Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Vuoden 2020 neljännen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 11 miljoonaa euroa 498 miljoonaan euroon pääasiassa telepalvelujen ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun myötä.
  • Mobiilipalveluliikevaihto liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia 209 miljoonaan euroon.
  • Käyttökate kasvoi 3 miljoonaa euroa 171 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3 miljoonaa euroa 103 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 44 miljoonaa euroa 99 miljoonaan euroon lähinnä nettokäyttöpääoman muutoksen ja pienempien investointien takia.
  • Mobiilin postpaid ARPU kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 18,4 euroa (18,1).
  • Mobiililiittymien vaihtuvuus kasvoi 19,8 prosenttiin (17,6 edellisellä neljänneksellä).
  • Postpaid-liittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 21 700 liittymällä.
  • Prepaid-liittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 11 500 liittymällä kausivaihtelun takia.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 4 300 liittymällä neljänneksen aikana.

Keskeiset tunnusluvut

1) 10-12/20 ja 2020 ilman 6 milj. € liikearvon alaskirjausta. 2) 10-12/20 ja 2020 ilman 6 milj. € liikearvon alaskirjausta ja 6 milj. € myyntivoittoa Sulakkeen osakkeista. 3) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 4) 10-12/20 ilman 49 milj. € investointia osakkeisiin ja liiketoimintoihin sekä ilman 3 milj. € osakemyyntejä, 2020 ilman 57 milj. € investointia osakkeisiin ja liiketoimintoihin sekä ilman 6 milj. € osakemyyntejä.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vahva kehitys covid-19-olosuhteissa jatkui

Elisan vakaa kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia 498 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen käyttökate parani 2 prosenttia 171 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos 3 prosenttia 0,51 euroon. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta koko vuoden 2020 liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, vertailukelpoinen käyttökate 3 prosenttia ja osakekohtainen tulos 6 prosenttia. Vahvan tuloksen mahdollisti Elisan henkilöstön pitkäjänteisyys ja kyvykkyys ottaa käyttöön uudenlaisia työn tekemisen tapoja.

Vuoden 2020 aikana Elisan 5G-verkon peittoalue laajentui kattamaan 2 miljoonaa henkilöä Suomessa, ja 5G-liittymien määrä oli lähes 200 000. Lisäksi saavutimme Suomessa 8 Gb/s maailmanennätysnopeuden kaupallisessa 5G-verkossa yhteistyössä Nokian ja Qualcomm Technologiesin kanssa. Vuoden aikana 5G-laitteiden tarjonta lisääntyi neljästä yli 50 malliin, ja 5G-puhelimista tuli Elisan asiakkaiden suosituin vaihtoehto. Datan käyttö matkaviestintäverkoissamme kasvoi 34 prosenttia edellisvuodesta.

Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelu lanseerattiin asiakkaille yhteistyössä NENT Groupin kanssa. Palvelu tarjoaa maan laajimman valikoiman kotimaista alkuperäissisältöä ja Viaplayn johtavaa pohjoismaista ja kansainvälistä sisältöä. Uusi kilpailukykyinen palvelu on saanut kasvavilla suoratoistomarkkinoilla hyvän vastaanoton.

Jatkoimme strategiamme mukaisesti kansainvälisten digitaalisten liiketoimintojen kasvattamista. camLine-yrityskauppa nopeuttaa Elisan teollisten ohjelmistojen liiketoimintaa älykkään teollisen valmistuksen markkinoilla. Deutsche Telekomin konserniyhtiöt T-Mobile Czech Republic ja Slovak Telekom valitsivat käyttöönsä Elisa Automaten verkkoautomaatioratkaisun.

Missiomme on digitalisaatiolla kestävä kestävä tulevaisuus, ja keskityimme vahvasti tarjoamaan asiakkaillemme digitaalisia palveluja sekä varmistamaan turvallisen työympäristön. Jatkoimme yhteistyötämme HUSin kanssa pandemian hallitsemiseksi. Elisan rakentaman älykkään tilannekuvan hyödyntämisen lisäksi HUS pilotoi koronavirusosastolla robottipalvelua helpottaakseen potilaiden ja hoitohenkilöstön kanssakäymistä.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme, ja jatkamme voimakasta keskittymistä niihin. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme parantaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme tulevat jatkossakin luomaan vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2021

Suomen makrotaloudellisen ympäristön epävarmuus jatkuu. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2020. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,95 euroa osakkeelta. Osingonjako on 95 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottama maksupäivä on 20.4.2021. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tilinpäätöstiedotteesta 2020. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille.

ELISA OYJ