Henkilöjunaliikenteessä edellytettävä antenni-ikkunoita

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022–2030 aiotusta henkilöjunien ostoliikenteen tarjonnasta.

FiCom ry pitää tärkeänä, että ostojen yhteydessä edellytetään junavaunuihin mobiiliradiotaajuudet läpäiseviä ikkunoita. Tällä parannettaisiin huomattavasti junamatkustajien internetyhteyksien laatua eli ns. junakuuluvuutta.

Juna on mobiililiittymien toimivuuden kannalta yksi vaikeimmista ympäristöistä. Junan metallirakenne itsessään eristää ulkopuoliset radiosignaalit, kuten yhteyden mobiilitukiasemasta matkustajan kännykkään. Signaali pääsee junaan sisälle vain ikkunoiden ja ovien kautta.

Junakuuluvuuden kehittäminen radiotaajuudet välittävien antenni-ikkunoiden avulla tukee hallituksen aktiivista raidepolitiikkaa ja liikkuvaa monipaikkaista työtä, edistää pendelöintiä ja kiihdyttää vihreää siirtymää.

Antenni-ikkunat läpäisevät radioaaltoja jopa viisi sataa kertaa paremmin kuin perinteinen junaikkuna. Matkustajat voivat näin ollen käyttää nettipalveluja nykyistä paremmin, eikä vaunuun tarvita erillisiä mobiiliverkon vahvistimia tai toistimia.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry