FiComin lausunto kotitalousvähennyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Asia: Lausunto; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta VM091:00/2019. Kotitalousvähennys.

FiComin keskeiset viestit:

  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja osuutta työkorvauksissa pitää merkittävästi nostaa ja tuki ulottaa kiinteän laajakaistan rakennustöissä myös oman pihan ulkopuolisiin töihin
  • Kiinteän laajakaistan kysyntää pitää vielä tehostaa määräaikaisella korotetulla vähennysoikeudella

Hallituksen esityksessä alennetaan hallitusohjelman mukaisesti kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa laskettaisiin 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

FiCom ry esittää, että tuen alentamisen sijaan vähennystä kehitetään ja siitä tehdään väline kiinteän laajakaistan rakentamisen vauhdittamiseksi.

Kuidulla toteutetun kiinteän laajakaistaliittymän hankintapäätökseen vaikuttavat paitsi koettu tarve kiinteälle yhteydelle, myös liittymän hankintaan liittyvät kustannukset. Vain pieni osa valokuiturakentamisen kustannuksista aiheutuu itse valokaapelista. Jopa 60 – 80 prosenttia hankkeen hinnasta syntyy kaivuukustannuksista. 

Traficomin kuluttajatutkimuksen mukaan kiinteän laajakaistan kysyntä on ongelma, ja kysyntää ohjaa liittymän hinta. Noin 60 prosenttia Traficomin kyselyyn vastanneista ei ollut kiinnostunut hankkimaan kuituliittymää. Suurin osa, 48 prosenttia vastaajista, ei olisi valmis maksamaan kuidusta yli 500 euroa. Vain kolme prosenttia katsoi voivansa maksaa kuidusta enemmän kuin 2 000 euroa.

Kiinteän laajakaistan rakentamisen kiihdyttämiseksi suora tuki kohdennettuna loppukäyttäjälle eli kuluttajalle on kannustavampi vaihtoehto kuin tuki rakennuttajille. Siksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja osuutta työkorvauksissa pitää merkittävästi nostaa ja tuki ulottaa myös oman pihan ulkopuolisiin rakennustöihin. Kysyntää voidaan vielä tehostaa määräaikaisella korotetulla vähennysoikeudella.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry