Tutkimus paljastaa, että ilmastotekijät vaikuttavat nuorten liittymän ja älypuhelimen valintaan

Nuorten kasvanut ilmastohuoli näkyy myös liittymän valinnassa, sillä he valitsevat muita ikäryhmiä useammin 5G:n ilmastosyistä. Asia selviää DNA:n teettämästä Digitaalinen elämä -tutkimuksesta. Nuoret ovat myös kiinnostuneita pienentämään omaa digitaalista hiilijalanjälkeään sekä hankkimaan älypuhelimensa käytettynä.

Digitaalinen elämä -tutkimukseen vastanneista 16–24-vuotiaista kolmasosa ja 23 prosenttia 25–34-vuotiaista valitsee 5G:n liittymäksi, koska se on energiatehokkaana ratkaisuna myös ilmastoteko. Kaikissa muissa ikäluokissa näin tekevien määrä laskee alle 20 prosenttiin. Nuorten kasvanut ilmastotietoisuus näkyy myös älypuhelimen hankinnassa. Lähes puolet (46 %) nuorimmasta ikäluokasta on kiinnostunut ostamaan älypuhelimen käytettynä.

“Älylaitteiden kierrättäminen on luonnollisesti tärkeää ympäristön näkökulmasta. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin uuden raaka-aineen kaivaminen maaperästä. Toimimattomatkin laitteet kannattaa kierrättää, koska ne voidaan joko kunnostaa, purkaa varaosiksi tai kierrättää. Asianmukainen kierrätys ei myöskään vaaranna tietoturvaa. DNA:lle kierrätykseen tuodut älylaitteet tyhjennetään aina tietoturvallisesti. Käytetyistä puhelimista voi myös saada vaihtohyvitystä tuomalla ne DNA Kauppaan. Lisäksi avasimme alkuvuonna käytettyjen puhelinten Vaihtokapula-verkkokaupan, josta käytetyn puhelimen voi hankkia turvallisesti luottaen siihen, että laitteet ovat käyneet läpi tarkan seulan”, kertoo DNA:n laajakaista- ja tv-liiketoiminnan johtaja Christoffer von Schantz.

Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa älylaitteiden hankinnasta ja nettiyhteydestä. Lisäksi kysyttiin digitaalisesta hiilijalanjäljestä. Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen kiinnostaa eniten 25–34-vuotiaita sekä 65–74-vuotiaita. Molemmissa ikäryhmissä näin vastasi 44 prosenttia, mutta myös 16–24-vuotiaista 41 prosenttia on kiinnostunut pienentämään omaa digitaalista hiilijalanjälkeään.

Nuoret kokevat 5G:n hyödyt vahvemmin kuin vanhemmat

Ilmastosyyt ovat yksi peruste 5G:n valinnassa, mutta ensisijaisesti 5G valitaan, koska se koetaan toimintavarmaksi yhteydeksi. Tutkimukseen vastanneista yli 40 prosenttia uskoo 5G-verkon mahdollistavan heille muita vaihtoehtoja nopeamman ja toimivamman netin sekä kotona että kodin ulkopuolella.

”Kuluttajien mielessä 5G:hen ja sen hyötyihin liittyy vielä kuitenkin paljon epätietoisuutta. Tämä vaikuttaa varmasti siihen, että noin 40 prosenttia vastaajista ei vielä koe 5G:n tuovan heidän elämäänsä hyötyjä. Nuoremmat ikäryhmät ymmärtävät kuitenkin 5G:n hyödyt selvästi vahvemmin kuin vanhemmat ikäryhmät”, sanoo von Schantz.
Todellisuudessa lähes kaikki hyötyvät 5G-verkkojen laajentumisesta. 5G:n myötä mobiiliverkkoon tulee paljon lisää kapasiteettia, mikä näkyy yhä nopeampina yhteyksinä ja vähemmän ruuhkaisina verkkoina sekä 4G:n että 5G:n käyttäjille. 5G on teknologiana myös 4G:tä selvästi energiatehokkaampi, ja tietoturvankin näkökulmasta aiempia teknologioita vahvempi.

“5G hyödyttää hyvin suurta enemmistöä jo nyt. Esimerkiksi DNA:n 5G-verkko tavoittaa laskennallisesti jo yli 90 % suomalaisista heidän asuinpaikkansa perusteella, mikä tarkoittaa yli viittä miljoonaa ihmistä. Lisäksi yli miljoonaan kotitalouteen on saatavissa erinomainen moderni langaton vaihtoehto kodin perinteiselle kiinteälle laajakaistalle”, sanoo von Schantz.

Vähän vajaa kolmasosa tutkimukseen vastanneista kertoikin kokeneensa haasteita nykyisen nettiliittymänsä kanssa. Haasteita heille aiheutti erityisesti nettiyhteyden hitaus joko kotona tai töissä.

Yleisin keino korjata nettiliittymän ongelmia on modeemin uudelleenkäynnistys, ja kolmasosa niistä vastaajista, joilla on ollut haasteita netin kanssa, on ollut myös yhteydessä palveluntarjoajaansa, jolta on hakenut apua ongelman ratkaisemiseen. Nykyistä nopeampaan nettiliittymään vaihtaminen on kasvattanut suosiotaan, sillä 22 prosenttia haasteita kokeneista kertoi ratkaisseensa ongelman päivittämällä liittymä nopeampaan. Viime vuonna näin oli tehnyt 14 prosenttia nettiliittymän kanssa ongelmia kohdanneista.

Nuoret työskentelevät mielellään toimistolla

Yhteyksien on oltava kunnossa erityisesti silloin, kun töitä tehdään muualla kuin toimistolla. Digitaalinen elämä -tutkimukseen vastanneista puolella on työn luonteen puolesta mahdollisuus tehdä etätöitä. Heistä noin 90 prosentilla on mahdollisuus ainakin rajoitetusti työskennellä muualla kuin työpaikalla. Niistä vastaajista, joilla on mahdollisuus etätöihin, jopa 62 prosenttia tekee ainakin puolet ajasta töitä etänä. Etätyö on saanut myös 37 prosenttia vastaajista päivittämään nettinsä nopeampaan.

”Etätyöt ovat tulleet jäädäkseen ja sanoisin, että etätöiden ja toimistotyön yhdistelmästä on tullut arkea. Tutkimuksessa hybridimalli saikin eniten kannatusta, sillä melkein 60 prosenttia kertoo tämän olevan heille toimivin työskentelymalli. Työn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että netti toimii yhtä hyvin kotona kuin toimistolla”, toteaa von Schantz.

DNA:n Digitaalinen elämä -tutkimus
DNA:n ja Nepan yhteistyössä tuottama Digitaalinen elämä -tutkimus tehtiin online-paneelissa 18.4.–3.5.2023. Sen tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset käyttävät erilaisia digitaalisia palveluja sekä millaiseksi digitaalinen yhdenvertaisuus koetaan. Vuosittain toteutettavaan tutkimukseen vastasi reilu tuhat 16–74-vuotiasta suomalaista. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Tutustu kokonaisuudessaan DNA Digitaalinen elämä -tutkimukseen täällä.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.