Kyselytutkimus: Suomalaislapset ottivat etäkoulunkäynnin hyvin haltuun

Suomalaiset lapsiperheet ottivat etäkoulunkäynnin onnistuneesti haltuun koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Vanhemmat arvioivat lastensa ottaneen etäopetukseen liittyvät laitteet ja yhteydet käyttöön luontevasti, ja myös opettajien työstämiin etäopetusmateriaaleihin on oltu tyytyväisiä. Vielä toukokuun puoliväliin saakka jatkuva etäkoulunkäynti on synnyttänyt perheissä runsaasti uudenlaisia hyviä käytäntöjä.

Tämä selviää DNA:n tutkimustoimisto Kantarilla huhtikuussa 2020 teettämästä Koululaistutkimuksesta. *)

DNA:n kyselyyn vastanneiden vanhempien mukaan 88 prosenttia 5-16-vuotiaista lapsista käyttää etäopiskeluun liittyviä laitteita ja yhteyksiä luontevasti (48 %) tai jokseenkin luontevasti (40 %). Täysin eri mieltä laitteiden käytön luontevuudesta oli vain kaksi prosenttia vastanneista vanhemmista. Laitteiden ja etäyhteyksien käyttö sujuu ymmärrettävästikin sitä luontevammin mitä isompia lapsia perheessä on.

”On todella hienoa kuulla, että lähes yhdeksällä kymmenestä koululaisesta laitteiden ja etäyhteyksien käyttö on sujunut näin hyvin. Kodeissa on eletty viime viikkoina haastavia ja stressaavia aikoja, sillä samojen seinien sisällä on usein tehty töitä ja koulutehtäviä sekä pyöritetty arkea ruokahuoltoineen. On helpottavaa kuulla, että suomalaiset koululaiset ovat kuitenkin ottaneet digihommat haltuun niin hyvin kuin toivoa voi. Ja näitä etäopetuksesta nyt saatuja oppeja voidaan varmasti hyödyntää jatkossakin osana normaalia koulunkäyntiä”, toteaa DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen.

Myös opettajat ovat omalta osaltaan helpottaneet koululaisten oppimista ja opiskelua. Kun vastaajilta kysyttiin, ovatko koulusta saadut etäopiskelumateriaalit olleet hyviä, enemmän kuin kahdeksan vastaajaa kymmenestä (83 %) kertoi olevansa samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan perheissä, joissa on pieniä lapsia, mutta tyytyväisyys pysyy korkeana myös lasten iän noustessa.

”Hatunnosto myös opettajille, jotka siirsivät opetuksen nopeasti luokkahuoneista verkkoon. Tämä osoittaa, että laadukas opetusjärjestelmämme on myös luovaa, joustavaa ja kekseliästä”, sanoo Väisänen.

Valtaosa kyselyn vastaajista (82 %) sanoi, että kodin etäyhteydet ovat toimineet luotettavasti tai jokseenkin luotettavasti. Noin joka kymmenes vastaaja (11 %) kertoi, että kodin nettiyhteydet oli päivitetty nopeammaksi etätyöskentelyn tai -opiskelun tehostamiseksi. Noin viidennes vastaajista (19 %) kertoi, että kotiin oli hankittu joitain uusia laitteita etäopiskelua varten. Näissä ei missään näy suuria eroja sen suhteen, minkä ikäisiä lapsia perheessä on.

”Kyselytutkimuksen avoimista vastauksista huomasi, että suomalaiskodeissa suhtaudutaan tilanteeseen joustavasti ja luovasti, ja tilanteessa nähdään myös paljon positiivista. Moni kertoi, että koulu sujuu nyt paremmin – osalla aikaiset aamuherätykset tai koulun häiriötekijät olivat aiemmin vaikuttaneet opiskelumotivaatioon. Vanhemmat kertoivat, että yhteinen puuha on myös lähentänyt perhettä”, toteaa Väisänen.

Suomalaiset ovat lisänneet uutisten seuraamista ja yhteydenpitoa

Suomalaiset ovat koronatilanteen vuoksi lisänneet uutisten seurantaa, ja moni on fyysisten kontaktien sijaan siirtynyt pitämään yhteyttä digitaalisesti. Tämä selviää DNA:n Nepalla maaliskuun lopulla teettämästä Digitaaliset elämäntavat -kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli tuhat 16-74-vuotiasta suomalaista. **)

Vastaajista 62 prosenttia kertoo lisänneensä uutisten seuraamista esimerkiksi TV:stä, netistä ja radiosta koronavirustilanteen vuoksi. 29 prosenttia on lisännyt elokuvien ja sarjojen katsomista. Ainoastaan radiolla on lähes yhtä paljon käyttöä vähentäneitä kuin lisänneitäkin: 8 prosenttia arvioi vähentäneensä radion kuuntelua ja 13 prosenttia lisänneensä.

