FiComin kommentit digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännön arviomuistiosta

FiCom kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit

  • Arviomuistio nostaa hyvin, vaikkakin valitettavan myöhään, esiin tunnistusmarkkinan ongelmakohtia, joihin voidaan yhdessä löytää ratkaisuja.
  • Valtion itse tuottama tunnistusväline on niin kilpailuoikeudellisesti kuin valtiontukisäännöstenkin kannalta ongelmallinen, joten ministeriössä tulisi vakavasti harkita myös muita vaihtoehtoja, esimerkiksi yhteistyötä olemassa olevien tunnistuspalvelutoimijoiden kanssa
  • Keväällä 2021 lanseerattava Mobiilivarmenteen uusi versio ratkaisisi kaikki arviomuistiossa esitetyt kehityshaasteet.

Digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavan lainsäädännön arviomuistio on odotettu ja ansiokas esitys tunnistamisen markkinoista. On valitettavaa, että se tehtiin vasta nyt, kun valtion oma hanke on jo pitkällä. FiCom ja tunnistuspalveluja tuottavat operaattorit ovat koko valtiovarainministeriön hankkeen ajan korostaneet myös arviomuistiossa esille tuotuja esteitä valtion välineelle. Yhteistyötä sekä konkreettisia ratkaisuehdotuksia esitettyihin ongelmiin on tarjottu lukuisia kertoja, mutta valtiolla ei ole ollut halua tarttua ehdotuksiin. Tuntuu siltä, että valtion oma hanke ja tunnistusväline ovat itseisarvo, eikä ongelmia haluta ratkaista muilla tavoin.

Operaattorit ovat kuitenkin edelleen halukkaita edistämään digitaalisen henkilöllisyyden kehitystä yhteistyössä valtion kanssa. Valtion toiminta ei saa rapauttaa tunnistamisen markkinaa niin, että kaupallisten toimijoiden asema heikentyy tai epävarmuus lisääntyy ja aiheuttaa markkinahäiriötä.

Valtion hanketiedotus on jo käytännössä aiheuttanut markkinahäiriötä, koska yritykset miettivät jo, millaisia investointeja tunnistamiseen kannattaa tehdä. Operaattorit haluavat investoida tunnistuspalveluunsa jatkossakin ja tuoda kuluttajille uusia ratkaisuja, mikä toivottavasti kannustaisi myös muita markkinatoimijoita kehittämään omia palveluitaan. Koko tunnistamisen markkinan vahvistuminen lisäisi osaltaan turvallista digitaalista asiointia.

Muistion yhteenvedossa todetaan, että valtion toiminta sisältää riskin valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettisääntelyn vastaisuudesta, mikäli sen katsottaisiin kilpailevan nykyisten sähköisten tunnistusvälineiden tuottajien kanssa. On täysin selvää, että mikäli valtio kehittäisi oman tunnustusvälineensä, kilpailisi se omalla välineellään markkinatoimijoiden kanssa. Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen katsonut tunnistamisen olevan taloudellista toimintaa julkisen hallintotehtävän hoitamisen sijaan, joten markkinoiden avaaminen ja pelisääntöjen sopiminen – vaikka lainsäädännön avulla – ovat valtion kannalta kestävämpi ratkaisu kuin oman tunnistusvälineen kehittäminen.

Valtion rooli on mahdollistaa, ei aiheuttaa markkinahäiriötä. Arviomuistiossa ehdotetussa tarkemmassa oikeudellisessa analyysissä tuleekin ensisijaisesti kartoittaa muita vaihtoehtoja kuin valtion oman välineen kehittämistä.

Parhaillaan työn alla oleva, keväällä 2021 lanseerattava uusi versio Mobiilivarmenteesta on hyvä esimerkki jatkuvasti kehittyvistä, markkinatoimijoiden tarjoamista tunnistusvälineistä. Mobiilivarmenteen uutta versiota on lähdetty kehittämään perusajatuksella, että sen avulla pystytään kilpailemaan tulevaisuudessakin ja tarjoamaan käyttäjille entistä monipuolisempia palveluja.

Uudistuvalla Mobiilivarmenteella pystytään tarvittaessa ratkaisemaan kaikki arviomuistiossa esiintuodut kehityshaasteet. Mobiilivarmenteen uusi versio tukee älypuhelinten biometrisiä tunnisteita, eli sormenjälki- ja kasvotunnistusta, ja sen voi itse ottaa käyttöön passin tai henkilökortin avulla. Uusi versio toimii myös kansainvälisesti. Jos katsotaan tarpeelliseksi, siihen on mahdollista liittää EU-kansalaisille tarkoitettu korkean varmuustason eIDAS-tunnistautuminen, ja se on yhteensopiva kansainvälisen mobiilioperaattorien yhteistyöjärjestö GSMA:n Mobile Connect -tunnistuspalvelun kanssa. Mobiilivarmenteella voi siis jatkossa tunnistautua maailmanlaajuisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.