Terrafame hyödyntää privaattiverkkoa akkukemikaalitehtaassaan Sotkamossa – yli puolet suomalaisyrityksistä kokee privaattiverkot kiinnostavana

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan järjestelmissä tullaan hyödyntämään prosessialueelle rakennettavaa privaattiverkkoa eli yrityksen omaan käyttöön räätälöityä mobiiliverkkoa. Uudenlaisen verkon käyttömahdollisuuksia hyödynnetään liikkuvan kameravalvonnan, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan, prosessin valvonnan ja ohjauksen, osalta. Elisan tutkimuksen* mukaan kiinnostus privaattiverkkoteknologiaan on suomalaisyrityksissä korkealla tasolla.

Yksityisten mobiiliverkkojen hyödyntäminen teollisuudessa ottaa merkittäviä edistysaskeleita. Terrafame on ottamassa privaattiverkkoa käyttöönsä Sotkamossa syksyn 2020 aikana. Yrityksen omaan käyttöön rakennettu verkko mahdollistaa ensi alkuun akkukemikaalituotannon prosessiautomaation langattoman seuraamisen mobiililaitteilta käsin. Jatkossa privaattiverkkoa tullaan hyödyntämään tuotannon ja kunnossapidon muilla osa-alueilla.

Akkukemikaalien valmistuksessa prosessiautomaatiolla on tärkeä rooli, ja sen kehittämiseen privaattiverkon ominaisuudet sopivat erinomaisesti. Koska verkkoon pääsevät vain ennalta määritellyt päätelaitteet, ei verkko pääse ruuhkautumaan. Tasalaatuinen ja ennen kaikkea lyhyt viive pitää huolen siitä, että automaatio ja verkossa olevat laitteet toimivat moitteettomasti.

– Tuotannollisten ydintoimintojen mobilisointi edellyttää käytettävältä verkolta luotettavuutta niin tietoturvan kuin käyttövarmuuden osalta. Laajalla alueellamme perinteisemmät langattomien verkkojen tekniikat eivät tule kyseeseen. Asia ratkeaa omalla 4G –verkolla ja sen jälkeen monet mahdollisuudet aukeavat, kertoo Terrafamen tietohallintopäällikkö Johannes Lukkari.

– Kiinnostus privaattiverkkoja kohtaan on selkeästi nousussa eri teollisuuden aloilla. Terrafame on alansa edelläkävijänä näyttämässä suuntaa automaation kehittämisessä metalliteollisuudessa. Privaattiverkon takaama palvelun laatu ja korkea suorituskyky tuovat heille monia kehitysmahdollisuuksia jo nyt ja tulevaisuudessa. Asiakaskohtainen verkko on myös tietoturvallinen ratkaisu, havainnollistaa Elisan mobiiliratkaisuiden liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

Luotettavuus ja tietoturva suomalaisyritysten silmissä tärkeimmät privaattiverkon ominaisuudet

Elisan tuore tutkimus kertoo privaattiverkon kiinnostavan useimpia suuria ja keskisuuria suomalaisyrityksiä. Tutkimukseen vastanneista yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä yli puolet (56 %) koki privaattiverkon joko kiinnostavaksi tai erittäin kiinnostavaksi ratkaisuksi.

Yli puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä näki verkon tietoturvallisuuden ja luotettavuuden erittäin tärkeiksi ominaisuuksiksi liiketoimintansa kannalta. Privaattiverkon avulla monia tehtäviä voidaan tehdasympäristössäkin toteuttaa ilman VPN-yhteyttä.

Elisan privaattiverkko on saatavilla koko Suomessa ja jatkossa privaattiverkkoihin on mahdollista lisätä myös 5G-kyvykkyyksiä. Elisan kattava ja alati laajeneva 5G-verkko on osaltaan edistämässä tätä kehitystä. Privaattiverkkojen hyödyntämiselle otollisia ympäristöjä löytyy monilta eri teollisuuden aloilta, ja esimerkiksi sairaanhoitopiirit ovat löytäneet asiakaskohtaisten verkkojen potentiaalin DECT-puhelinjärjestelmien korvaajana.

*Tutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy. Aineisto kerättiin internetkyselynä ja puhelinhaastatteluina elo-syyskuussa 2020. Tutkimukseen vastasi 193 päätöksentekijää ja aineisto on erityisen kattava suuremmissa yrityksissä: tutkimukseen vastasi joka viides Suomessa toimiva yli 500 hengen yritys ja joka neljäs yli 1000 hengen yrityksistä.

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi