Privaattiverkot ovat jo täällä, ja ne voivat pelastaa ihmishenkiä – virtuaaliratkaisuun tarvittavat yhdyspisteet rakennettu ympäri Suomea

DNA on ottanut edelläkävijänä käyttöön virtuaalisissa privaattiverkoissa hyödynnettäviä alueellisia asiakasliikenteen yhdyspisteitä kahdeksalla eri paikkakunnalla ympäri maan. Verkot toimivat ohjelmisto-ohjatusti olemassa olevan 5G-verkon päällä. Privaattiverkoissa voidaan käyttää tarvittaessa myös täysin asiakaskohtaisia yhdyspistettä, jolloin sama ohjelmistopohjainen verkkoratkaisu on helposti skaalattavissa pienemmälle alueelle.

5G-verkoista puhuttaessa on viiveettömyys ja nopeus kuulunut teknologian suurimpiin lupauksiin. Erityisen hyvin näitä lupauksia lunastetaan juuri privaattiverkoissa. Privaattiverkolla tarkoitetaan mobiilia yksityisverkkoa, eli esimerkiksi yrityksen tai yhteisön omassa käytössä olevaa suljettua mobiiliverkkoa. Nyt yksityisverkkoja on mahdollista toteuttaa myös kustannustehokkaasti ohjelmistollisesti yleisen mobiiliverkon päälle. Tällöin puhutaan ns. virtuaalisista privaattiverkoista. Niiden avulla voidaan tuoda yritysten ja yhteisöjen käyttöön vakaat yhteydet laajoille alueille sekä sellaisiin paikkoihin, joihin esimerkiksi kuitua olisi kallista, hankalaa tai jopa mahdotonta asentaa. Lisäksi tietoturva on suljetuissa verkoissa helpompi varmistaa.

”Vaikka ohjelmisto-ohjattu privaattiverkkoratkaisumme toimii julkisten verkkojen päällä, se itse asiassa parantaa taajuustehokkuutta. Kun datan reitti on optimaalinen, vapautuu tilaa muulle käytölle. Jos tietyt taajuudet olisivat vain privaattikäytössä, ne olisivat samalla pois muusta käytöstä. Näin emme joudu lohkomaan kiinteitä taajuusalueita privaattiverkkokohtaisesti ja pystymme tarjoamaan nopeat yhteydet kaikille käyttäjille. Lisäksi, kun data reititetään radioverkosta eteenpäin optimaalisesti, vapautuu tilaa muulle käytölle seuraavissa verkkoelementeissä ja asiakasdata voidaan pitää halutulla maantieteellisellä alueella”, DNA:n tekninen johtaja Ville Virtanen kertoo.

Toteutuksen mahdollistavat asiakasliikenteen yhdyspisteet valmistuivat vuoden 2022 aikana Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Vaasassa, Turussa ja Oulussa. Hajautettujen yhdyspisteiden ansiosta virtuaalisia privaattiverkkoja voidaan nyt rakentaa laajasti eri puolille maata.

”Nämä kaupungit ovat valikoituneet datakeskusten sijainniksi ensisijaisesti kysynnän perusteella. Ne asettuvat myös alueellisesti eri puolille Suomea, joten voimme palvella niiden kautta jo erittäin laajoja alueita ilman, että etäisyys yhdyspisteeseen kasvaa liian suureksi. Meillä on tietysti mahdollista tuoda asiakkaalle oma yhdyspiste mihin vain, missä on sähköä ja sopiva tila, joten myös hyvin paikalliset ratkaisut onnistuvat tarvittaessa. Hienointa ratkaisussa on, että julkisessa verkossa käytettävä arkkitehtuuri on skaalattavissa aina yritystasolle asti”, Virtanen summaa.

Data liikkuu vain välttämättömän matkan

Mutta mikä tekee virtuaalisista privaattiverkoista niin nopeita, ja miksi niillä on niin suuri merkitys? Vertailun vuoksi on hyvä tarkastella ensin julkista mobiiliverkkoa. Siellä data joutuu toisinaan kulkemaan fyysisesti pitkän matkan verkon solmupisteisiin, joista liitytään erilaisiin datapalveluihin. Tällaisia keskitettyjä solmukohtia on Suomessa vain muutama, joten data voi kulkea jopa tuhansia kilometrejä, vaikka kyseessä olisi viestintä kahden vierekkäisen laitteen välillä. Solmukohdat ovat kuitenkin välttämättömiä, sillä niissä yhdistyvät esimerkiksi eri operaattoreiden verkot. Käyttäjälle suuri etäisyys solmupisteeseen saattaa näkyä sovelluksen hitaana vasteena ja pidempinä latausaikoina.

Privaattiverkossa data ei sen sijaan liiku fyysisesti kuin aivan välttämättömän matkan.

”Puhutaan reunalaskennasta, eli datan käsittely tapahtuu asiakasverkon reuna-alueilla, paikallisesti. Tiedonkäsittely nopeutuu ja on myös tietoturvallisempaa. Kaikki tapahtuu siis paikallisesti, eikä datan tarvitse käydä pilvessä – eli mahdollisesti hyvinkin kaukana sijaitsevissa datakeskuksissa”, Virtanen kuvailee.

Hän kertoo tiedon kulkevan perinteisesti vertikaalisesti, eli esimerkiksi laitteesta pilveen, pilvestä analysoitavaksi ja sieltä taas loppukäyttäjälle. Reunalaskenta mahdollistaa tarvittaessa jopa horisontaalisen tiedonsiirron, liki suoraan laitteelta laitteelle. Erityisen paljon tästä hyötyvät esineiden internetin (IoT) kaltaiset ratkaisut.

Kriittisissä tilanteissa nopeuden merkitys korostuu

Entä kuinka privaattiverkot voivat jo nyt pelastaa henkiä? Hyvin konkreettinen esimerkki löytyy terveydenhuollon puolelta. Kun ambulanssissa työskentelevät ensihoitajat etsivät hätätilanteessa potilaan terveystietoja oikeanlaisen hoidon varmistamiseksi, voi sekuntien tai jopa minuuttien viive olla hoidon onnistumisen kannalta ratkaiseva.

”Eräässä ambulansseja koskevassa tapauksessa privaattiverkkomme korjasi hitauden, jonka syynä oli tietojärjestelmän vaatimat peräkkäiset tietokantakyselyt. Dataa liikkui siis tietokannan ja ambulanssin välillä edestakaisin, jolloin pienikin viive yhteydessä saattoi moninkertaistaa lopullisen viivästyksen. Nopeasti toimiva privaattiverkko voi siis kriittisessä tilanteessa pelastaa jopa hengen, kun potilastiedot tarvitaan vauhdilla”, Virtanen kuvailee.

Vastaavia kovia vaatimuksia verkon viiveettömälle toiminnalle on terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi julkisen turvallisuuden, teollisuuden automaation, kaivosten, tehtaiden ja älyliikenteen puolella. Mahdollisia käyttökohteita privaattiverkoille on siis valtavasti.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.