5G ja säteilyturvallisuus

Mobiilidatan käyttö on jatkanut voimakasta kasvuaan. Uusin mobiiliverkkosukupolvi 5G paitsi lisää yhteysnopeuksia, myös kasvattaa tiedonsiirtokapasiteettia, jolloin verkkoon mahtuu käyttäjiä ja laitteita aiempaa enemmän. Lisäksi viive 5G-verkossa on käytännössä olematon – tärkeä ominaisuus erilaisten teollisten prosessien hallinnassa ja esimerkiksi verkkopelaamisessa sekä älyliikenteessä.

5G-verkko toimii jo yli puolessa Suomen kunnista ja myös 5G-puhelimien myynti käy vilkkaana.

5G:n käyttöönottoa vastustavissa puheenvuoroissa toistuvat perusteettomat spekulaatiot siitä, että mobiiliverkot ja niiden käyttö olisivat terveydelle haitallisia. Sähkömagneettisista kentistä ja säteilystä on kuitenkin tehty mittava määrä riippumattomia tutkimuksia, joissa johdonmukaisesti todetaan, että kansainvälisesti käytössä olevien raja-arvojen ja ohjeiden mukainen mobiiliverkkojen käyttö on turvallista kansalaisille ja ympäristölle. Käytännössä radioaaltojen ainoa tieteellisesti todennettu vaikutus kudoksessa on lämpeneminen.

Suomalaiset operaattorit toimivat mobiilitukiasemien rakentamisessa Säteilyturvakeskuksen määräysten mukaisesti ja noudattavat toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä. Suomessa käytössä olevat säteilyraja-arvot perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja ne huomioivat niin lyhyt- kuin pitkäaikaisen altistumisen terveysvaikutukset. Raja-arvot kattavat kaikki käytössä olevat taajuudet – myös uudet 5G-verkon taajuudet.

Väestön altistuminen matkapuhelinverkkojen radiotaajuiselle säteilylle on selvästi raja-arvoja pienempää, eikä siitä aiheudu haitallisia terveysvaikutuksia. Kansalaisten ei siis tarvitse olla huolissaan 5G-verkon aiheuttamasta säteilyaltistuksesta.

Eurooppa tarvitsee 5G:tä: uuden sukupolven matkapuhelinverkot ovat Euroopalle keskeinen edellytys kilpailla globaaleilla markkinoilla. 5G-verkkojen rakentaminen onkin edennyt ripeästi ja 5G on saatavilla jo kaikissa 27 EU-maassa.

Keskustelua on hyvä käydä, mutta 5G-vastustajien esittämät ajatukset mobiiliviestinnän haitallisista terveysvaikutuksista aiheuttavat tarpeetonta huolta.

Olemme koonneet faktoja sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista tänne.

Lue lisää:

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry