FiComin lausunto SVPL 304 §:n muuttamisesta

Likenne- ja viestintäivaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 318/2018 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja toteaa seuraavaa:

FiCom kannattaa esitystä. Liikenne- ja viestintävirasto on oikea taho toimimaan keskitettynä tietopisteenä ja yhteyspisteenä. Kuten esityksen perusteluista ilmenee, esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia yrityksiin. Myös liikenne- ja viestintävirastolle esitetyt uudet tehtävät jäävät vähäisiksi ja hallinnollisesti hyvin kevyiksi, ja ne voidaan hoitaa nykyisillä resursseilla järjestämällä niitä uudestaan.

FiComilla ei ole muuta lausuttavaa esityksestä.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry