FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

FiComin keskeiset viestit

  • Digitalisaation tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat jääneet Agenda 2030 -toimintaohjelmassa hämmästyttävän vähälle huomiolle. Ohjelman seurannassa tätä kehitystä pitäisi arvioida ja nostaa esiin.
  • Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tukevat toisiaan. Esimerkiksi kiertotalouden edistäminen on riippuvainen digikehityksestä.
  • Valtion rooli on olla digitaalisten palveluiden ja digikehityksen mahdollistaja ja yritysten niiden toteuttaja.

Kuten selonteossakin todetaan, globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma – Agenda 2030 – on toteutumisaikataulustaan jäljessä. Toimintaohjelma on laadittu vuonna 2016, ja on merkillepantavaa, että digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja teknologinen kehitys on ohjelmassa jätetty lähes huomiotta.

ICT-ala on koronapandemian aikana pitänyt niin Suomea kuin muitakin kehittyneitä maita pystyssä ja toimintakykyisenä. Samaan aikaan myös vihreä siirtymä ja digitalisaatio nähdään toisiaan tukevina. Kiertotalouden kehittämisessä digitalisaatiolla on täysin keskeinen rooli. Suomen etu on myös edistää niin data- kuin kiertotalouttakin globaalina ratkaisuna ja kannustaa yrityksiä innovaatioihin ja investointeihin.

Yritysten investointihalukkuuden kannalta on tärkeää, että julkishallinnon ja yksityisen toiminnan roolit pidetään selkeinä. Valtion ja kuntien tulee olla toimintojen mahdollistajia ja yritysten niiden toteuttajia. Kilpailuneutraliteetti on huomioitava erityisesti valtionyhtiöissä ja valtion enemmistöyhtiöissä sekä kunnissa. Julkinen sektori ei saa ryhtyä markkinahäiriöitä aiheuttavaksi toimijaksi alueilla, joilla on olemassa tervettä kaupallista toimintaa.

Selontekoonkin kirjattu tavoite TKI-rahoituksen nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta on erittäin kannatettava ja kunnianhimoinen. Rahoituksen rinnalle tarvitaan myös mahdollistavaa lainsäädäntöä, jotta uusia teknologioita voidaan ottaa käyttöön ja hyödyntää esimerkiksi positiivisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi. Tekoäly, robotiikka ja automatisoidut järjestelmät ovat tärkeitä ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisijoina. Suomella on hyvä pohja olla globaalien ongelmien ratkaisija ja ratkaisujen kehittäjä; olemme edelläkävijä tulevaisuuden infran, 5G-teknologian, käyttöönotossa ja myös 6G-kehityksen kärkimaa.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry