WRM Systemsin vesilaitoksille suunnattu ympäristön seurantajärjestelmä hyödyntää Digitan LoRaWAN-verkkoa

Pilvi- ja mittauspalveluja vesilaitoksille, teollisuudelle ja konsulteille tarjoava WRM Systems ja Digita ovat sopineet yhteistyöstä Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvan IoT-verkon hyödyntämisestä GWP-palvelussa.

GWP-palvelu mahdollistaa ympäristön seurannan ja raportoinnin käyttökohteisiin asennettujen antureiden avulla. Antureiden mittaama data lähetetään LoRaWAN-verkon avulla järjestelmään, mistä vesilaitos voi seurata dataa reaaliaikaisesti ja lähettää sitä suoraan viranomaisille. GWP-palvelu toimii siltana esimerkiksi vesilaitosten ja ELY-keskuksen välillä: tieto pohjavesien korkeudesta ja lämpötilasta menee mitattavan kohteen anturista LoRaWAN-verkkoa pitkin järjestelmään ja sitä kautta ELY-keskukselle. Tämä vähentää huomattavasti fyysistä työtä, kun data siirtyy useammalle toimijalle yhden järjestelmän kautta.

”GWP-palvelu tarjoaa selainpohjaisen alustan usealle IoT-tuotteelle.  Palveluun integroitu vesimittareiden tulosten seuranta vesilaitoksille on uusin tuoteperhe jo monipuolisessa palvelussa. Vesimittareista saadaan reaaliaikaista tietoa kiinteistö- ja talouskohtaisista kulutuksista, joita hyödyntämällä WRM Systemsin algoritmit tunnistavat muun muassa talous- ja kiinteistökohtaiset vuodot, ja hälytykset vuodoista saadaan nopeasti kuluttajien tietoon. Karttapohjalle lanseerattu käyttöliittymä on selkeä ja yksinkertainen käyttää”, sanoo WRM Systemsin Jukka Happonen.  

”GWP-järjestelmässä vesiyhtiöillä on oma vesilaitoskohtainen käyttöliittymä, jota käytetään Internet-selaimella. Selainpohjainen järjestelmämme voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden ja käyttötarpeiden mukaisesti. Järjestelmän tuoma hyöty on suuri, sillä sen kautta voidaan valvoa koko toimintaa pohjaveden tuotannosta vesijohtoverkostoon liikkuvasta vedestä, unohtamatta loppukäyttäjää”, kertoo WRM Systemsin Jarkko Okkonen.

”Tämä WRM Systemsin tarjoama palvelu täydentää loistavasti sitä palvelukokonaisuutta, joka mahdollistetaan Digitan LoRaWAN-verkon kautta vesihuollolle”, kommentoi Digitan IoT-palveluiden myyntipäällikkö Mona Miettinen.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi

WRM Systems Oy kehittää GWP-palveluaan havaintotietojen kokoamiseen, analysointiin ja raportointiin kaikille teollisuuden aloille. www.wrm-systems.com