Tutkimus: Yhä suuremmalla osalla 6-vuotiaista on jo oma älypuhelin – DNA:n asiantuntija kertoo, mitä jokaisen vanhemman tulee vähintään tietää hankkiessaan puhelinta lapselleen

Ensipuhelin hankintaan lapsille yhä varhaisemmassa vaiheessa ja muutos näkyy erityisesti 5–6-vuotiaiden ikäryhmässä. Tuoreen DNA:n koululaistutkimuksen mukaan jo 60 prosentilla 5–6-vuotiaista lapsista on nykyisin oma puhelin. Asiantuntijan mukaan alati aikaistuva ensipuhelimen hankintaikä kertoo esimerkiksi siitä, että vanhemmat kokevat puhelimen entistä tärkeämmäksi välineeksi niin yhteydenpitoon kuin digitaitojen oppimiseen.

DNA:n vuosittain teettämässä koululaistutkimuksessa nousi tänä keväänä esille, että ensimmäinen älypuhelin hankitaan lapselle nykyisin keskimäärin 6–7 vuoden ikäisenä ja ikä laskee DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikon mukaan vuosi vuodelta. Syitä tähän on monia.

”Nykyään puhelin hankitaan lapselle entistä varhaisemmassa vaiheessa monestakin eri syystä. Aiemmin puhelin hankittiin suurimmaksi osaksi vain lapsen ja vanhemman väliseen yhteydenpitoon. Puhelin on edelleen tärkeä yhteydenpitoväline, mutta DNA:n koululaistutkimuksesta selviää, että valtaosa vanhemmista mieltää älypuhelimen käytön hyödylliseksi: 88 % vastanneista vanhemmista kokee sen kehittävän lapsen digitaitoja. Sen lisäksi suurin osa uskoo älypuhelimen käytön edistävän tiedonhakukykyä (85 %) ja lapsen oppimista (74 %) sekä puhelimen koetaan olevan lapselle myös tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen väline (84 %). Lisäksi 85 % vanhemmista on sitä mieltä, että puhelin toimii hyvänä apuvälineenä lapsen ja aikuisen välisen luottamuksen kehittämisessä”, Aavikko kertoo.

Käänne ensimmäiselle luokalle mentäessä  

Tutkimuksen mukaan puhelin hankitaan usein viimeistään silloin, kun lapsi menee peruskouluun. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 81 prosentilla 7-vuotiaista ja 99 prosentilla 8-vuotiaista on jo oma puhelin. Tutkimuksessa nousi esille myös selkeä myyntipiikki koulujen alkamisen aikaan. 

Sosiaalinen media on osa myös jo pienten lasten elämää. Tutkimus paljastaa, että vanhempien mukaan ala-asteikäiset lapset käyttävät sovelluksista eniten WhatsAppia, YouTubea, TikTokia ja maksullisia tv-palveluita. 5–12-vuotiaista 80 % käyttää WhatsAppia useita kertoja viikossa tai päivittäin. YouTuben kohdalla luku 76 % ja TikTokin kohdalla 34 %. Maksullisia tv-palveluita käyttää useita kertoja viikossa tai päivittäin 35 % pienistä lapsista. Tutkimukseen vastanneet vanhemmat kertovat 5–12-vuotiaiden lastensa käyttävän puhelintaan yhteydenpitoon sekä perheenjäseniin että kavereihin. Lisäksi puhelimella katsotaan YouTube-videoita ja pelataan.

Jos ostat lapselle ensimmäistä älypuhelinta, nämä asiat kannattaa ottaa huomioon  

Asiantuntija muistuttaa, että ensipuhelimen hyötyjen mukana tulee myös huomioon otettavia asioita. Tutkimuksessa esille nousivat esimerkiksi vanhempien huolet haitallisista verkkosivustoista, mutta myös pelko huijatuksi tulemisesta ja valvomattomasta netin käytöstä. 

