Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 27 miljoonaa euroa 563 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen kasvun myötä.
  • Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 234 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 185 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 miljoonaa euroa 119 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta laski 1 miljoonaa euroa 86 miljoonaan euroon
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU kasvoi 21,5 euroon (21,1 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilien postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 16,2 prosenttiin (18,6).
  • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 23 500 liittymällä. M2M- ja IoT-liittymien määrä kasvoi 35 400 liittymällä.
  • Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 11 600 liittymällä.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 1 500 liittymällä.

Keskeiset tunnusluvut

1) 2022 ilman 2 milj. uudelleenjärjestelykuluja, ja 10-12/2021 ilman 3 milj. euron ja 2021 ilman 8 milj euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) Kassavirta ennen rahoitusta. 4) 2022 ilman 21 milj. euron osakehankintoja, 10-12/2021 ilman 2 milj. euron osakehankintoja ja 2021 ilman 16 milj. euron osakehankintoja.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,15 euroa osakkeelta. Hallitus on myös päättänyt ehdottaa, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakepääomasta.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Jälleen vahva vuosi vakaan strategiamme tukemana

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 563 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate parani 4 prosenttia 185 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 9 prosenttia 0,60 euroon. Kaikki liiketoimintamme tekivät erinomaisen tuloksen geopoliittisista haasteista ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta.

Pitkän aikavälin strategiamme ja toimintakykymme ovat varmistaneet vakaan taloudellisen tuloksen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Energiakustannusten nousu vaikuttaa myös Elisaan, mutta kattavan suojauksen ansiosta energiahintojen nousun negatiivinen vaikutus oli maltillinen.

Elisan vahva johtajuus 5G-kehityksessä jatkui vuonna 2022. Suomessa 5G-verkko kattoi yli 86 prosenttia väestöstä 277 paikkakunnalla. 5G-taajuushuutokauppojen voittamisen jälkeen olimme Viron ensimmäinen operaattori, joka avasi jo kesällä kaupallisen 5G-verkon 3,5 GHz:n taajuudella. Vuoden lopussa 5G-verkkomme kattoi 70 prosenttia Viron väestöstä.

Olemme parantaneet järjestelmällisesti verkkomme energiatehokkuutta jatkuvalla verkon optimoinnilla, automaatiolla ja uusimmilla verkkoteknologioilla. Vuonna 2022 verkkomme energiatehokkuus parani 5,7 prosenttia, ja vuodesta 2016 lähtien olemme parantaneet Suomen matkapuhelinverkkomme energiatehokkuutta 78 prosentilla. Olemme käynnistäneet 3G-verkon alasajon Suomessa, ja työ saadaan päätökseen vuoden 2023 aikana. Lähes kaikki mobiilidatan käyttö on jo siirtynyt nykyaikaisiin energiatehokkaisiin verkkoihin.

Kodin laajakaistaliittymien markkinat kehittyvät suotuisasti, ja niiden kehitystä tukevat erilaiset ratkaisut. Elisa esimerkiksi jatkoi aktiivista panostusta valokuituverkkoonsa. Elisan huippunopeat yhteydet ovat jo yli miljoonaan asuin- ja liikepaikan saatavilla valokuidun tai kaapelimodeemin välityksellä. Myös kiinteän langattoman verkon palvelujen kasvu jatkui.

Kansainvälisten digitaalisten palvelujen liiketoiminta eteni hyvin vuosineljänneksen aikana, kun liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat voimakkaasti. Pilotoimme jatkuvasti uusia innovaatioita kotimarkkinoillamme. Viimeisimpiä innovaatioita on hajautettu energian varastointiratkaisumme, joka pienentää energiakulujamme hyödyntämällä matkapuhelinverkon tukiasemien akkukapasiteettia. Ratkaisun avulla voi myös tarjota sähköverkon tasapainottamiseen liittyviä palveluja kantaverkkoon. Tämä innovaatio on esimerkki siitä, miten missiomme – digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus – edistää ratkaisujemme ja liiketoimintamme kehittämistä.

Osana jatkuvaa vastuullisuustyötämme pitkän aikavälin ympäristöjärjestelmämme sai ISO 14001 -sertifioinnin ja energianhallintajärjestelmämme ISO 50001 -sertifioinnin. Elisan CDP-ilmastoraportointiluokitus parani ja on nyt A-. Olemme raportoineet järjestelmällisesti maailmanlaajuiselle ilmastovaikutuksia seuraavalle Carbon Disclosure Project (CDP) -järjestölle jo vuodesta 2011.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odotetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy edelleen epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttökatteen kasvupotentiaali on kuitenkin haasteellisempaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,15 euroa osakkeelta. Osingonjako on 92 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 11.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottama maksupäivä on 19.4.2023. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

ELISA OYJ