5G ja säteilyturvallisuus

Suomessa on jo siirrytty uusimman mobiilitekniikan sukupolven aikaan. Verkon rakentaminen on edennyt ripeästi, ja 5G toimii jo lähes 80 paikkakunnalla. Myös 5G-puhelimien myynti käy vilkkaana.

Aiemmatkin matkapuhelinverkot tarjosivat nopeita mobiililaajakaistayhteyksiä, mutta kapasiteettia ja vauhtia tarvitaan jatkuvasti lisää. 5G vastaa tähän tarpeeseen, sillä nopeuden lisäksi sen viive on käytännössä olematon – tärkeä ominaisuus erilaisten teollisten prosessien hallinnassa ja esimerkiksi verkkopelaamisessa sekä älyliikenteessä.

5G:n käyttöönottoa ja 5G-verkonrakennusta vastustavissa puheenvuoroissa toistuvat perusteettomat spekulaatiot siitä, että mobiiliverkot ja niiden käyttö olisivat terveydelle haitallisia. Sähkömagneettisista kentistä ja säteilystä on tehty mittava määrä riippumattomia tutkimuksia, joissa johdonmukaisesti todetaan, että kansainvälisesti käytössä olevien raja-arvojen ja ohjeiden mukainen mobiiliverkkojen käyttö on turvallista kansalaisille ja ympäristölle.

Suomalaiset operaattorit toimivat mobiilitukiasemien rakentamisessa Säteilyturvakeskuksen määräysten mukaisesti ja noudattavat toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä. Suomessa käytössä olevat säteilyraja-arvot perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja ne huomioivat niin lyhyt- kuin pitkäaikaisen altistumisen terveysvaikutukset. Raja-arvot kattavat kaikki käytössä olevat taajuudet – myös uudet 5G-verkon taajuudet.

Väestön altistuminen matkapuhelinverkkojen radiotaajuiselle säteilylle on selvästi raja-arvoja pienempää, eikä siitä aiheudu haitallisia terveysvaikutuksia. Kansalaisten ei siis tarvitse olla huolissaan 5G-verkon aiheuttamasta säteilyaltistuksesta.

Eurooppa tarvitsee 5G:tä: uuden sukupolven matkapuhelinverkot ovat Euroopalle keskeinen edellytys kilpailla globaaleilla markkinoilla. Keskustelua on hyvä käydä, mutta 5G-vastustajien esittämät ajatukset mobiiliviestinnän haitallisista terveysvaikutuksista aiheuttavat tarpeetonta huolta.

Olemme koonneet faktoja sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista verkkosivuillemme.

Lue lisää:

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry