5G leviää meillä ja muualla

Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa kaikki nykyiset 5G-taajuudet on otettu käyttöön. Verkkorakentaminen alkoi vuoden 2019 alussa, ja nyt 5G on jo yli sadalla suomalaispaikkakunnalla.

Korona ei Suomessa – toisin kuin monissa muissa maissa – ole hidastanut verkkojen rakentamista. Huhtikuusta 2020 tämän vuoden helmikuuhun uusia 5G-paikkakuntia syntyi kahdeksankymmentä eri puolille Suomea. 

Viestintäverkkojen rakentaminen on normaaliin tapaan alkanut suurimmista kaupungeista ja taajamista ja levinnyt sen jälkeen haja-asutusalueille. Nyt 5G-verkon piirissä on jo yli kaksi miljoonaa suomalaista, ja teleyritysten mukaan verkko kattaa valtakunnallisesti kaikki suomalaistaloudet vuoteen 2025 mennessä. Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on ensimmäinen maa, jossa 5G on saatavilla kaikkiin talouksiin.

Korona vaikuttaa verkkorakentamiseenkin

EU:n tavoite on, että vuonna 2025 kaikki kaupunkialueet ja pääväylät olisi katettu 5G-verkolla. Viime vuoden lopussa kaupallisia 5G-palveluita oli saatavilla 23 EU-maassa. Vain Kypros, Malta, Liettua ja Portugali olivat vielä kokonaan ilman 5G:tä. Monissa EU-maissa Suomea pahempi koronatilanne on hidastanut sekä taajuushuutokauppoja että verkkorakentamista, eikä kaikkia taajuuksia ole otettu käyttöön. EU:n vuodelle 2020 asettamat 5G-tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet.

Koronapandemiasta huolimatta 5G-kaupunkien määrä lisääntyi maailmanlaajuisesti 350 prosenttia viime vuoden aikana. Vuoden 2021 alussa yli kolmessakymmenessä prosentissa maailman maita oli 5G-verkko.

Eurooppa tarvitsee nopeita yhteyksiä

5G tekee mobiiliyhteyksistä entistä nopeampia. Tiedonsiirtoon liittyvä viive on myös 5G-verkoissa pienempi. Suomalaiset käyttävät mobiilidataa eniten maailmassa, ja viestintäverkkojen tarve vain kasvaa. 5G-verkkokapasiteetti on aiempaan verrattuna moninkertainen, joten käyttäjiä, verkkoon kytkettyjä laitteita ja dataa mahtuu verkkoon entistä enemmän. Myös tulevaisuuden kaupungit, teollisuuslaitokset ja terveydenhuolto käyttävät 5G:tä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia siirtää ja käsitellä suuria määriä dataa.

Teknologian ja uusien innovaatioiden nopea hyödyntäminen parantaa Euroopan kilpailukykyä ja antaa keinoja myös vihreälle siirtymälle: mobiiliteknologian on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä jopa kymmenkertaisesti verrattuna toimialan omaan hiilijalanjälkeen.

Sari Laine-Lassila, viestintäpäällikkö, FiCom ry