FiComin lausunto radiolupien muutoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt FiComilta lausuntoa viraston päätösluonnoksesta yleiseen teletoimintaan tarkoitetun radioluvan muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausuu seuraava:

FiCom kannattaa päätösluonnoksessa esitettyä päätöstä muuttaa radioluvan ehtoja ja teknistä lupaehtoa siitä ilmenevillä perusteilla. Päätös mahdollistaa Telia Finland Oyj:lle, Elisa Oyj:lle ja DNA Oyj:lle sen, että naapurimaiden taajuushallintojen kanssa tehdyt koordinaatiosopimukset, muutettu radiolupa ja radioluvan ehdot oikeuttavat käyttämään sähköiseen viestintään tarkoitetun radiojärjestelmän tukiasemalähettimiä verkkotoimiluvassa tarkoitetulla ensisijaisella taajuuskaistalla 3410–3800 MHz koko toimilupa-alueella Manner-Suomessa merkittävästi pienemmin rajoituksin.

FiCom pitää Venäjän ja Suomen telehallintojen koordinaationeuvottelujen neuvottelutulosta ja siitä seurannutta koordinaatiosopimusta taajuusalueen 3600-3800 MHz käytön ehdoista erittäin merkittävänä ja tervetulleena. Sopimus mahdollistaa kuluttajille ja muille käyttäjille entistä paremmat langattomat laajakaistapalvelut koko Manner-Suomen alueella ja siten edistää alueellista tasa-arvoa.

FiCom kiittää Liikenne- ja viestintävirastoa sen pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä tämän tärkeän neuvottelutuloksen saamiseksi.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry