Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

Vuoden 2021 neljännen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 37 miljoonaa euroa 536 miljoonaan euroon pääasiassa camLine-hankinnan, Elisa Viihde Viaplay -yhteistyön ja matkaviestinnän liikevaihdon kasvun myötä.
  • Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia 222 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 178 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 miljoonaa euroa 111 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta laski 12 miljoonaa euroa 87 miljoonaan euroon pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja nettokäyttöpääoman muutoksen seurauksena.
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU nousi 20,7 euroon (20,1 edellisellä neljänneksellä).
  • Mobiilien postpaid-liittymien vaihtuvuus nousi 20,5 prosenttiin (16,3).
  • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 7 100 liittymällä. M2M- ja IoT-liittymien määrä kasvoi 17 200 liittymällä.
  • Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 10 300 liittymällä.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 200 liittymällä.

Keskeiset tunnusluvut

1) 10-12/2021 ilman 3 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja, 2021 ilman 8 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) 10-12/2020 ja 2020 ilman 6 milj. euron suuruista liikearvon alaskirjausta. 3) 10-12/2020 ja 2020 ilman Sulakkeen osakkeiden 6 milj. euron myyntivoittoa. 4) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 5) 10-12/ 2021 ilman 2 milj. euron osakehankintoja, 2021 ilman 16 milj. euron osakehankintoja. 10-12/2020 ilman 49 milj. euron osakehankintoja ja 3 milj. euron osakemyyntiä, 2020 ilman 57 milj. euron osakehankintoja ja 6 milj. euron osakemyyntiä.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 2,05 euroa osakkeelta. Hallitus on myös päättänyt ehdottaa, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakepääomasta. Muita liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vahva tuloskunto ja 5G-liiketoiminnan kasvu jatkuivat

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 8 prosenttia 536 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen käyttökate parani 4 prosenttia 178 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos parani 8 prosenttia 0,55 euroon. Saavutimme vahvan tuloksen koronapandemian aiheuttamista rajoituksista ja sulkutoimista huolimatta. Koko vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 5 prosenttia, vertailukelpoinen käyttökate 3 prosenttia ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 7 prosenttia.

Elisan vahva johtajuus 5G-kehityksessä jatkui vuonna 2021. Vuoden aikana 5G-kattavuus laajeni kahdesta miljoonasta neljään miljoonaan suomalaiseen yli 150 paikkakunnalla. Tuorein riippumaton operaattoreiden tutkimus1) vahvistaa jälleen, että Elisan verkko oli Suomen kattavin vuoden lopussa. Datan käyttö matkaviestintäverkoissamme kasvoi 21 prosenttia pääasiassa 5G-käytön kasvun ansiosta.

Lähes 90 prosenttia myydyistä matkapuhelimista on nyt 5G-laitteita. Toimme ensimmäisinä Suomessa markkinoille vastuullisen 5G-liittymän. Elisa Rehti 5G hyvittää puhelimen valmistuksesta ja käytöstä syntyvän hiilijalanjäljen. Liittymä sisältää myös identiteettisuojapalvelun.

Virve-viranomaisverkko on siirtymässä laajakaistateknologiaan, ja palvelu käyttää jatkossa Elisan valtakunnallisia 4G- ja 5G-mobiiliverkkoja. Viranomaiset saavat käyttöönsä etuoikeutetut liittymät sekä uusia toimintoja, kuten puheentunnistuksen, jotka tehostavat tilannejohtamista ja viestintää. Elisa on tämän Suomen valtion omistaman verkon ainoa toimittaja.

Kansainvälinen digitaalisten palvelujen liiketoiminta eteni hyvin vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat voimakkaasti.

Koronapandemia voimistui neljännellä vuosineljänneksellä. Keskityimme tarjoamaan asiakkaillemme kestäviä ja innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ja varmistamaan turvallisen työ- ja liiketoimintaympäristön. Saimme RAKLIn2) Vuoden työympäristöteko -palkinnon tunnustuksena siitä, että tuimme digitalisaation avulla henkilöstömme siirtymistä etä- ja hybridityöhön, sekä kumppaneillemme pandemian aikana antamastamme tuesta.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

1) Boftel: Operaattorivertailu, syyskuu 2021
2) RAKLI on suomalainen kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2022

Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan. On kuitenkin epävarmuustekijöitä, kuten inflaatio ja geopoliittisen ympäristön muutokset. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2021. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 2,05 euroa osakkeelta. Osingonjako on 94 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä on 20.4.2022. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tilinpäätöstiedotteesta 2021. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille.


ELISA OYJ