Kyselyn mukaan myös sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt jonkin verran. Vastaajista 31 prosenttia arvelee viettävänsä enemmän aikaa sosiaalisen median palveluissa. Somen voittajia ovat WhatsApp ja Instagram, sillä WhatsAppin päivittäisten käyttäjien joukko nousi kahdessa viikossa 59 prosentista 68:aan ja Instagramin päivittäisten käyttäjien joukko 28:sta 35:een.

Vastaajista 16 prosenttia on lisännyt myös verkossa tapahtuvaa harrastamista, eli osallistunut esimerkiksi online-soittotunneille tai -ryhmäliikuntatunneille.

”Ihmisten uutisnälkä on kova, ja epävarmassa tilanteessa halutaan tietää, missä nyt mennään. Mutta vastapainoksi kaivataan silti viihdettä ja tekemistä. Ja koska monet ovat kotona aiempaa enemmän, on aikaa seurata sarjoja ja katsoa elokuvia, somettaa ja harrastaminenkin siirtyy nettiin. Radion kuuntelu on luultavasti vähentynyt niillä, joilla se liittyy työmatkoihin”, Pekka Väisänen arvioi.

Vastaajista 38 prosenttia arvioi lisänneensä viestittelyä läheistensä kanssa erilaisten sovellusten kautta (esim. WhatsApp ja Messenger) koronatilanteen aikana. 26 prosenttia on lisännyt perinteisiä puheluita, 15 prosenttia videopuheluita ja 23 prosenttia virtuaalitapaamisia.

”Ihmisillä on tarve olla yhteydessä toisiinsa. Nyt kun siihen ei ole kasvotusten mahdollisuutta, digitaaliset konstit ovat tarpeen”, Väisänen sanoo.


Vanhempien vinkit lasten etäopiskelun helpottamiseksi

DNA:n Koululaiskyselyssä kysyttiin myös, mitä konsteja perheissä on käytetty lasten etäopiskelun helpottamiseksi. DNA kokosi saamistaan lukuisista avoimista vastauksista pienen vinkkilistan vanhemmille:

  • Yhteinen ruokatauko, yhteiset paussit ja ulkoilu
  • Pidä päivärytmiä yllä: herätys, aamupala, pukeutuminen, opiskelu, tauot, harrastukset jne.
  • Sisarukset voivat tukea toisiaan koulutehtävissä
  • Eniten pinnistelyä vaativat tehtävät kannattaa tehdä aamutuimaan
  • Jos aikuisten työ mahdollistaa, kannattaa toisen keskittyä lasten auttamiseen aamupäivällä ja toisen iltapäivällä
  • Tehkää koko perheelle päivän lukujärjestys, jossa ovat tauot, opiskelu, vanhempien palaverit, ruokailut jne.
  • Työrauhasäännöt: Kun joku on työpöydän ääressä, hänelle annetaan työrauha
  • Pidetään huolta siitä, että stressitasot pysyvät mahdollisimman alhaalla
  • Motivaatiota voi tukea pienillä palkinnoilla
  • Säännöllinen ja riittävä ulkoilu

*) Koululaistutkimuksen toteutti DNA:n toimeksiannosta Kantar. Tiedot kerättiin online-haastatteluna Kantarin Gallup Forum -paneelissa 6.–16.4.2020. Kohderyhmänä olivat 5–16-vuotiaiden lasten vanhemmat. Korona-aiheisiin kysymyksiin vastasivat ne vanhemmat, joilla on lapsia etäopetuksessa, N=853, ja kokonaisvastaajamäärä N=1006.

**) Digitaaliset elämäntavat -kyselyn toteutti DNA:n toimeksiannosta Nepa Insight Oy. Tiedonkeruu toteutettiin Nepan online-paneelissa maaliskuun 2020 lopussa. Vastaajamäärä n=1036, josta n=493 ennen poikkeustilaa ja n=543 poikkeustilan alettua. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 16-74-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.