Väestöliitto uusi jälleen DNA:n Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen – näin suuryritysten edelläkävijä kehittää toimintaansa

DNA* sai uusittua jo toista kertaa Väestöliiton alun perin vuonna 2018 myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen, joka kertoo työnantajan sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tunnus on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Väestöliitto arvioi perheystävällisyyden toteutumista ja kehitystä säännöllisesti. Tällä kertaa arviointi perustui henkilöstölle toteutettuun laajaan kyselyyn, jonka vastausten perusteella DNA tulee myös tekemään kehitystoimenpiteitä. DNA on edelleen ainoa tunnuksen saanut suuryritys Suomessa.

Väestöliitto toteutti Perheystävällinen työpaikka -kyselyn DNA:n henkilöstölle ja vuokratyöntekijöille maaliskuussa 2023, ja siihen vastasi noin puolet kyselyn saaneista. Vastanneista 15 % oli esihenkilöasemassa. Tulosten avulla Väestöliitto saa tietoa perheystävällisyyden kehittymisestä ja DNA voi hyödyntää tuloksia käytäntöjensä kehittämiseksi.

DNA:lla jopa 86 % vastanneista antoi asteikolla 0–10 arvosanaksi 8 tai paremman kun heiltä kysyttiin, miten todennäköisesti suosittelisit DNA:ta perheystävällisenä työpaikkana. Perheystävällinen kulttuuri ja arvomaailma arvioitiin erityisen hyväksi. Esihenkilöiden toiminta tiimiläisten erilaisten perhetilanteiden edessä koettiin tasapuoliseksi. Kaiken kaikkiaan esihenkilöiden toiminta oli yksi parhaiten arvioiduista osa-alueista. DNA:laiset kokivat myös voivansa vaikuttaa omiin työaikoihin ja hoitaa kiireisiä, yllättäviä perhetilanteita työajoista huolimatta. Suurin osa vastanneista koki, että perhevapaalle jäämistä arvostetaan ja perhevapailta paluu on sujuvaa.

”Kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen tulokseen. Vastauksista välittyy henkilöstömme aito kokemus perheystävällisyydestä, mikä on parasta mahdollista palautetta tekemällemme työlle. On kuitenkin selvää, että vuosien myötä myös odotukset ovat kasvaneet. Työnantajana olemme siksi sitoutuneet kehittämään käytäntöjämme entisestään”, kommentoi DNA:n henkilöstökokemuksen ja operatiivisen HR-toiminnan vetäjä Miia Taanila.

Väestöliiton myöntämä tunnus on tällä hetkellä Suomessa yhdellätoista työnantajalla, joista DNA on ainoa suuryritys. Väestöliitosta kerrotaankin, ettei tunnusta ole helppo saada – henkilöstökyselyn tulosten on oltava kautta linjan kiitettävällä tasolla. Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.

”Olemme Väestöliitossa iloisia ja tyytyväisiä voidessamme uusia DNA:n tunnuksen. On hienoa, että DNA:lla on vahvasti panostettu työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiin. Tämä osoittaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa, johon yhtiö on sitoutunut myös vastuullisuusohjelmassaan. Vaikka työelämä on Suomessa ja maailmalla ollut isojen muutosten keskellä viime vuosina, on DNA:lla selvästi tehty monia asioita oikein ihmisten työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Kehitettävää on toki aina, ja seuraamme jatkossakin, miten DNA:lla perheystävällisyys kehittyy. Perheystävällinen työpaikka -tunnus toimii toivottavasti hyvänä kannustimena sekä DNA:lle itselleen että monille muillekin suuryrityksille”, sanoo ohjelmapäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta.

Kiitosta ja kehitettävää – tähän DNA keskittyy seuraavaksi

Tärkeimmiksi DNA:n tarjoamista eduista nousivat mutkaton, eli ajasta ja paikasta riippumaton työskentelymalli, liukuva työaika ja mahdollisuus palkattomaan vapaaseen. Myös mahdollisuus vaihtaa lomarahat ylimääräisiksi vapaiksi keräsi kiitosta, kuten palkallinen isovanhempainvapaa ja sairaan lapsen hoitopalvelu. DNA on myös yli kolmen vuoden ajan tarjonnut henkilöstöetuna tukea ikääntyvistä perheenjäsenistä huolehtimiseen. Gubbe Sydänystäväpalvelun kanssa toteutetun edun tavoitteena on varmistaa, etteivät DNA:laisten ikääntyneet läheiset jää yksin, vaikka esimerkiksi välimatka estäisi heitä tapaamasta riittävän usein.

Kuitenkin myös kehityskohteita nousi esille.

”Ikävä kyllä tuloksista – vaikka kiitettäviä keskimäärin ovatkin – ilmenee kokemus työkuorman kasvusta ja voimia syövistä palaveriputkista. Tähän olemme reagoineet välittömästi uudistamalla keväällä palaverikäytäntöjämme. Koko henkilöstön yhteisenä haasteena on vähentää palavereja jopa kolmanneksella kesäkuuhun mennessä ja pyrkiä kohti laadukkaampia kohtaamisia. Perimmäinen tavoite on kunnioittaa toistemme aikaa nykyistä enemmän”, Taanila kertoo.

Viime kesänä DNA antoi työntekijöilleen inhimillisen ja omanlaisen työnantajalupauksen, joka valmisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Lupaukseen on sitoutunut koko DNA:n ylin johto. Yksi osa lupausta on olla perheystävällinen työpaikka. Perheellä tarkoitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kunkin henkilön elämässä tärkeimpiä – oli kyseessä sitten puoliso, lapset, vanhemmat, ystävät tai lemmikit. Väestöliiton kyselyn perusteella myös DNA:laisten käsitykset omasta perheestään ovat vastaavalla tavalla erittäin moninaiset.

Palaverikäytäntöjen uudistamisen ja kohtaamisten laadun parantamisen lisäksi DNA:lla on tarkoitus koota kuluvan vuoden aikana perhevapaisiin liittyvät ohjeistukset entistäkin paremmin henkilöstön löydettäviksi. Yrityksessä tullaan myös pitämään sekä esihenkilöille että työtekijöille perhevapaisiin liittyviä infotilaisuuksia nyt, kun sekä perhevapaat että ICT-alan työehtosopimusten sisältö ovat hiljattain muuttuneet. Lisäksi DNA:lla tullaan edelleen keskittymään perhevapaalle jäävien ja sieltä palaavien kokemuksien parantamiseen.

Lisätietoa DNA:n perheystävällisyyttä tukevista toimenpiteistä ja periaatteista: www.dna.fi/perhe

Väestöliitto on järjestö, joka vahvistaa turvallisia ihmissuhteita, ihmisoikeuksia ja hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Tutkimme, vaikutamme ja tarjoamme palveluita. www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.