5G ei lisää säteilyvaaraa

Sähkömagneettisia kenttiä on luonnostaan kaikkialla. Näkyvä valo, maapalloa ympäröivä magneettikenttä, radiotaajuudet ja infrapunasäteily ovat esimerkkejä sähkömagneettisista kentistä.

Myös mobiililaitteet ja niiden tukiasemat käyttävät sähkömagneettisia kenttiä. Ihmiset ovat käyttäneet matkapuhelimia yli 30 vuotta, ja sähkömagneettisten kenttien  ja radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista on tehty tuhansia tutkimuksia ympäri maailmaa.

Lukuisten tutkimusten ja riippumattomien asiantuntijapaneelien laajojen kirjallisuuskatsausten johtopäätökset radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista voi tiivistää sanomalla, että nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumisella ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia.

Säteilyturvakeskus: 5G ei lisää säteilyvaaraa

Säteilyturvallisuutta valvoo Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus. Asukkaiden altistumista radiotaajuiselle säteilylle rajoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen raja-arvoilla, jotka ovat yhdenmukaiset Euroopan unionin neuvoston suosituksen kanssa. Samat altistumisrajat ovat käytössä suuressa osassa Euroopan maita.

Säteilyturvakeskus on katsonut, että 5G -matkaviestintekniikka ei poikkea säteilyturvallisuuden kannalta merkittävästi käytössä olevista muista tekniikoista, ja matkaviestinverkkojen säteilyturvallisuus voidaan varmistaa säteilylainsäädännön keinoin.

Matkaviestinoperaattorilla on velvollisuus selvittää väestön altistuminen säteilylle ennen tukiaseman käyttöönottoa, eikä altistuminen saa ylittää enimmäisarvoja. Operaattorit sijoittavat matkaviestinverkkojen tukiasemat aina Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Koronaviruksen leviämisellä ja 5G-teknologialla ei ole yhteyttä

Koronavirus, kuten useimmat muutkin virukset, leviää ensisijaisesti pisaratartuntana, mutta myös kosketuksen kautta pinnoilta. Toisin kuin sosiaalisessa mediassa on viime aikoina esitetty, virukset eivät leviä sähkömagneettisten kenttien tai radiotaajuisen säteilyn välityksellä. Koronaa esiintyy myös maissa, joissa 5G-rakentamista ei ole aloitettu: esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa.

Faktoja sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista

Kysymyksiä ja vastauksia 5G:stä ja mobiiliviestinnän vaikutuksista terveyteen

GSMA: 5G-matkaviestinverkkojen turvallisuus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry