan luotettavuutta ja yksinkertaista hinnoittelumallia. Suomen markkinajohtajana Elisa jatkaa kiinteän verkkonsa kehittämistä.

Elisa on saavuttanut Suomen markkinoilla vahvan ja monipuolisen IT-toimijan aseman tarjoamalla kattavia IT-ratkaisuja yrityksille ja organisaatioille. Elisan IT-liiketoiminta sai useita merkittäviä uusia asiakkaita. Lisäksi Elisa sai Microsoft Partner of the Year -palkinnon tunnustuksena automaation ja tekoälyn asiantuntemuksesta.

Elisan kansainvälisten digitaalisten palvelujen liiketoiminnan kasvu jatkui. Esimerkiksi Elisa Polystar teki äskettäin merkittävät tekoäly- ja analyysiratkaisujen sopimukset kahden suuren eurooppalaisen operaattorin kanssa.

Jatkoimme missiomme, digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus, toteuttamista. Elisa pääsi jo kolmantena peräkkäisenä vuotena Financial Timesin eurooppalaisten ilmastojohtajien listalle suomalaisyrityksistä korkeimmalla kokonaistuloksella.

Elisan ainutlaatuinen strategia tuottaa kestävää tulosta ja kasvua. Kilpailukykymme perustuu tuottavuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen, vahvaan investointikykyymme sekä innovatiivisten digitaalisten palvelujemme tuomiin kasvumahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti. Elisa on yhdessä koko henkilöstönsä kanssa sitoutunut tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme sekä luomaan positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan varmistaaksemme vakaan taloudellisen tuloksen osakkeenomistajille.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odotetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy edelleen epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

elisa.fi

https://news.cision.com/fi/elisa-oyj/r/elisan-puolivuosikatsaus-tammi-kesakuu-2023,c3805015