FiComin lausunto verohallinnon päivitetystä Energiaverotusohjeesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua päivitetystä energiaverotusohjeesta.

Energiaverotusohje (diaarinumero VH/1061/00.01.00/2022) vastaa pääosin toimialan näkemystä.

On kuitenkin perusteltua, että soveltamisalassa konesalitoiminnan määritelmää tarkennetaan HE 178/2013 perusteluidenkin mukaisesti koskemaan myös toiminnanharjoittajan pääasialliseen liiketoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa.  

Ehdotamme seuraavaa tarkennusta osioon 2.4.3. Konesalien sähkövero (s.16):

Konesalilla tarkoitetaan laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluita pääasiallisena elinkeinotoimintanaan tai pääasialliseen elinkeinotoimintaan olennaisesti liittyvänä toimintanaan.

Konesalien alempaa veroluokkaa ei sovelleta konesalitoimintaan, joka on yrityksen pääasialliseen liiketoimintaan nähden vain tukitoiminto (esim. kaupan ala, rahoituspalvelut yms.), vaikka kyseisen yrityksen konesalin kokonaisteho ylittäisikin 5 MW.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry