Elisan tutkimus: Näin yrityksissä työskennellään kesän jälkeen – viisi asiaa, jotka ovat yrityspäättäjien pöydällä juuri nyt

95 % suomalaisyritysten päättäjistä näkee etä- ja hybridityön jatkuvan myös tulevaisuudessa, mutta enemmistöltä puuttuvat tarkat suunnitelmat uuden työnteon mallin toteuttamiseen. Pähkäiltävää riittää etenkin henkilöstön etätyöyhteyksien järjestämisessä.

Elisan tuoreessa kyselytutkimuksessa* selvitettiin isojen suomalaisorganisaatioiden suunnitelmia toimistolle paluun, etätyövälineiden ja hybridityön suhteen. Nämä viisi asiaa ovat nyt kesän aikana yrityspäättäjien ratkaistavana:

  1. Toimintasuunnitelma. Suurten yritysten ja organisaatioiden päättäjät ovat lähes yksimielisiä siitä, että etä- ja hybridityöskentely ovat tulleet jäädäkseen. Kuitenkin vain alle joka toisella organisaatiolla on selkeä suunnitelma siitä, miten etä- ja hybridityöskentely toteutetaan jatkossa.
  2. Toimivat etätyövälineet. Yli 90 % kyselyyn vastanneista arvioi, että etätyövälineiden ja -yhteyksien vaikutus työntekijätyytyväisyyteen on kasvanut koronan aikana merkittävästi. Lisäksi 90 % vastaajista kokee, että toimivilla etätyövälineillä ja -yhteyksillä on kriittinen merkitys organisaation brändille, kun asiakkaiden kanssa kokoustetaan paljon virtuaalisesti.
  3. Työntekijöiden etätyöyhteydet. Vaikka etätyövälineiden ja -yhteyksien merkitys tunnistetaan, harva yritys panostaa nimenomaan etäyhteyksien toimivuuteen. Yli puolet vastanneista organisaatioista aikoo tarjota henkilöstölleen laadukkaat etätyövälineet, mutta vain viidennes tarjoaisi myös laadukkaan ja turvallisen laajakaistayhteyden.
  4. Toimitilojen tarve. Vajaa puolet vastanneista organisaatioista kertoo toimistotilan tarpeen vähenevän tulevaisuudessa. Näistä joka toinen aikoo siirtää panostuksia vahvasti etätyövälineisiin ja -yhteyksiin. Trendi näkyy erityisesti julkisella sektorilla sekä yli 1000 hengen yrityksissä.
  5. 5G:n mahdollisuudet. Kaksi kolmesta vastaajasta näkee 5G-verkon mahdollisena yhteysvaihtoehtona niille etätyöntekijöille, jotka liikuttelevat työssään suurikokoisia tiedostoja tai työskentelevät jatkuvasti videon yli etänä. Esimerkkeinä vastaajat mainitsevat muun muassa suunnittelutyötä tekevät asiantuntijat sekä videotuotannon.

Etätyö jatkuu, mutta kenen vastuulla ovat työntekijän toimivat yhteydet?

Jo joka toisessa organisaatiossa toimivien etätyöyhteyksien nähdään kuuluvan työnantajan vastuulle. Enemmän epäselvyyksiä on siitä, minkä toiminnon vastuulle työntekijöiden yhteyksien järjestäminen organisaatiossa kuuluu.

– Osa yrityksistä on edelläkävijöinä hoitanut työntekijöilleen toimivat etätyöyhteydet, mutta kaikissa yrityksissä ei ole löydetty asialle omistajaa. Tällöin työntekijät työskentelevät omien yhteyksiensä varassa. Käytännössä toimivat etäyhteydet vähentävät IT-tuen työkuormaa, lisäävät tietoturvaa ja parantavat yrityksen imagoa asiakkaiden ja työnhakijoiden silmissä. Lisäksi yhteyksien laatu paranee, kun kodin muu netinkäyttö erotetaan työskentelystä, kuvailee johtaja Anna-Mari Ylihurula Elisalta.

Elisalle on kertynyt hyviä kokemuksia hybridityöstä ja sen johtamisesta.

– Elisassa on vahvat perinteet etä- ja lähityön yhdistämisestä. Luottamukseen perustuva kulttuurimme ja mahdollisuus määrittää paras työskentelymuoto niin roolin, tiimin kuin työntekijänkin tarpeet huomioiden, on ehdoton vahvuus, josta syntyy arvoa myös asiakkaillemme. Toivomme, että voimme toimia tässä esimerkkinä myös muille yrityksille, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho.

*Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista vastasi Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantaja oli Elisa Oyj. Aineisto kerättiin nettikyselynä 10.5.-2.6.2021. Tutkimukseen vastasi 231 henkilöä, jotka edustavat 200 suomalaista yritystä ja organisaatiota. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat laajasti eri toimialojen suuret yritykset ja organisaatiot. Aineistoa täydentää 30 keskisuuren yrityksen tai yhteisön vastausta. Pääkohderyhmänä olivat näiden organisaatioiden liiketoimintajohto sekä ICT-, HR- ja brändi-/markkinointipäättäjät.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj