Helsingin hallinto-oikeudelta Traficomin päätöksen täytäntöönpanon keskeytys – DNA:n sopimustiedon tarkastuspalvelu huomioi jatkossakin asiakkaiden tietosuojan

DNA valitti Helsingin hallinto-oikeuteen Traficomin päätöksestä, jonka mukaan DNA:n on poistettava sopimustiedon tarkastuspalvelusta vaatimus palvelun etukäteisestä sallimisesta. Päätöksen mukaan sitä olisi noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Hallinto-oikeus kuitenkin keskeytti 2.3.2022 antamallaan välipäätöksellä Traficomin päätöksen täytäntöönpanon ennen DNA:n valituksen ratkaisemista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edellytti puhelinoperaattoreita toteuttamaan viimeistään vuoden 2022 alusta palvelun, jonka avulla asiakkaat voivat tarkastaa matkapuhelinliittymiensä sopimustiedot tekstiviestillä. DNA toteutti palvelun määräajassa ottaen huomioon asiakkaidensa tietosuojan.

Henkilötietojen huolellinen käsittely ja yksityisyyden suoja ovat DNA:lle erittäin tärkeitä ja tekstiviestipalvelu toteutettiin siten, että palvelun käyttöönottoon tarvitaan liittymän omistajan hyväksyntä. DNA:n on tietosuojasääntelyn perusteella varmistettava asiakkaiden tietosuojan toteutuminen ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus kaikessa sen toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä, mukaan lukien henkilötietojen luovutukset tekstiviestillä sopimustiedon tarkastuspalvelun kautta. DNA:n tulee huolehtia, että vähintään yksi henkilötietojen käsittelyn lainmukaisista edellytyksistä täyttyy kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Uusi sopimustiedon tarkastuspalvelu on hyväksynnän jälkeen käytössä koko liittymäsopimuksen voimassaoloajan. Tilaajilla on käytössään useita keinoja antaa suostumuksensa ja sallia tarkastuspalvelun käyttö liittymäsopimusta tehdessä ja sen jälkeen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi 2.2.2022 päätöksen, jonka mukaan sopimustiedon tekstiviestitarkastuspalvelussa ei saa edellyttää tällaista liittymän omistajan etukäteistä hyväksyntää.

Helsingin hallinto-oikeus kielsi Traficomin päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisella määräyksellä

DNA valitti Traficomin päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja pyysi, että Traficomin päätöksen täytäntöönpano keskeytettäisiin DNA:n valituksen käsittelyn ajaksi. Helsingin hallinto-oikeus antoi 2.3.2022 välipäätöksen, jolla se keskeytti Traficomin päätöksen täytäntöönpanon valituksen käsittelyn ajaksi. Helsingin hallinto-oikeus antaa päätöksen valitusasiassa myöhemmin.

”Me DNA:lla huolehdimme asiakkaidemme tietosuojaan liittyvien oikeuksien toteutumisesta myös liittymäsopimusasioissa. Tämän vuoksi uusi sopimustiedon tarkastuspalvelu toteutettiin asiakkaiden tietosuoja-asiat huomioiden. Hallinto-oikeus asetti väliaikaisen kiellon täytäntöönpanolle, joka tarkoittaa, että Traficomin määräys ja uhkasakko eivät astu voimaan, vaan DNA:n valituksen käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa jatkuu. Näin ollen asiakkaidemme tietosuoja huomioidaan myös jatkossa tekstiviestitarkastuspalvelussa”, DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen kertoo.

On monia tapoja selvittää sopimuksiin liittyviä tietoja

DNA:n asiakkaat löytävät sopimustietonsa helposti monesta eri paikasta. Esimerkiksi puhelinliittymäsopimuksen tyypin ja määräaikaisen sopimuksen päättymispäivän voi tarkastaa uuden tekstiviestipalvelun lisäksi Oma DNA -sovelluksesta, dna.fi-itsepalvelusta, laskusta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun joko soittamalla tai chatilla. Lisäksi tiedot näkyvät luonnollisesti liittymäsopimuksessa ja tilausvahvistuksessa.

Puhelinasiakaspalvelusta tieto on myös niiden saatavilla, jotka eivät voi käyttää tekstiviestejä esimerkiksi toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi, ja jotka eivät käytä dna.fi-itsepalvelua. Osalle käyttäjistä ja osassa tilanteista puhelinasiakaspalvelu tai dna.fi-itsepalvelu on tekstiviestipalvelua välittömämpi ja helppokäyttöisempi tapa saada sopimustiedot, sillä tekstiviestipalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä tuntee ohjeet palvelun käyttöön (mihin numeroon kysely lähetetään ja mitä tekstiviestiin tulee kirjoittaa). DNA antaa asiakkailleen yksityiskohtaiset ohjeet tarkastuspalvelun käyttöönottoon ja muiden tiedonsaantikanavien käyttämiseen.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.