3G vaihtuu uudempaan

Eri puolilla maailmaa suljetaan parhaillaan 3G-mobiiliverkkoja. Suomessa 3G-matkapuhelinverkoista aiotaan luopua vuoden 2023 päätyttyä. Miksi, kysyimme DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laarilta.

Jarkko Laari, radioverkkojohtaja, DNA

90-luvulla 2G-tekniikkaan perustuvat puhe- ja tekstiviestipalvelut valloittivat maailman ja tekivät matkapuhelimista globaalin kuluttajatuotteen. Internetin palveluita ryhdyttiin tuomaan massoille mobiiliverkkokontekstissa jo 2000-luvun alkuvuosina 2G GPRS/EDGE-pakettidatatekniikan ja WAP-protokollan avustuksella ilman suurempaa menestystä.

3G-tekniikka tuli markkinoille 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin tienoilla suuren kohun saattelemana. Sen piti vihdoin tuoda internetin palvelut jokaisen kuluttajan taskuun. Käytännössä tarvittiin kuitenkin vielä useampi vuosi 3G-verkko- ja päätelaitetekniikan kehitystä ennen kuin data liikkui sujuvasti ilmarajanpinnan yli älypuhelimen ja verkon välillä.

Samaan aikaa oli kuitenkin kehitetty entistä tehokkaampaa, seuraavan sukupolven 4G-standardiin perustuvaa mobiilitekniikkaa, jonka leviäminen alkoi 3G:n menestyksen saattelemana 2010-luvulla. 4G osoittautui hyvin nopeasti ylivoimaiseksi tekniikaksi verrattuna 3G:hen.

4G mahdollistikin monen alustatalouden sovellusten (esim. Facebook, Instagram, Youtube) kehittymisen globaaliksi standardiksi. 5G on 2020-luvun jatkumoa entistä tehokkaamman mobiilidatateknologian kehityspolussa. 3G:n merkitys mobiililiikenteen välityksessä onkin 2010-luvun alkuvuosien jälkeen laskenut jatkuvasti, ja tänä päivänä se vastaa enää hyvin pienestä osuudesta kokonaisvolyymia.

Noin 30 vuodessa mobiiliverkkoihin on siis tullut neljä teknologiasukupolvea, jotka kaikki vaativat taajuusresursseja, energiaa, verkkotekniikkaa sekä osaavaa henkilöstöä kehittämään ja ylläpitämään niitä.

Lisäksi mitä useampia tekniikkakerroksia verkoissa on, sen haastavammaksi niiden sujuvan yhteistoiminnan varmistaminen käy. Resurssien tehokkaan kohdentamisen näkökulmasta globaaliksi trendiksi onkin viime vuosina muodostunut päästää vanhempia teknologiota ”eläkkeelle” ja tehdä tilaa uudempien sukupolvien kehittämiselle. Suomessa alas ajettavaksi tekniikaksi valikoitui tässä vaiheessa 3G.

Miten 3G-verkkojen sulkeminen vaikuttaa kuluttajien palveluihin?

Pääsääntöisesti 3G-verkon sulkeminen ei tulisi näkyä kuluttajille ainakaan negatiivisessa mielessä. 3G-verkoilta vapautuvat resurssit siirretään 4G/5G-tekniikan käyttöön, mikä mahdollistaa niiden kehittämisen entistä paremmiksi.

3G:n sammutus tehdään hallitusti asiakasvaikutukset minimoiden, ja jäljelle jäävien tekniikoiden kuuluvuus ja kapasiteetti varmistetaan etukäteen. Valmistelevia töitä on tehty jo pidemmän aikaa.  3G-päätelaitteita käyttävät kuluttajat pystyvät edelleen hyödyntämään mobiilipalveluita 2G-verkossa, jota kaikki 3G-laitteet tukevat.

Kuinka kuluttajien on syytä varautua 3G:n loppumiseen?

Jos tänä päivänä vielä käyttää mobiilidatapalveluita 3G-verkossa, kannattaa päätelaite (ja mahdollisesti liittymä) päivittää 4G/5G-kykyiseksi viimeistään ensivuoden loppuun mennessä. Jos taas käyttää ainoastaan puhe- ja tekstiviestipalveluita 2G- tai 3G-päätelaitteella, niin kyseiset palvelut toimivat myös tulevaisuudessa 2G-verkoissa.

Toimivatko mobiililaitteet jatkossakin kaikkialla?

Kyllä toimivat.