”Puhelimen hankkimiseen liittyy useita huomioon otettavia seikkoja, sillä ensipuhelimen hankinta on iso askel. Pelisääntöjen, keskusteluiden ja yhdessä opettelun tueksi tarjolla on myös useita erilaisia turvasovelluksia. Lähes kaikki vanhemmat kertovat olevansa tietoisia turvasovelluksista, mutta vain 43 % vanhemmista on käyttänyt niitä turvatakseen lapsen puhelimen käyttöä. Ero on suuri, etenkin kun tutkimuksen yhteydessä useat vanhemmat ilmaisivat kaipaavansa keinoja puhelimen käytön turvaamiseen ja rajoittamiseen”, Aavikko sanoo.

DNA on lisäksi mukana Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti digiliikenteessä -projektissa. Alla olevalla videolla Suojellaan Lapsia ry:n Anna Ovaska haastattelee DNA:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Vilhelmiina Wahlbeckia. Ois kiva tietää -videosarjassa DNA:n koululaistutkimuksen päätuloksista lasten nettiturvallisuuteen liittyen. Video on katsottavissa täältä.

Nämä asiat nousivat esiin tutkimuksessa – Ota nämä seikat huomioon, kun hankit ensimmäisen älypuhelimen lapsellesi: 

1. Yhteiset pelisäännöt älypuhelimen käytöstä: Valtaosa vanhemmista sopii yhteiset pelisäännöt, joita lapsen pitää noudattaa. Esimerkiksi, että puhelimeen pitää aina vastata, kun perheenjäsen soittaa ja puhelimesta on pidettävä hyvää huolta. Puhelimen käyttöä kannattaa myös harjoitella yhdessä lapsen kanssa.

2. Ruutuajan huomioiminen: Lapsen kanssa kannattaa sopia pelisääntöjen yhteydessä myös ruutuajan määrästä. Tutkimuksen mukaan yli puolet vanhemmista kokee enintään 2 tuntia päivässä sopivaksi ruutuajaksi ala-asteikäiselle lapselle.

3. Turvallisuus verkossa: Yli 60 % tutkimukseen vastanneista 5–12-vuotiaiden lasten vanhemmista on huolissaan puhelimen käyttöön liittyvistä riskeistä, kuten siitä, että lapsi ajautuu haitallisille sivustoille tai että lasta huijataan. Lapselle onkin hyvä teroittaa, että mitään omia tietoja ei pidä antaa tuntemattomille. Turvapalvelut ovat hyvä keino estää lapsen pääsy ei-toivotuille nettisivuille ja rajoittaa ruutuaikaa.

4. Ole itse perillä ajankohtaisista asioista: Seuraa asiasta käytävää keskustelua ja juttele myös muiden vanhempien kanssa.

5. Lisätarvikkeet: Tutkimuksen mukaan 79 % vanhemmista hankkii ala-asteikäiselle lapselleen suojakuoren ja 62 % vanhemmista sijoittaa myös näytönsuojan hankintaan useimmiten puhelimen oston yhteydessä. Ne ovat edullinen tapa pidentää lapsen puhelimen käyttöikää. 62 %:lle ala-asteikäisistä lapsista hankitaan puhelimen oston jälkeen myös omat kuulokkeet.

6. Puhelin on myös tärkeä oppimisen väline: Tutkimuksessa ilmeni, että enemmistö vanhemmista ymmärtää puhelimen olevan myös oppimisen väline ja sen käyttö kehittää lapsen digitaitoja ja kielitaitoja. Uusi sukupolvi on oppinut katsomaan kaiken näytöltä, jolloin esimerkiksi lukeminen sähköisten palveluiden kautta voi olla lapselle luonnollisin tapa pitää yllä lukuharrastusta.

DNA:n vuotuinen koululaistutkimus selvittää 5–16-vuotiaiden lasten ja nuorten puhelimen hankintaa ja käyttötarkoituksia sekä puhelimen käyttöön liittyviä ilmiöitä. Tutkimuksen toteutti Nepa Insight Oy. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 1004 ikäryhmässä 5–16-vuotiaiden lasten vanhempaa/huoltajaa. Tiedonkeruu tapahtui helmikuussa 2021 Nepan online-paneelissa.

Suojellaan Lapsia ry on erityisasiantuntijaorganisaatio, joka tekee laajaa kansallista ja kansainvälistä työtä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Suojellaan Lapsia ry kouluttaa ammattilaisia, tuottaa materiaaleja, tekee vaikuttamistyötä sekä yritysyhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi kaikissa ympäristöissä. www.suojellaanlapsia.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.