FiComin kommentit komission yhteisrakentamisdirektiivin uudistamista koskevaan konsultaatiokyselyyn

Euroopan komissio on uudistamassa yhteisrakentamis- ja käyttödirektiiviä. Uudistamistyötä varten komissio lähetti asiaa koskevan laajan konsultaatiokyselyn.

FiComin näkemyksen mukaan direktiivin tavoite eli nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnan edistäminen teleyritysten ja muiden eri infrarakentajien kesken on kannatettava.

Valitettavasti direktiivin tavoitteet eivät ole konkretisoituneet toivotulla tavalla. Syynä ovat mm. kuntien epäyhtenäiset lupaehdot ja –käytännöt, sähköisten asiointikanavien puute sekä lisääntynyt byrokratia.  Muun muassa näihin ongelmiin esitetään FiComin kommenteissa ratkaisuehdotuksia. Lisäksi FiCom kiinnittää huomioita siihen, että teleyritykset toimivat kilpailulla markkinalla muiden toimijoiden ollessa monopoliasemassa ja/tai julkisia toimijoita.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry