IT-päättäjät pitävät kotimaisuutta 5G-verkon turvallisuuden takeena

Turvallisuus ja luotettavuus nousivat suomalaisyritysten päättäjien mielestä tärkeimmiksi tekijöiksi 5G-toimittajaa valittaessa. Peräti 80 prosenttia lähes 150 yrityspäättäjästä kokee, että kotimaisuus on tärkeä asia 5G-verkon turvallisuuden kannalta.

Selvitys toteutettiin Alma Median päättäjäpaneelissa ja ICT-alan median Tivin sivustolla tammikuussa. Kyselyyn vastasi 139 IT-asioista päättävää henkilöä suomalaisista yrityksistä.  Kyselyssä kartoitettiin suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten aktiivisuutta 5G:n käyttöönotossa, käyttökohteita sekä tekijöitä, joita yritykset painottavat 5G-teknologian valinnassa.

37 prosenttia vastanneista päättäjistä on ottanut tai aikoo ottaa 5G-teknologiaa käyttöön vuoden 2021 aikana. 41 prosenttia vastaajista ei osaa vielä sanoa, aikooko ottaa 5G:tä käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Niistä vastanneista yrityksistä, jotka hyödyntävät tai aikovat hyödyntää 5G-teknologiaa vielä tänä vuonna, 56 prosenttia käyttää 5G:tä yrityksensä laitteissa ja liittymissä. Seuraavaksi suosituin käyttökohde on erilaisten laitteiden, koneiden tai liikenteen etähallinta (46%). Toimisto- tai yritysverkkoa aikoo 5G:n avulla tehostaa 40 prosenttia.

”5G:stä puhutaan paljon, ja nyt sen hyödyt alkavat konkretisoitua yrityksille erilaisten pilottien ja testien kautta. Näemme esimerkiksi yritysten omien 5G-privaattiverkkojen kysynnän kasvavan selkeästi jo tämän vuoden aikana. Lähivuosina muun muassa kaupan, terveydenhuollon, logistiikan ja tuotantolaitosten ratkaisut hyödyntävät uutta verkkoteknologiaa. 5G tuo tullessaan paitsi nopeutta ja kapasiteettia, niin myös täysin uudenlaisia palveluja, jotka mullistavat arkemme ja yhteiskunnan toiminnan”, sanoo Telian 5G-ohjelmajohtaja Janne Koistinen.

Yrityspäättäjät seuraavat tiiviisti julkista keskustelua 5G:stä

5G-toimittajan valinnassa päättäjät painottivat selkeästi eniten luotettavuutta ja turvallisuutta. Luotettavuus nousi ykköskriteeriksi 81 prosentilla vastaaijista. Turvallisuutta piti erittäin tärkeänä 79 prosenttia vastaajista. 5G-verkon nopeuden erittäin tärkeäksi nosti 58 prosenttia, ja verkon kattavuuden 52 prosenttia.  

Kyselyssä myös tiedusteltiin päättäjiltä, ovatko he seuranneet julkista keskustelua 5G-verkon rakentamisesta. 75 prosenttia vastanneista kertoi seuranneensa näitä mediassa ja politiikassa käytäviä keskusteluja. 81 prosenttia vastaajista pitää 5G-verkon kotimaisuutta tärkeänä turvallisuuden kannalta.

”On ilo huomata, että tässäkin keskustelussa Suomi ja suomalaiset yrityspäättäjät ovat edelläkävijöitä. Kun yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeä tieto virtaa yhä useammin 5G-verkoissa, on niiden turvallinen toiminta kyettävä varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. Tässä me operaattorit olemme avainasemassa. Me Telialla rakennamme tulevaisuuden tietoturvallisia ratkaisuja yhdessä kotimaisten kumppaneidemme, kuten Nokian ja Digitan kanssa”, Janne Koistinen jatkaa.

Telia toteutti kyselyn verkossa Alma Median päättäjäpaneelissa (76% vastaajista) ja TiVi –sivustolla (24% vastaajista). Kohderyhmänä kyselyssä olivat johtajat / IT-päättäjät yli 50 hengen yrityksissä. Tiedonkeruu toteutettiin tammikuussa 2021 ja kyselyyn vastasi 139 päättäjää.

Telia on viime vuosina kasvanut perinteisestä teleoperaattorista nykyaikaiseksi teknologia- ja mediayhtiöksi, joka tarjoaa laajan kirjon tietoliikenne-, it- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkailleen. Telialla on Suomessa 4400 työntekijää ja yli neljä miljoonaa liittymäasiakasta. Tietoliikenneverkkoja Telia rakentaa Suomeen joka vuosi noin 200 miljoonalla eurolla.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 8,5 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut olemaan päästötön ja jätteetön koko arvoketjussaan tavarantoimittajista asiakkaisiin vuoteen 2030 mennessä.

Katso täältä, millainen yhtiö Telia on tänään Suomessa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa @teliafinland.