Eurooppalainen ETSI standardoi 5G-broadcastingin TV:n jakelustandardiksi

5G-broadcasting-teknologia on ollut vahvoilla seuraavaksi television broadcasting-teknologiaksi DVB-T2:n jälkeen. Nyt se on saanut ETSI-standardin, joka mahdollistaa laajamittaisen 5G-broadcasting-teknologiaan perustuvien päätelaitteiden ja infrastruktuurin suunnittelun (ETSI, European Telecommunications Standards Institute). Tämä tarkoittaa sitä, että ETSI:n päätöksen myötä 5G-broadcastingia voitaisiin käyttää täysiverisesti television broadcasting-jakeluun.

ETSI-standardiin on koottu koko tekninen 5G-broadcastingin jakeluketju mukaan lukien päätelaitteet. Standardi perustuu viime vuonna 2020 valmistuneen 3GPP:n Release 16:n LTE-broadcasting ominaisuuksiin.

”Digitalle yhtenä merkittävimpänä kohtana ovat standardit, jotka koskevat radiolähettimien laajaa peittoaluetta eli korkeita mastoja (High Power High Tower) hyödyntävää jakelua, joka on tunnetusti tehokkain tapa jaella sisältöjä suurille yleisöille”, kertoo Digitan tv- ja videojakeluliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

”Korkeiden mastojen hyödyntäminen tarkoittaa käytännössä video- ja audiolähetysten jakelua samanlaisessa harvassa korkeiden mastojen huoltovarmistetussa verkossa kuin tämänhetkiset AntenniTV- ja FM-radiolähetykset”, jatkaa Ahonen. Lisäksi standardi pitää sisällään määrittelyt muun muassa liikkuvaan vastaanottoon kuten autoradioon sekä vastaanottoon ilman 5G-puhelinliittymää.

”5G-teknologiahan on yleisesti ottaen teknologia, joka mahdollistaa datan vastaanoton ja lähettämisen liikkuvaan kohteeseen. Yleisin ja tunnetuin sovellusalue on puhelinliikenne. 5G-broadcasting on sen yksi sovellusalue, jossa dataa lähetetään point-to-multipoint eli broadcasting-periaatteella, jolloin itse vastaanottaminen ei vaadi tietoliikennekaistaa eli nettiyhteyttä. Tämä taas edelleen tuo hyötyjä niin kuvan ja äänen julkaisijoille kuin kuluttajalle”, toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Juha Ourila Digitasta.

ETSI-standardointityöryhmässä on ollut mukana muun muassa EBU ja Qualcomm, ja standardi pohjautuukin vahvasti EBU:n tekemään pohjatyöhön. Standardin piiriin kuuluvat niin broadcasterit, verkko-operaattorit, päätelaitevalmistajat, kuluttajasovellukset kuin palveluoperaattoritkin. 5G- broadcasting mahdollistaa luonnollisesti myös nykyisten HybridiTV-palveluiden käytön ja kehittämisen edelleen.

Vaikka 5G-broadcasting onkin hyvissä asemissa, on maailmalla myös muita uusia vastaavia teknologioita kuten esimerkiksi ATSC (Advanced Television Systems Committee). Kuten nykyinenkin TV-jakeluteknologia DVB-T, niin myös 5G-broadcasting ja muut broadcasting-teknologiat tarvitsevat radiotaajuuksia ja tulevaisuuden kannalta yksi olennaisista kysymyksistä on taajuuspolitiikka ja salliiko se jatkossakin eri teknologioiden kilpailla keskenään vai suljetaanko sen avulla käytännössä teknologioita ja yrityksiä pois markkinoilta. Digita pilotoi 5G-broadcasting-tekniikkaa parhaillaan pääkaupunkiseudulla.

Linkit: etsi.org/standards: ETSI TS 103 720 V1.1.1 (2020-12)

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi