Napapiirin Energia ja Vesi digitalisoi palveluitaan Digitan IoT-verkon avulla

Napapiirin Energia ja Vesi ja Digita ovat tehneet sopimuksen vesihuollon digitalisoinnista Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvan IoT-verkon avulla. Suunnitteilla on myös kaukolämmön ja sähkön etäluennan pilotoinnin toteuttaminen yhdessä Digitan kanssa.

Sopimuksen myötä alueen vesimittarikanta tullaan uusimaan vuoteen 2030 mennessä. Uudistuksesta hyötyvät asiakkaat, kun arviolaskutukset jäävät historiaan ja kiinteistökohtaisia hälytyksiä voidaan tulevaisuudessa tarjota myös asiakkaille.

Etäluettavuuden hyötynä on myös ajantasaisen tiedon saaminen koko vesijohtoverkosta, jonka myötä vesitaseen ja vesijohtoverkoston hallintaa pystytään kehittämään. ”Digitan IoT-verkko mahdollistaa nyt entistä paremman näkyvyyden vesijohtoverkostoon ja veden kulutustietoihin, tarkoituksena on kehittää pitkäaikaista kumppanuutta, jolla varmistetaan eri palveluidemme luotettava tiedonsiirto myös tulevaisuudessa”, kertoo Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n verkkojohtaja Joni Hemmilä.

Alueen laajan vesijohtoverkoston vuoksi luotettavaa toimijaa veden etäluennan digitalisointiin on etsitty alueella esiintyvien kuuluvuushaasteiden vuoksi. ”Aloitimme yhteistyömme Digitan kanssa pilottivaiheella ja LoRaWAN-verkko osoittautui luotettavaksi vaihtoehdoksi meidän tarpeisiimme. Digitan IoT-verkon avulla pystymme edistämään palveluidemme reaaliaikaista mittausta, joka on tärkeä strateginen tavoitteemme”, lisää Hemmilä.

”Vesihuollon digitalisoinnin lisäksi IoT-verkkomme mahdollistaa myös muiden palveluiden digitaalisen tiedonsiirron. Tarkoituksena on tuoda Napapiirin Energian ja Veden muutkin palvelut reaaliaikaisen mittauksen piiriin verkkomme avulla”, täydentää Digitan IoT-palveluiden myyntipäällikkö Mona Miettinen.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy on Rovaniemen kaupungin omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä, digitaalisia palveluita sekä hankkii vesivoimaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluivat yhtiön 100 % omistamat tytäryhtiöt Rovaniemen Verkko Oy, Aurora Lämpö Oy, Napapiirin Vesi Oy, Napapiirin Infra Oy ja Napapiirin Kuituverkot Oy. Ranuan Bioenergia Oy:stä emoyhtiön omistusosuus on 90 %.  Konsernin tytäryhtiöt vastaavat turpeen ja metsähakkeen tuotannosta, vesihuoltoliiketoiminnasta, sähkön siirron jakelupalvelusta, laajakaistapalvelusta, infra- ja ympäristörakentamisesta ja ylläpidosta Lapin maakunnan alueilla.

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi